Niger øker prisen på sitt uran

0

Niger, som er en avgjørende aktør på den globale uranscenen, har bestemt seg for å endre spillereglene. Den nylige økningen i Nigers uranpris, fra €0,80/kg til €200/kg, er et viktig grep som ikke bare vil påvirke den lokale økonomien, men også utsiktene for det globale uranmarkedet og internasjonale relasjoner. Dette skriver Jesus Carames på Bilbaohiria. (Kommentar etter publisering: mange kilder hevder at prisen på uranet var høyere enn angitt her, nemlig 10€. Red.)

Niger og Frankrike: Et historisk forhold

Historisk har Frankrike vært hovedkjøperen av uran fra Niger, og har hatt en dominerende innflytelse på prisen på denne ressursen hentet fra det afrikanske landet. Før den nylige justeringen hadde Frankrike satt en pris på €0,80 per kilo, en pris som ikke reflekterte den virkelige verdien av uran på det internasjonale markedet. For å sette det i perspektiv, selges uran fra Canada til en pris nær €200/kg.

Årsakene bak prisøkningen

Økonomisk levedyktighet: Den viktigste drivkraften bak denne endringen er uten tvil økonomisk levedyktighet. Ved å bringe prisen på sitt uran i tråd med den globale standarden, håper Niger å få en mye mer betydelig økonomisk gevinst. Dette vil ikke bare øke nasjonalinntekten, men vil tillate landet å investere i infrastruktur og sosiale utviklingsprosjekter.

Rettferdig markedspris: Prisjusteringen søker å sikre at Niger får rettferdig kompensasjon for ressursen sin. Den forrige raten på €0,80/kg var betydelig under markedsprisen, noe som ikke gjorde rettferdighet til den virkelige verdien av nigeriansk uran.

Økonomisk diversifisering: Å øke prisen på uran gir også Niger muligheten til å diversifisere økonomien sin, slik at landet kan redusere avhengigheten av ett enkelt råmateriale og fremme langsiktig økonomisk stabilitet.

Internasjonale ettervirkninger

Forholdet mellom Frankrike og Niger: Prisjusteringen kan i utgangspunktet skape spenninger, gitt det lange kommersielle forholdet mellom Frankrike og Niger. Imidlertid åpner det også et vindu for å reforhandle mer rettferdige vilkår og bygge et mer balansert forhold mellom begge nasjoner.

Det globale uranmarkedet: Denne beslutningen fra Niger kan sende sjokkbølger gjennom det globale uranmarkedet. Ved at Niger justerer prisene sine i henhold til globale tariffer, kan andre uranproduserende land bli nødt til å revurdere sine egne prisstrategier.

Kommentar

Det spennende er naturligvis at plutselig begynner et land i Afrika å definere spillereglene. Dette vil utvilsomt spore andre land på kontinentet til å gjøre det samme. Afrika er antakelig verdens rikeste kontinent fra naturens side. Når det likevel er det fattigste kommer det naturligvis av at det i århundrer har vært holdt nede av kolonialismen og imperialismen. Hvis hele Afrika følger Nigers eksempel, ville Vestens økonomi rase som det korthuset den er.

Men vær obs: siste ord er ikke sagt. Dette er et frontalangrep på hele den imperialistiske prismodellen og superprofitten. Det er ikke rimelig å gå ut fra at vestmaktene finner seg i dette uten videre. Krig er det virkemiddelet de vanligvis bruker for å opprettholde sin kontroll.

PS: I den opprinnelige tittelen på denne artikkelen het det at Niger øker prisen på sitt uran med 300 ganger.

Lesere har pekt på at det riktige er 250 ganger: 0,80€ / 200€. De har naturligvis rett. Vi beklager.

Andre lesere har vist til at i 2015 fikk Niger en høyere pris for uranet enn 0,80 €. Det har vi ikke kunnet kontrollere, men viktigst av alt: Vi har ikke kunne avgjøre sikkert at det landet betalte under den styrtede presidenten var 0,80 €. Alle nyhetskanaler som tar opp dette hevder det, men de kan bygge på samme kilde.

Men som en leser sa: Plyndring er det uansett.

Red.

Forrige artikkelEn skogekspert reiser alvorlige spørsmål om brannene i Maui
Neste artikkelKrav om at det igangsettes etterforskning av ekteparet Huitfeldt/Flem