BRICS-valuta for å lette internasjonale oppgjør

0
BRICS vil dumpe dollaren fullstendig innen tre år

TeleSUR intervjuer den russiske økonomen Sergej Glazyev.

Russian economist Sergey Glazyev, 2023. | Photo: TV BRICS

Fremveksten av en ny oppgjørsvaluta er uunngåelig fordi den nåværende internasjonale monetære situasjonen er «irrasjonell», forutser den russiske økonomen.

Sergey Glazyev er en russisk økonom og politiker, doktor i økonomi, professor, siden 2008, akademiker ved det russiske vitenskapsakademiet, utenlandsk medlem av Hviterusslands nasjonale vitenskapsakademi.

Siden oktober 2019 har han blitt utnevnt til medlem av kollegiet for integrasjon og makroøkonomi i den Eurasian Economic Commission. Han har flere statlige priser, inkludert vennskapsordenen, medaljen fra Russlands sikkerhetsråd for tjenester til nasjonal sikkerhet.

Eurasian Economic Commission – Wikipedia The Board of the commission operates as a cabinet government, with 10 members of the commission («commissioners»…

I et eksklusivt intervju med TV BRICS snakket han om potensialet til BRICS’ felles valuta for internasjonale oppgjør, vanskelighetene med opprettelsen og fordelene for BRICS-medlemslandene.

Hvordan vurderer du fremveksten av en ny oppgjørsvaluta med en global funksjon? Hvor realistisk er det?

Jeg tror det er uunngåelig, fordi den nåværende monetære og finansielle situasjonen i verden er irrasjonell. Landene som skal bestemme den globale økonomiske utviklingen er interessert i en dyp reformering av det internasjonale finanssystemet.

I dag kan vi allerede si sikkert at i de neste 30-40 årene vil hovedvekten i veksten av verdens bruttoprodukt bli utført av landene i Sørøst-Asia. Disse er for det første Kina, India, ASEAN-land, hvis valutaer praktisk talt ikke er representert i dag i verdens monetære og finansielle system som verdens reservevalutaer.

Landene som vil bestemme den globale økonomiske utviklingen i overskuelig fremtid, er tydeligvis ikke interessert i å bevare det eksisterende monetære og finansielle systemet, da det er en ubalanse i proporsjonalt forhold.

I handelen innenfor den eurasiske økonomiske union har vi nesten helt byttet til nasjonale valutaer. Hvis vi snakker om handel med Russland, er det nesten 100 prosent erstatning av disse valutaene med rubelen.

I handelen med Kina har vi allerede halvveis erstattet vestlige valutaer med nasjonale valutaer – rubelen og yuanen. Over hele spekteret av våre partnere ser vi at dollaren og euroen raskt blir kastet ut av internasjonale oppgjør.

Etter Russland ser vi den samme trenden i andre BRICS-land. Spesielt utvider Kina nå aktivt bruken av yuan i internasjonal handel, og i Kinas «One Belt, One Road Initiative» blir yuanen gradvis den dominerende valutaen fordi Kina er hovedinvestoren.

India har kunngjort at de går over til å betale for import i rupier. Vi er også klar over uttalelsene fra presidentene i Brasil og Sør-Afrika om ønskeligheten av å introdusere en ny global oppgjørsvaluta. Vi er med andre ord nå i første fase av denne prosessen.

BRICS-landene og mange andre land i verden beveger seg mot en bredere bruk av nasjonale valutaer i internasjonale oppgjør fordi de alle er konvertible i nåværende transaksjoner og ikke er verre enn valutaene i vestlige land.

Men det er problemet at når du handler i mange valutaer, har du høye kostnader for arbitrasje av disse valutakursene. Det vil si at økonomiske enheter samtidig må vurdere svingningene i nasjonale valutaer i forskjellige land.

Verdensprisene er fortsatt knyttet til dollaren, så disse beregningene genererer mange tap. I tillegg står vi overfor stor usikkerhet i prisingen, så i neste fase er det nødvendig å løsne prisene på verdensutvekslingsvarer fra dollaren og gå over til å prise verdensutvekslingsvarer i andre enheter.

Og hva er disse andre enhetene? Det er her ideen om å introdusere en ny verdensoppgjørsvaluta oppstår, noe som vil bli en fellesnevner for dannelsen av verdenspriser for utvekslingsvarer. Vi jobber med denne problemstillingen.

Vi har en modell av en slik valuta. Den er ikke bare basert på en kurv med nasjonale valutaer i medlemslandene, men også på en kurv med utvekslingsvarer. Modellen viser at denne valutaen vil være veldig stabil og mye mer attraktiv enn dollar, pund og euro.

