Uvaksinerte Iris ble oppsagt som sykepleier, nå går saken til lagmannsretten

0
Iris Mariska Frohe. Foto: hemali

Sykepleier Iris Frohe gikk til sak mot Hamar kommune fordi hun mente at denne brøt arbeidsmiljøloven under pandemien. Hun tapte saken i tingretten, nå går den til lagmannsretten.

Av Julia Schreiner Benito.

Sykepleier Iris Frohe mener at hun ble utsatt for diskriminering og lovbrudd av sin tidligere arbeidsgiver Hamar kommune.
– Hamar kommune innførte smitteverntiltak uten skriftlig protokoll og nødvendige risikoanalyser eller vurderinger i henhold til lovens AML §9.2. Dette ble ikke engang nevnt i dommen, sier Iris.

Hun takket nei til koronavaksinen fordi hun oppfattet den som eksperimentell og lite utprøvd. Da ble Iris som eneste arbeidstager pålagt å jevnlig teste seg og å bruke munnbind i arbeidstiden. Iris og hennes advokat Barbro Paulsen mente at det var å diskriminere og å forskjellsbehandle henne, som er et lovbrudd.

Arbeidsgivere som innfører kontrolltiltak i virksomheten plikter å drøfte disse med tillitsvalgte slik at man får et overblikk over effekt, varighet og konsekvenser av tiltaket. Etter slike drøftinger skal det signeres protokoller og risikoanalyser.

Iris etterlyste disse ved flere anledninger, men fikk dem aldri fremlagt.

Idømt saksomkostninger

Iris ble oppsagt fordi hun nektet å etterkomme pålegg fra arbeidsgiver. Saken står om lovligheten i oppsigelsen.
Iris ble idømt kommunens saksomkostninger.
– Rettsfølelsen er svekket etter denne dommen, sa Iris´advokat Barbro Paulsen til Hemali etter dommen i tingretten 7. februar.

– Jeg gjør dette sammen med og for flere enn meg selv

Iris prøver å skille mellom sak og person når rettssaken står for døren i lagmannsretten.
– Jeg har valgt å ha en viss avstand til saken på det personlige plan. Den er viktig på et større plan enn for meg privat. Jeg anser dette som noe jeg gjør sammen med flere. Det hjelper meg når følelsen av overveldelse kommer ved at det er mitt navn og ansikt som fronter saken.

– Hvordan har støtten vært?
– Over all forventning. Nesten utelukkende positiv og støttende meldinger, telefoner og samtaler. Også det faktum at jeg har fått økonomisk støtte slik at det ikke rammer meg og min familie ved tap, er jeg utrolig takknemlig for, sier Iris.

Foreningen Norsk hjelpefond arrangerte en spleis i forkant av rettssaken. Også nå før saken går videre til Eidsivating lagmannsrett har fondet opprettet en spleis.
– Lokalavisen på Hamar skrev nyansert og grundig om saken, noe jeg også er takknemlig for, sier Iris.

Mange er ikke klar over at dette skjedde i Norge, og at det rammet mange.

– Unyansert dom

– Hva koster det deg å gjøre dette?
– Mellom rettssakene klarer jeg å legge det fra meg, men det krever mye av meg i ukene før og etter. Det er en jobb å stå støtt i en sånn sak i et lokalmiljø. Det krever mye av meg.
– Hvorfor vil du ta en runde til?
– Fordi dommen var så unyansert, det var som om min side knapt var belyst i rettssalen. Mine krav om å få svar på grunnlaget for differensierte tiltak for meg som uvaksinert ble ikke nevnt, eller sett på som irrelevant.


– Hvor henter du krefter fra?
– En sterk tro på at dette er en viktig sak å belyse, uavhengig av dom. Mange er ikke klar over at dette skjedde i Norge, og at det rammet mange. Jeg henter også krefter fra et fantastisk nettverk av gode hjelpere, venner og støttespillere som har den samme troen på at denne saken er viktig, sier Iris Frohe.

Saken skal gå 26. og 27. oktober.

Iris og søsteren Sofie ble begge oppsagt i helsevesent. De anser seg som omsorgsfulle og empatiske, men i systemet anses de som en risiko. – Hvordan havnet vi her, undret de da Hemali møtte dem sommeren 2022.

Hemali har dekket Iris´sak

Søstrene ble oppsagt i helsevesenet, nå blir det rettssak
Ble oppsagt, nå kommer Iris´ rettssak: – En prinsippsak for flere enn meg selv
Fullt trøkk i rettssalen i Hamar nå!
Psykologspesialist i Hamar tingrett: – Skam er en giftig følelse
Astrid Stuckelberger: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelUSA har problemer på grunn av Israels krig mot Gaza
Neste artikkelRussland og Tyrkia vurderer humanitær konvoi til Gaza