Paracetamol: Potensielt farlig og reduserer forsvaret mot infeksjon

0

Det er grundig dokumentert at forsvaret mot infeksjon er bedre ved høy kroppstemperatur. Dessuten at paracetamol kan skade.

Av Julia Schreiner Benito.

Fra 2012 til 2022 økte forbruket av paracetamol med 125 prosent. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosent mer smertestillende enn gutter på samme alder, viser tall fra apotek. Lege Peter Dvergsdal er meget kritisk.


– Viruset som forårsaker covid- 19, SARS-CoV-2, liker lave temperaturer. Skadevirkningene av febernedsettende behandling er opplagt. Men troen på at du blir bedre av sykdom når feberen går ned holder seg, sier lege Peter Dvergsdal.
– Holdningen er at man skal behandle feber. Under koronaen ringte helsepersonell hjem til folk med kun rådet om febernedsettende og isolasjon. I England dør mellom 200 og 600 mennesker av paracetamol hvert år.
– Virusinfeksjoner bør ikke behandles med febernedsettende. Studier av influensa viser nå at febernedsettende behandling gir mer virus. Man blir mer syk og smitter flere.

Jeg begynte å tro at det var den febernedsettende behandlingen som gjorde at influensalignende sykdom ga lungebetennelse som følge. Lege Peter Dvergsdal.

Helsenorge: “Gir få bivirkninger”


Men helsenorge.no skriver:
«Paracetamol bør nesten alltid forsøkes først. Paracetamol (salgsnavn: for eksempel Paracet, Panodil og Pinex) anbefales som førstevalg fordi stoffet har en god smertestillende og febernedsettende effekt. Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner.»

-Annonse-

NHI skriver: Norsk Helseinformatikk: «Läkemedelsverket i Sverige valgte i 2015 å forby salg av paracetamoltabletter i butikk fordi det hadde vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. Ifølge Legemiddelverket har imidlertid ikke salg i butikk ført til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall. Legemiddelverket konkluderte derfor at et slikt tiltak ikke var nødvendig i Norge.»

Lungebetennelse som følge av febernedsettende?

– Etter å ha lest en rekke studier om bivirkninger av paracetamol, har jeg vært i utakt med helsevesenet når det gjelder feberbehandling, sier Dvergsdal.
– Jeg begynte å bli sikker en vinter da nabodistriktslegen behandlet mange med lungebetennelse etter forkjølelse. Jeg hadde ingen pasienter med lungebetennelse. Distriktslegen var svært nøye med å gi febernedsettende tidlig til alle med feber. Jeg begynte å tro at det var den febernedsettende behandlingen som gjorde at influensalignende sykdom ga lungebetennelse som følge.

Vekselvarme dyr legger seg under solen ved infeksjon

Viktig erfaring er å hente fra forsøk med dødelige infeksjoner på vekselvarme dyr. De får ikke feber, men legger seg i solvarmen når de får infeksjon, såkalt behaveoural feever. Slik reduserer de risikoen for å dø.
– Det er bred enighet om at forsvarsapparatet fungerer bedre når kroppstemperaturen stiger. Studier viser at forkjølelsesvirus formerer seg best når temperaturen i nesa er under 37 grader, sier Dvergsdal.

Mistanken om at paracetamol kan føre til alvorlige bivirkninger hindret ikke norske politikere i å slippe fri omsetningen i 2003. Det var 19 år etter at norsk forskning hadde vist at medikamentet kunne være mutagent, altså gi genetiske skader.

Allerede i 2008 rapporterte Dagbladet (artikkelen finnes ikke i søk) at regelmessig bruk av paracetamol hos barn tredobler risikoen for astma, eksem og allergiske bihuleproblemer. Bakgrunnen var en internasjonal studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Risikoen for å få astma økte med 46 prosent for barn som hadde fått paracetamol i løpet av første leveår. Barnelege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Per Lagerløv uttalte at studien virket overbevisende, men at den ikke påviser kausalitet, altså årsak/virkning.

Det ble i 2021 solgt i overkant av 10 millioner pakninger av preparater som inneholder paracetamol. Det tilsvarer omtrent to pakker à 20 tabletter per innbygger.

Misdannete kjønnsorganer

En dansk forskergruppe undersøkte i 2010 virkningene av paracetamol på gravide hunnrotter. De fant at paracetamol hadde samme hormonforstyrrende virkninger som ftalater (mykgjørere i plast). Ftalater kan bidra til menns synkende sædkvalitet, testikkelkreft og barnløshet.

Gravide som bruker paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyre, har økt risiko for å føde guttebarn med testikkelmisdannelser. Den danske studien trakk konklusjoner etter kontrollerte forsøk utført på rotter og data fra mennesker.

Særlig alvorlig for paracetamol er risikoen for genetiske skader. Ifølge statsstipendiat Olav Albert Christophersen har det vært kjent siden 1980-tallet at paracetamol kan forårsake genetiske skader fordi det er mutagent.

Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg, det er derfor positivt at den utgjør den største delen av salget. Folkehelseinstituttet.

Skader i mitokondriene

Christophersen foretok et systematisk søk på PubMed etter artikler som omhandler mutagene effekter eller hemming av DNA-reparasjon forårsaket av paracetamol i forsøk på både dyr og mennesker, samt i befolkningsstudier. Han har også lett etter kjemiske forklaringsmekanismer.

Konklusjonen er at slike skader helst oppstår i cellenes mitokondrier (”energifabrikker”) fordi disse organellene er særlige sårbare.

En norsk studie fra 2009 viser at tenåringer har et liberalt syn på reseptfrie medikamenter og at de typisk får slike hjemme.

FHI: «Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende, det er derfor positivt at den utgjør den største delen av salget.”

Smertelindrende medikamenter har sin plass

Smertelindring er til uvurderlig hjelp ved skader, under og etter operasjoner og ved tilstander som galle- og nyrestein og under fødsler. Noen lever også med kroniske smerter av årsaker de ikke er herre over. I mange tilfeller finnes imidlertid naturlige, bivirkningsfrie alternativer til syntetiske, kroppsfremmende medikamenter som ofte brukes mot mindre eller kortvarige smerter.

I stor grad er smerter et signal om at kroppen er i ubalanse. En naturlig tilstand er å være smertefri, og smerter fungerer som et signal på at vi bør rette opp ubalanser. Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge smerter er å leve i pakt med vår genetiske arv.


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelOslo-valget: Tomteeierne og utbyggerne får 51 av 59 bystyrerepresentanter
Neste artikkelEvnen til å tjene penger på en illusjon