Gi heller drapspengene til sultne husholdninger, herr statsminister!

0
Illustrasjon: Terje Sørensen

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

NRKs ‘Dagsnytt 18’-sending 26.9.2023, hadde en sak om 150.000 husholdninger i Norge som har det svært vanskelig økonomisk, blant annet strever de med å få mat på bordet.

Jeg gremmes over at alle stortingspartiene har blitt enige om hvert år i fem år fremover å sende 15.000.000.000 (15 milliarder) kroner for å støtte Ukraina og berørte nabostater i krigen der, en krig som for landet og dets proxydukkeførere etter alle solemerker og ekspertvurderinger er tapt.

Ta frem kalkulatoren, herr statsminister:

15.000.000.000 kroner utgjør for hver av 150.000 husholdninger (litt avhengig av hvordan man avrunder til hele tall):

  • 100.000 kroner i året,
  • 8333 kroner i måneden, 
  • 1937 kroner i uken
  • 277 kroner hver dag

Jeg har for å sammenligne, sjekket litt ‘hist og her’, og det antydes/estimeres (med mange forbehold) at en norsk gjennomsnittshusholdning bruker ca. 90.000 kroner til mat og alkoholfrie drikkevarer i året. De 15 milliarder kronene Norge årlig i fem år skal donere til Ukraina og andre, er delt i en sivil/humanitær del og en militær del. Regjeringen har i et skriv «Norsk støtte til Ukraina og nabolandene», oppdatert 15.9.2023, (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/humanitart-arbeid/naboland_hjelp/id2908141/) en oversikt over Norges støtte til disse landene som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det er ut fra den oversikten ikke så lett å finne detalj- og/eller totalbeløpene i de nevnte bistandsdelene, men i prinsippet bør beløpene for den militære delen – hva enn de måtte utgjøre – etter min mening heller gis til norske og andre ukrainakriglidende lands trengende husholdninger. Slik det i dag er, og som det alltid har vært når det gjelder alle andre militærtilknyttede pengebeløp, havner alle til slutt i lommene til oligarker i ‘Det militærindustrielle komplekset’, en enhet daværende USA-president, tidligere general Eisenhower, sterkt advarte mot i sin avskjedstale i 1961.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDet kanadiske parlamentets hyllest til en SS-veteran er toppen av et isfjell
Neste artikkelVestlige progressive har forlatt folket for å fyre opp under NATOs blodbad