Brukes norsk artilleri til å skyte klasevåpen i Ukraina?

0

I fjor ga Norge artilleri av typen M109 til Ukraina. 22 stykker ble sendt til Ukraina, sammen med tilhørende utstyr, reservedeler og ammunisjon. Kan dette artilleriet komme til å bli brukt til å skyte klaseammunisjon i Ukraina? NRK skriver:

Norsk artilleri kan ende opp med å bli brukt til klasevåpen i Ukraina

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kalte det for et «viktig bidrag, som var sterkt etterspurt av Ukraina».

Spol et år frem i tid. Ukraina ønsker nå fra sine allierte. USA bestemte seg i forrige uke for å innvilge dette ønsket.

Så hva har dette å gjøre med Norges allteri-bidrag til Ukraina i fjor?

Jo, ukrainerne kan bruke det norske artilleriet til å skyte ut klasevåpen. Fordi Norge har ingen avtale som hindrer det.

– Det ligger ikke inne en slik klausul for det artilleriet som Norge har donert, og som nå benyttes i Ukraina, bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Ubesvart om klasevåpen

Nestleder i Stopp NATO, Kristine Mollø-Christensen, har skrevet et åpent brev om klasevåpen der hun skriver:

I Klassekampen 25. mai spurte jeg på vegne av Stopp NATO om norske myndigheter har stilt som vilkår at utskytningsenhetene for MLRS 270 donert til Ukraina ikke skal benytte klaseammunisjon. Svar på spørsmålet har uteblitt.

USAs president Joe Biden har nå offisielt godkjent leveranser av amerikanske klasevåpen til Ukraina. I motsetning til Norge har ikke USA, Ukraina eller Storbritannia ratifisert konvensjonen som forbyr bruk av slike våpen. Det har heller ikke Russland. Det er kjent at Russland har brukt klasevåpen i Ukraina.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at det er opp til hvert enkelt NATO-land hvilke våpen de vil donere. Den 18. februar i år sa samme Stoltenberg noe annet til den tyske kringkasteren RTL/ntv i München: – Nato har verken anbefalt eller levert denne typen våpen. Vi leverer artilleri og andre typer våpen, men ikke klasevåpen. Uttalelsen falt etter at Ukraina krevde å få levert ulovlige klasevåpen og fosforbomber.

I 2008 ble den internasjonale konvensjonen mot klasevåpen først vedtatt i Dublin og siden undertegnet av 120 land i Oslo Rådhus, med daværende statsminister Jens Stoltenberg og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre som vertskap. 111 land har siden ratifisert avtalen. Konvensjonen forbyr produksjon, lagring, anskaffelse, eksport og bruk av klaseammunisjon. 

Konvensjonen ble undertegnet og ratifisert av Norge etter år med heftig intern motstand fra embetsverket i Forsvarsdepartementet og UD, som ikke ville ha et forbud. NRK avdekket at USA utøvde et voldsomt press og at Forsvarsdepartementet prøvde å omdøpe lagrene av norske klasevåpen til «cargovåpen». For dette fikk NRK SKUP-prisen.

Mollø-Christensen avslutter med å gjenta sine ubesvarte spørsmål til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet:

Har Norge stilt som vilkår at donert materiell ikke skal benytte klaseammunisjon?

Kan norske myndigheter forsikre om at Norge og allierte konvensjonspartnere respekterer Dublin-konvensjonen om klasevåpen, ratifisert i Oslo med Stoltenberg og Støre som pådrivere?

Kommentar: Støre gir blaffen

Avtalen om forbud mot klaseammunisjon innebærer et totalforbud mot enhver bruk, produksjon, lagring og salg av denne typen ammunisjon i alle land som slutter seg til avtalen. Forbudet omfatter også enhver form for hjelp til andre land som bruker, produserer, lagrer eller selger klaseammunisjon.

Dette betyr at Norge og dermed regjeringa har forpliktet seg til ikke å yte noen form for hjelp til USAs bruk av klaseammunisjon i Ukraina. Å levere det artilleriet som skyter klaseammunisjon må kunne kalles «en form for hjelp». Og det gir Støre blaffen i.

Klasekampen

Hans Ebbing (Medlem av SV)

skriver i avisa Klassekampen 15. juli:

SV, Rødt og venstresidas dagsavis er mot bruk av klasevåpen, men for å sende norske 155 mm kanoner som kan skyte ut slike våpen i Ukraina. Enhet på venstresida i klasekampen!

Konklusjon: Norsk artilleri vil bli brukt til klasevåpen

Da Joe Biden ga grønt lys for å sende klaseammunisjon til Ukraina begrunnet han det med at USA ikke hadde annen 155 mm ammunisjon på lager. Dermed vet vi at det er klaseammunisjon som kommer til å bli brukt i det artilleriet Norge, med venstrepartienes entusiastiske tilslutning, har levert til Ukraina.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvordan det kan være som småbruker i Romania
Neste artikkelUSA gir Ukraina klasebomber. I Laos dreper de fortsatt sivile.