Skottlands evaluering av pandemihåndteringen

0

Ny rapport: Ingen beviser støtter bruken av lockdowns mot covid i Skottland heller.

Av Terje, Foreningen lov og helse.

Det pågår en evaluering av Skottlands håndtering av Covidpandemien. Den norske koronakommisjonen kom i god norsk tradisjon med en temmelig tannløs og til dels meningsløs rapport og evaluering av Norges håndtering. Den skotske utgaven av “koronakommisjonen” derimot har kommet med ganske hard kritikk. Arbeidet ledes av helserådgiver og epidemiolog Dr. Ashley Croft, og i konklusjonene heter det blant annet:

But he has said there was “insufficient evidence… or alternatively, no evidence” to support the use of face masks outside healthcare settings, lockdowns, social distancing and test, trace and isolate measures in 2020. He adds: “The evidence base has not changed materially in the intervening three years.”

Tiltak som nedstengninger, munnbind og sosial distansering er blant annet de tingene som får det glatte lag i evalueringen. Det ironiske er at alt dette visste man på forhånd, da både nasjonale og internasjonale (WHOs) pandemiplaner før Covid-pandemien var tydelige på at slike tiltak ikke ville burde innføres ved en pandemi.

En av de mange tingene som gjenstår og klarlegge er hvem som koordinerte og ga ordren til maktsyke og antakeligvis korrupte politiske ledere i alle de landene i vesten og verden som til tross for kunnskapen de satt på besluttet disse ødeleggende tiltakene, i Skottland og Norge m. fl.

Men som jeg skrev i artikkelen om evalueringen av vaksinepåbudet i det kanadiske militæret, er det alltid en hellig ku som står igjen når det avstedkommer kritikk mot pandemi-håndteringen – vaksinen:

And on vaccines, Dr Croft added: “It remains unclear as to whether or not COVID-19 vaccination has resulted in fewer deaths from COVID-19. COVID-19 vaccines have been shown in randomised controlled trials to be effective, or probably effective, in reducing the number of people acquiring COVID-19 or severe COVID-19; however vaccine-induced protection against COVID-19 is short-lived.”

Her tar altså Dr. Croft av seg boksehanskene og på med silkehanskene, selv om hans formulering om at det er “uklart om vaksinen resulterte i færre Covid-døde” må ansees som en kritikk. Den siste setningen stadfester nemlig en av de siste illusjonene om vaksinen, at den virket, men dessverre bare i kort tid etter at man fikk den. Til tross for at Dr. Croft ikke tør å gi seg ut mot et av de største kartellene i verden (Big Pharma) er likevel vurderingen og kritikken av pandemitiltakene mange hakk mer adekvate og sannferdige enn det den norske kommisjonen leverte i sin rapport.

Forrige artikkelKatastrofevarslet — et statlig disiplineringstiltak – for å skape panikk
Neste artikkelKrisa i Niger handler også om gassrørledning til Europa
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.