Frukt og grønnsaksbøndene i Storbritannia frykter at de må legge ned

0

Nesten halvparten (49 %) av britiske frukt- og grønnsaksbønder frykter at de må avvikle virksomheten i løpet av de neste 12 månedene, 75 % rapporterer at de store matvarekjedenes atferd er en viktig faktor i dette. Nå krever de at kjedenes makt må reduseres.

Av Romy Rohmann.

Bøndene ønsker at regjeringen skal endre retningslinjer for dagligvareforsyning (GSCP) slik at bøndene får forutsigbarhet, de krever at matkjedene:

  • Kjøper det de har avtalt å kjøpe
  • Betaler det de har avtalt å betale
  • Betaler i tide

Gjeldende GSCP inneholder bestemmelser som er ment å beskytte leverandører, men tillater at leveringsavtaler kan varieres under visse omstendigheter. Bøndene mener en sterkere og tydeligere avtale er nødvendig for å sikre at alle supermarkeder holder seg til rettferdig praksis når de har å gjøre med bønder.

Hvis alle supermarkeder forpliktet seg til disse prinsippene, ville bøndenes liv bli forutsigbart, gi en stabilitet, en pålitelig inntekt og sikre fremtiden til britisk matproduksjon og jordbruk på sikt.

De har også startet en informasjons underskriftkampanje for å få forbrukerne med på dette.

YouTube player

This Farmer needs your help, to fight for the survival of all Farmers!

He is campaigning for Gov.Uk and Supermarkets to honour their pledge! He mentions three MP’s, which I have included (below). Please write to your own MP and copy to the others. 

Be great to let the Supermarkets have your views too! 👍

https://getfairaboutfarming.co.uk/

👇

Delta i kampen:

https://petition.parliament.uk/petitions/643216

I Norge har også utfordringer med kjedemakta, det er over tusen leverandører som forhandler med tre innkjøpere: de tre store matvarekjedene.

Dagligvarekjedene kontrollerer også matmarkedet i Norge. Maktkonsentrasjonen er en utfordring for den norske bonden og de siste årene har dagligvarekjedene kjøpt seg opp i foredlingsbedrifter, og kontrollerer stadig mer av verdikjeden fra jord til bord.  Det er slik at i praksis er det tre aktører som sitter med all makt over hva som selges av norske dagligvarer og til hvilke priser. Det er NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 som dominerer i det norske dagligvaremarkedet, i 2020 kontrollerte de 96,6 prosent av markedet.

Norsk Bonde og Småbrukarlag skriver dette på sin hjemmeside:

Dagligvarekjedene har blitt for få og har fått for stor makt i norsk matproduksjon og marked. Der dagligvarekjedene tidligere kun bestod av utsalgssteder, altså butikkene, har de tre aktørene i dag makt over butikk-, grossist- og produksjonsleddet. De kontrollerer også flere produkters råvareledd. Dette kalles vertikal integrasjon.

I dag er det de tre aktørene i dagligvarehandelen som bestemmer hva forbrukerne skal tilbys, ikke etterspørsel og konkurranse. Særlig de siste årene, med inntoget av EMV (kjedenes egne merkevarer), har andre aktører blitt presset ut fra hyllene.  Som et resultat mister vi mangfoldet fra samvirkene og den beste lokale kvaliteten. Dette til tross for at norsk jordbruk produserer prisvinnende lokalmat i verdensklasse.

De skriver videre:

Kjedenes makt må reduseres

Matvarekjedene og jordbruket står i et gjensidig avhengighetsforhold, og makten mellom disse bør være så balansert som mulig. 38.000 bønder produserer nødvendige råvarer hver dag hele året, men med dagens skjeve maktfordeling i matvaresystemet, sitter bonden igjen med en svært liten del av salgssummen.

Veien til lønnsom bruk av norsk jord og økt sjølforsyning blir vanskelig uten å bryte ned dagligvarekjedenes makt. De tre store aktørene må deles opp i mange små, slik at vi kan få tilbake markedsmekanismene i norsk dagligvarehandel.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

  • Lov om god handelsskikk må bidra til en sterkere regulering og balansering av makten i matvaremarkedet.
  • Jordbruket og kjedene skal samarbeide om bærekraftige produksjonsmetoder for gode og trygge produkter til beste for forbrukeren.
  • Kjedene må fisjoneres til flere aktører, og utstrakt samarbeid om distribusjon må opphøre.
  • Vertikal integrering i produksjonsleddet må stoppes ved lov.

https://www.smabrukarlaget.no/politikk/mat-og-produksjon/dagligvarehandelen/

Forrige artikkelUkraina frykter pengetørke
Neste artikkelFNs og WHOs hemmelige agenda for et globalt helsediktatur