Finsk studie: Masker hadde ingen effekt på covid-tilfeller blant barn

0

Innføringen av maskepåbud blant skolebarn under pandemien påvirket ikke forekomsten av covid-19-infeksjon, ifølge en studie gjennomført av finske forskere.

Av Naveen Athrappully, The Epoch Times.

Studien som ble publisert i tidsskriftet BMC Public Health 21. april, ble utført i tre finske byer – Helsinki, Turku og Tammerfors . Disse byene hadde sammenliknbare forekomster av covid-19 mellom august og september 2021. På det tidspunktet hadde den finske regjeringa anbefalt bruk av masker på skoler for barn i alderen 12 år og oppover. I Helsingfors og Tammerfors ble den nasjonale anbefalingen pålagt som mandater på skoler, mens påbudet i Åbo gjaldt barn i alderen 10 år og oppover.

Forskerteamet så på effekten av masker på to grupper barn – de mellom sju og ni år og de mellom 10 og 12. Mens syv til 10-åringene ikke var underlagt maskepåbud, måtte 10-12 åringer bruke masker.

«I følge vår analyse ble det ikke oppnådd noen ekstra effekt fra obligatoriske masker, basert på sammenligninger mellom byene og mellom aldersgruppene til de uvaksinerte barna (10–12 år versus 7–9 år),» heter det i studien.

«Anbefalingene for ansiktsmaske i skolene reduserte ikke forekomsten av covid-19 blant 10–12-åringer i Finland. Dette kan indikere at covid-19-tilfeller på skoler bare gjenspeiler infeksjoner i samfunnet mer enn utbrudd på skoler.»

Ineffektive masker

Den finske studien siterte spansk forskning på maskepåbud i skoler som har påvist at maskering ikke var forbundet med lavere forekomst eller overføring av covid-19. Smitterisikoen i skolen ble funnet å være lavere enn i husholdningene.

Den siterte også en studie fra USA i slutten av 2022 som skal ha funnet ut at oppheving av maskepåbudet var assosiert med en økning i COVID-19-tilfeller blant studenter og ansatte.

«Men denne studien samlet data fra alle aldersgrupper, noe som gjør det vanskelig å fastslå hvordan effekten av maskeanbefalinger kan variere etter alder,» heter det i den finske studien.

Flere andre studier har også antydet at masker kan være ineffektive når det gjelder å kontrollere covid-19.

13. april sa UK Health Security Agency (UKHSA) at de ikke kunne finne bevis på om N95 eller liknende masker av medisinsk kvalitet beskytter klinisk sårbare mennesker fra å bli alvorlig syke av sykdommen.

En gjennomgang fra UKHSA av tusenvis av primærstudier om effektiviteten av ansiktsmasker kunne ikke påvise om bruk av N75 eller lignende åndedrettsvern ville beskytte mennesker eller ikke. Dette er ganske betydelig gitt at N95-åndedrettsvern anses for å være svært effektive når det gjelder å filtrere luftbårne partikler.

Maskeskader

I tillegg til å være ineffektivt, viser det seg også å være skadelig å bruke masker. En systematisk gjennomgang av 2168 studier som så på de negative effektene av å bruke masker under covid-19 fant ut at mange mennesker led av helsemessige konsekvenser som hodepine og kløe som følge av maskebruken.

Hodepine ble funnet å være det «hyppigste symptomet» blant dem som brukte masker, med en prevalens på 62 prosent for generell maskebruk. Kortpustethet ble observert hos 33 prosent av brukerne.

Mens 17 prosent av kirurgiske maskebrukere opplevde kløe, var dette tallet på 51 prosent blant brukere av N95. Akneprevalensen blant maskebrukere var på 38 prosent og hudirritasjon var på 36 prosent. Svimmelhet ble funnet å være utbredt blant 5 prosent av forsøkspersonene.

Masker forstyrret også prosessen med oksygenopptak og frigjøring av karbondioksid, og svekket dermed «åndedrettskompensasjon». Begrensningen av oksygenopptak og hindring i frigjøring av karbondioksid ble identifisert som mer signifikant blant brukere av N95-masker.

En nettbasert undersøkelse utført av forskere ved University of Illinois Chicago fant ut at personer som hadde astma møtte vanskeligheter når de hadde på seg masker.

Mens 84 prosent opplevde ubehag, rapporterte 75 prosent at de hadde problemer med å puste eller pustebesvær i det minste en liten stund mens de hadde på seg masken.


Originalens tittel:

Masks Had No Effect on COVID Cases Among Children: Study


steigan.no har publisert et omfattende kildebasert materiale om ansiktsmasker. Dommen er den samme: disse maskene beskytter ikke mot et luftveisvirus og har gjort mer skade en gagn.

Påbudet var ikke helsemessig begrunnet, men politisk. Det bidro til en dramatisering av situasjonen og skulle sørge for lydighet og underkastelse. Slik sett var det vellykket.

Les: Den lysskye gruppa som brakte påbud om munnbind til Storbritannia

Forrige artikkelNår bankene er tomme for penger
Neste artikkelMurdochs Ukraina-forbindelse
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.