Nattokinase: En effektiv kur: Long Covid, vaksinebivirkninger og mikroembolier

0

Nattokinase er en av flere enzymer som er i stand til å løse opp blodpropper. En av teoriene bak alle bivirkningene relatert til både covid-19 vaksinering og Long-Covid omhandler såkalt microclotting.

Endotel, spike og microclotting

Det har tidligere vært vist til funn av både mikroembolier og større blodpropper relatert til spikeproteinet. Uavhengig av hvorvidt dette har opphav i selve sykdommen eller vaksinen skaper spikeprotein inflammasjon. I de tilfellene hvor betennelsen rammer endotelet, altså innsiden av blodårene oppstår en kaskade av reaksjoner i blodet og åreveggen hvor utfallet blir blodpropper i større eller mindre grad. Til en viss grad tar kroppen seg av nedbrytningen av disse proppene gjennom egne mekanismer. Basert på genetiske variasjoner har man som individ ulike forutsetning for å håndtere slike tilstander. Enkelte har i utgangspunktet biologiske og genetiske forutsetninger som gjør at de har en økt tendens til å danne propper, i andre tilfeller kan disse forutsetningene handle om at man har svakheter i systemet som bryter disse proppene ned. Skader på blodårenes endotel oppstår hele tiden og kroppen er oftest i stand til å håndtere dette på lik linje med tilhelingen av et sår i huden. Det er først når tyngden i skadeagenten blir for kraftig i kombinasjon med individuelle forutsetninger at man ser de mer alvorlige utfallene.

Flere forskere og medisinere la tidlig merke til disse forholdene – både innen akutt og intensivmedisinene. De ekstreme utfallene etter AstraZeneca-vaksineringen kom få uker etter vaksineoppstart – hvor norske forskere raskt kom på banen relatert til ekstremversjonen som medførte en svært alvorlig kombinasjon av blødninger og propper – nokså likt det man gjenfinner ved alvorlig grad av sepsis.

Fagdebatter

I disse intervjuene som tar utgangspunkt i microembolidannelse både ved Long Covid samt som en direkte følge av vaksinering diskuterer Gez Medinger, Dr Asad Khan, Professors Resia Pretorius og Doug Kell hva man hittil vet om denne typen blodpropper og hvordan disse kan behandles med proteolytiske enzymer som nattokinase:

YouTube player
YouTube player

Dr Been i kanalen «Long story short» har også sett på fenomenet vedrørende nattokinase relatert til Covid samt Long Covid i flere bidrag:

YouTube player

Forskning

Forskningen på nattokinase relatert til kardiovaskulære forhold har den siste tiden fått mye oppmerksomhet da konklusjonen peker i positiv retning:

«Nattokinase exhibits exceptionally potent fibrinolytic activity. Natto, a soybean product fermented by B. subtilis (natto) and rich in NK, has been served as a traditional food in Asia for hundreds of years and has recently garnered increased interest in Western medicine. Various animal and human trials have demonstrated that NK improves blood circulation and helps decrease the risk of a variety of cardiovascular diseases without producing any adverse side effects»

https://www.mdpi.com/1422-0067/18/3/523Denne studien ser på nattokinase i forhold til selve spikeproteinet:


«We demonstrated that S protein degradation by nattokinase was blocked by heat or protein-inhibitor treatments. Our data suggest that the protease activity of nattokinase plays a crucial role in S protein degradation. Taken together, these findings support the notion that the inhibition of SARS-CoV-2 infection by natto extract was due to S protein degradation by nattokinase. Thus, our data indicated that nattokinase and natto extracts have potential effects on the inhibition of SARS-CoV-2 host cell entry via S protein degradation.»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9458005/

Ekspertisen som diskuterer denne typen enzymer relatert til nedbrytning av blodpropper anbefaler at man diskuterer inntak i samråd med lege, spesielt i de tilfellene pasientene tar blodfortynnende medikamenter i utgangspunktet

Forrige artikkelUSA: Patriotismens død
Neste artikkelSpøkelsesskipet og Nord Stream