FNs hovedforsamling krever en umiddelbar våpenhvile

0

Med 120 stemmer mot 14 og 45 avholdende vedtok FNs hovedforsamling en resolusjon som krever en «umiddelbar og varig humanitær våpenhvile i Gaza».

Vi noterer oss at USA, Israel og tolv andre land stemte imot våpenhvile. Fem av disse landene er øystater i Stillehavet som er totalt avhengige av økonomisk støtte fra USA. Ukraina var blant de landene som var avholdende til våpenhvile og vi undrer oss over om de Ukraina-entusiastene som er forferdet over Israels folkemord i Gaza snart vil innse hva slags politisk spagat de har stilt seg i.

For en gangs skyld brøt Norge ut av den USA-dominerte blokka og stemte for våpenhvile. Sverige, Finland, Danmark og Island stemte avholdende til kravet om humanitær våpenhvile, så den nordiske skammen var nesten total.

Med 120 stemmer oppnådde resolusjonen det nødvendige 2/3 flertall og er dermed vedtatt.

Se også nettsidene til FN:

UN General Assembly adopts Gaza resolution calling for immediate and sustained ‘humanitarian truce’

Forrige artikkelNorske myndigheter visste at det ikke fantes noen garantier for at vaksinene var «trygge og effektive»
Neste artikkelKrigen mot Iran