Hva er utfordringene, og hvilke skritt tror du må tas for å fremskynde prosessen med å introdusere en ny internasjonal valuta?

Vi trenger bare politisk vilje, for teknisk sett er denne valutaen nesten klar, programvaren og matematiske verktøy er opprettet. For å lansere denne valutaen trenger vi politisk samtykke fra BRICS-landene, hvorav tre allerede har uttrykt sin støtte til ideen om å introdusere en ny valuta gjennom sine statsoverhoder.

Vi venter på reaksjonen fra Kina og India. Overgangen til oppgjør i nasjonale valutaer er en del av oppgaven. Og for å lansere en slik valuta, kan Russland, som presiderende land neste år, innkalle til en internasjonal konferanse for å undertegne en avtale om innføring av en slik ny internasjonal oppgjørsvaluta.

Den første kurven dannes automatisk på grunnlag av bassenget av valutareserver, som allerede er opprettet for lenge siden, og vi trenger ikke å oppfinne noe nytt. Den første kurven er ganske enkelt dannet på grunnlag av bassenget av valutareserver i BRICS-landene, på grunnlag av hvilken den ny valuta er utstedt.

Den andre kurven er en kurv med børshandlede varer. For at denne valutaen skal støttes ikke bare av medlemslandenes nasjonale valutaer, men også av noe mer seriøst og materielt, kan vi, som land som produserer og forbruker mesteparten av verdens valutavarer, godt danne den nødvendige mengden reserver i disse råvarene for å sikre at de gir garantier i denne nye internasjonale oppgjørsvalutaen.

For at denne økonomiske modellen skal fungere, er det nødvendig å signere de relevante juridiske dokumentene som bestemmer hvem som avgir denne valutaen, i hvilke mengder, hva er reglene for uttak av denne valutaen, og hvordan oppgjør gjennomføres i den.

Det relevante utkastet til internasjonal traktat kan gjøres veldig raskt hvis det er politisk vilje fra deltakerlandene.

Når det gjelder den økonomiske og matematiske modellen, er den allerede opprettet, og programvaren kan også ferdigstilles raskt, så snart alle nyanser av arkitekturen og dannelsen av en ny global oppgjørsvaluta er klare.

Det skal forstås at denne valutaen ikke er en erstatning for nasjonale valutaer på noen måte. Den er opprettet utelukkende for internasjonale oppgjør.

Derfor fortsetter landene å jobbe i sine nasjonale valutaer. De kan fortsette å bruke sine nasjonale valutaer i internasjonale oppgjør. Dette nye instrumentet er opprettet for bekvemmeligheten for alle medlemslandene.

Spørsmålet om uttak av denne valutaen kan teknisk løses på forskjellige måter. Den kan utstedes på grunnlag av poolen av valutareserver av ‘New Development Bank of BRICS’, hvis vi godkjenner en slik bank. Den kan slippes ut av hver part i forhold til sin andel i volumet av internasjonale oppgjør, det vil si at det er et spørsmål om forhandlinger.

Så snart disse tekniske problemene er løst, må vi forberede en relevant internasjonal traktat som er åpen for tiltredelse av alle andre land som ønsker å bli med og signere den. Jeg tror at om et par år kan en slik valuta godt vises.

Hvilke fordeler kan innføringen av en slik valuta gi til verdens land og spesielt til BRICS-landene?

For det første, ved å lansere en slik internasjonal oppgjørsvaluta, skaper vi garantier mot forsøk fra tredjeland på å blande seg inn i våre gjensidige forbindelser.

For det andre gjør innføringen av en slik valuta hvert lands handel og dens posisjon i det internasjonale finansielle systemet sikrere.

For det tredje vil lanseringen av en slik valuta gi oss en mulighet for likeverdig handel, økonomisk og investeringssamarbeid, fordi spørsmålet om denne valutaen og følgelig fordelingen av provisjonsinntektene vil bli regulert av en internasjonal traktat som vil være gjennomsiktig, og vi vil være sikre på at ingen av våre partnere misbruker spørsmålet om verdensvalutaen.


Denne artikkelen ble først publisert her:

BRICS Currency to Facilitate International Settlements

Oversatt for steigan.no av Bertil Carlman.

Forrige artikkelVaksineassosiert myokarditt ga 80% av ungdommene kardiologiske senskader
Neste artikkelKan Sahra Wagenknecht bli et jordskjelv i tysk politikk?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.