Hva er Solar Geoengineering?

0

Solar geoengineering (også kjent som solar radiation management eller modification, SRM), refererer til et sett med spekulative teknologier for å senke globale temperaturer ved kunstig å gripe inn i klimasystemene på planeten vår. Enkelt sagt vil solar geoengineering reflektere noe innkommende sollys tilbake til verdensrommet og dermed «dempe sola».

Av Coordinating Group of the initiative for a Solar Geoengineering Non-Use Agreement.

Solar geoengineering er svært kontroversielt. Det er risikabelt og usikkert. Den tar ikke opp grunnårsaken til klimaendringene, det vil si klimagassutslipp og konsentrasjoner. I stedet fokuserer solar geoengineering på «symptombehandling» og søker å begrense global oppvarming ved å bare maskere effekten av klimagassutslipp.

Det mest fremtredende eksemplet på solar geoengineering er stratosfærisk aerosolinjeksjon (SAI), som krever injeksjon av små reflekterende partikler inn i stratosfæren, for eksempel med fly eller ballonger. Disse partiklene ville spre og reflektere noe innkommende sollys tilbake til verdensrommet. Ideen til stratosfærisk aerosolinjeksjon viser til vulkanutbrudd og deres avkjølende effekt på klimasystemet. En mye sitert inspirasjonskilde er Mount Pinatubo-utbruddet i 1991 på Filippinene, som kastet store mengder svovel ut i troposfæren og stratosfæren med en avkjølende effekt på globale temperaturer.

Stratosfærisk aerosolinjeksjon er det mest fremtredende eksemplet på solar geoengineering fordi det vil bli brukt til å påvirke klimaet på planetarisk skala, virker teknisk gjennomførbart og blir sett på som rimelig.

Andre eksempler på solar geoengineering er:

  • Lysere marine skyer: Dette vil gjøre skyene lysere, for å reflektere mer sollys tilbake til verdensrommet. For det meste tar dette sikte på mer regionale effekter.
  • Tynning av cirrusskyer: Dette vil gjøre cirrusskyer tynnere, som i gjennomsnitt fanger mer varme enn de reflekterer tilbake til verdensrommet.
  • Romspeil: denne merkelige ideen foreslår å plassere speil i verdensrommet for å reflektere sollys, med sikte på å avkjøle hele planeten. Det er ikke mye undersøkt eller tatt på alvor.

Noen få land har publisert oversikter over de tekniske aspektene ved solar geoengineering, for eksempel i USA ( NAS ), Storbritannia ( Royal Society ) og Tyskland ( Eu-TRACE ). NGOer har også gitt kritiske vurderinger av geoengineering, slik som ETC Group, sammen med Heinrich Böll Foundation ( her ).

For mer informasjon om risikoen ved solar geoengineering, se ressurssiden vår .

Viktig: Begrepet ‘geo-engineering’ brukes om mange forskjellige teknologier, i tillegg til solar geoengineering. Innenfor klimaendringer brukes det noen ganger også til å beskrive ulike måter å fjerne karbon fra atmosfæren og lagre det på. Vi uttrykker ingen mening om teknologier for fjerning av karbon her.


Originalen til denne artikkelen finnes her:

What is Solar Geoengineering

Se også:

Why Billionaires are Obsessed With Blocking Out the Sun

Forrige artikkelKlimamanipulasjon er utbredt og risikabelt
Neste artikkelSvar på spørsmål: Sverige, Finland og NATO