Sindre Finnes løy, men det fratar ikke Erna Solberg ansvar

0
Tegning: Niels Gerhard 2021

Ved å innrømme innsidehandel dagen etter valget klarte Sindre Finnes å plassere saka så langt fra et valg som mulig. På grunn av Støres systematiske ødeleggelse av Arbeiderpartiet har Erna Solberg hatt stø kurs mot å bli statsminister i 2025. Høyre måtte bare kvitte seg med denne saka først slik at velgerne har glemt den til da.

Men det spørs om det er så greit.

Flere kommentatorer drar nå i tvil om Erna Solberg kan bli statsminister igjen etter dette.

Politisk redaktør i Dagsavisen Lars West Johnsen skriver i kommentaren Erna har krasjlandet:

Valgoppslutningen mandag var skandaløst lav. Tilliten til våre politikere har fått så mange dype kutt de siste årene. Erna Solbergs tilfelle kan være et banesår. Hvorfor skal man lenger stole på en politiker når ukulturen går helt til topps? Dette er i ferd med å bli landets aller største demokratiske problem.

Derfor må Høyre, som Norges største parti, vurdere nøye hva partiets rolle skal være i arbeidet med å gjenoppbygge tilliten. Er paret Solberg-Finnes virkelig framtida?

Politisk redaktør Hanne Skartveit i VG mener at Sindre kan felle Erna.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud skriver: Erna Solberg kjemper for sitt politiske liv.

Solberg har også brutt loven

Erna Solberg prøvde å redde sitt politiske live ved å kaste ektemannen under bussen og være på gråten på pressekonferansen. Godt forsøk. Men det holder ikke. Hun påstår at Finnes løy for henne, og det kan godt hende. Men det fratar ikke henne ansvar. Hun hadde en sjølstendig plikt til å sette seg inn i ektemannens økonomiske forhold.

Ekteskapsloven § 39. Opplysningsplikt om økonomiske forhold.

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

Og her snakker vi ikke om hvem som helst. Hun var i hele denne perioden da mannen nærmest drev som day trader statsminister i Norge, og som det var det hennes plikt å beskikke sitt hus, som det heter. Og det gjorde hun ikke.

Solberg har kalt seg inhabil, og det har hun opplagt vært. Men hun har også brutt lovens krav til å sikre seg nødvendig kunnskaper, hvis vi altså skal tro på hennes versjon.

Toppen av det isfjellet som er den nye norske modellen

Enda så grov den er, er saka med innsidehandelen til Finnes en liten sak i forhold til alle de lovbruddene Erna Solbergs regjering gjorde seg skyldig i under koronaperioden. Da ble minst 12 paragrafer i Grunnloven og en rekke andre viktige norske lover brutt.

Koronakommisjonen, som var spesielt sammensatt for å være mildest mulig overfor regjeringa, slo fast i sin rapport at Grunnloven ble brutt da Norge stengte ned 12. mars i fjor. Aftenposten skrev:

– Det var et grunnlovsbrudd, sa kommisjonsleder Stener Kvinnsland da han i går la frem sin rapport.

Det var altså ikke «kongen i statsråd», regjeringa, som tok beslutninga om å stenge Norge, men en embetsmann, nemlig helsedirektør Guldvog. Og hva mer er, Kommisjonen har ikke klart å finne noen skriftlige begrunnelser for tiltakene som ble satt inn 12. mars.

En lang serie brudd på Grunnloven

Jusprofessor Hans Petter Graver skriver:

Samfunnet styres ikke lenger demokratisk, men autokratisk av smitteverneksperter og -politikere. En sektor er dominerende, alle andre hensyn er underordnet denne. Stortinget har abdisert og politikken er fraværende.

Ved hjelp av Smittevernloven ble en serie paragrafer i Grunnloven helt eller delvis satt til side.

Disse lovbruddene var Erna Solbergs ansvar og det er mer enn nok til å reise riksrettssak mot henne. Men slik det politiske kameraderiet fungerer i Norge, vil det ikke bli gjort.

Hun har også inngått en hemmelig avtale med Pfizer. Vi har ikke sett teksten, naturligvis, men hvis den avtalen Pfizer inngikk med Sør-Afrika er en rettesnor, så har selskapet med regjeringas godkjenning frasagt seg ansvar for eventuelle skader av vaksinen. Og så gikk Erna Solberg ut og sa at det var en «borgerplikt» å vaksinere seg. Her kan det godt hende at det ligger et enda grovere lovbrudd fra Erna Solbergs side.

Forrige artikkelTyskland ruster opp til jubel fra Norge
Neste artikkelPutin hoppet ikke etter Wirkola
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).