Hvordan NATO-land sponset ICC-aktoratets arrestordre på Putin (del 2)

0
Prosecutor General Iryna Venediktova met with ICC Prosecutor Karim Khan and Amal Clooney, a British lawyer who is part of the Legal Task Force.

ICCs sjefsanklager Karim Khan samlet inn millioner fra NATO-land ved å utforme en arrestordre på Vladimir Putin, mens han frøs etterforskningen av veldokumenterte amerikanske og israelske krigsforbrytelser. Underveis vant han mektige venner i Washington, London, Kiev og Hollywood. Dette skriver Max Blumenthal, The Grayzone. Første del av artikkelen finner du her.

Av Max Blumenthal, The Grayzone.

Max Blumenthal.

Khan er avhengig av det amerikanske utenriksdepartementets sponsede forskning for å lykkes

Under offentlige taler om Ukraina, legger Karim Khan ofte vekt på sine turer til slagmarker som Bucha og Kharkov, der Kiev-regjeringen anklaget Russland for å begå grusomme krigsforbrytelser. Men da han introduserte ICCs arrestordre på Putin, nevnte ikke tiltalen noen påståtte russiske grusomheter på noen av stedene. I stedet fokuserte den helt og holdent på den angivelige deporteringen av ukrainske barn.

Arrestordren til ICCs påtalemyndighet var tydelig inspirert av en rapport fra Yale Universitys humanitære forskningslaboratorium (HRL), som ble finansiert og støttet av utenriksdepartementets Bureau of Conflict and Stabilization Operations, en enhet Biden-administrasjonen etablerte i mai 2022 for å fremme rettsforfølgelsen av russiske tjenestemenn.

Den sponsede rapporten fra utenriksdepartementet, som The Grayzone avslørte, inneholdt lange passasjer som motsa påtalemyndigheten ICCs påstander, så vel som de som forfatteren kom med i medieopptredener. I en samtale med journalisten Jeremy Loffredo, uttalte Yales HRL-direktør Nathaniel Raymond, at «en stor del» av de russiske ungdomsleirene teamet hans undersøkte var «primært kulturell utdanning, som, vil jeg si, teddybjørn».

På spørsmål om hvorfor hans forskerteam ikke forsøkte å besøke noen liknende programmer i Russland, sa Raymond: «Vi er persona non grata. Vi regnes av russerne som forlengelser av amerikansk etterretning.»

Samtidig erkjente HRL-direktøren på Yale at hans rapport var drevet av utenriksdepartementets mål, utført under «mye press» fra USAs nasjonale etterretningsråd. Han innrømmet også at teamet hans stolte på Pentagons USA Indo-Pacific Command, til å «utvide vår satellitt-tilgang i Stillehavskommandoen, for å få med de sibirske og østlige leirene».

På spørsmål om hvorfor Khan ikke søkte arrestordre på grunn av påstander om russiske krigsforbrytelser i den ukrainske byen Bucha, som dominerte vestlig mediedekning i flere dager, husket Raymond en telefonsamtale han hadde med flere utenlandskorrespondenter fra New York Times i mars 2023:

«Jeg var på telefonen med New York Times på fredag, folkene som gjorde den store Bucha-etterforskningen, og de sa: ‘Hei, vi vil vinne en Pulitzer-pris for Bucha. Vi synes det er rart at Khan siktet [overføringen av ungdom] og ikke siktet Bucha.» Og jeg sa: ‘Det ville ha vært det verst tenkelige.'»

Raymond forklarte aktors logikk: «Hvis Khan hadde siktet Bucha, ville det ha vært katastrofalt, fordi han ville ha kommunisert svakhet til russerne. Fordi Bucha er en massakre. Men det betyr ikke at det er Roma-vedtekt-nivå når det gjelder tilsiktede, systematiske og kommando-og-kontroll-ordrer. For å gjøre det, trenger du rettsmedisin … ballistikk, du trenger kommunikasjonen. Og det er ingen bevis for at ICC har det.»

Så, ifølge Yales HRL-direktør, startet Khan «med en home run-pitch, og sa i utgangspunktet at vi anklager Putin for hans egne uttalelser i en prima facie-bevissikker [sak], på et konservativt sett med anklager. Overføringen og deportasjonen var et billig tilbud, han anklaget ikke førstegradsmord.»

Raymond fortsatte: «For New York Times kommer de ikke til å være lykkelige før Bucha blir anklaget med alt glitteret av en ICC-tiltale. Men [Khan ville] i utgangspunktet si til Putin: ‘Gå og kast en oberstløytnant fra fallskjermjegerne ut av vinduet, og du er trygg.’»

I tillegg til å gi Khan den enkleste veien til en arrestordre på Putin, inneholdt tiltalen også tilfeldigvis det største propaganda-trøkket, slik at aktor kunne fremstille seg selv som frelseren av Ukrainas barn.

For det formål har han mottatt kritisk PR-assistanse fra Amal Clooney, den internasjonale advokaten som fikk berømmelse som kona til en humanitær intervensjonist fra Hollywood, som er en av det amerikanske demokratiske partiets mest produktive pengeinnsamlere.

ICCs Karim Khan konfererer med Amal Clooney i april 2022, etter å ha dukket opp i FN for å tromme sammen støtte for å straffeforfølge russiske tjenestemenn.

Clooney-forbindelsen: Khan samarbeider med Hollywoods humanitære intervensjonist

I september 2021, uker etter at han overtok rollen som ICC-aktor, utnevnte Khan Amal Clooney som spesialrådgiver for hans etterforskning av grusomheter i Darfur-regionen i Sudan. Da russiske styrker gikk inn i Ukraina fem måneder senere, skiftet Clooney umiddelbart fokus og takker ja til invitasjonen fra ukrainske myndigheter om å bli med i deres «juridiske arbeidsgruppe for ansvarlighet».

Hennes samarbeidsforhold med Khan, som strakte seg over minst et tiår, har reist ytterligere spørsmål om ICC-sjefens løfte om «uavhengighet, upartiskhet og integritet».

Den libanesiskfødte Amal Clooney dukket først opp som en global kjendis gjennom sitt ekteskap med Hollywood-hjerteknuseren George Clooney, selv en fremtredende humanitær intervensjonist, som ledet kampanjen for å målrette Sudans regjering og dens tidligere president, Omar Bashir, med økonomiske sanksjoner og folkemordanklager for sine handlinger i Darfur. USAs Israel-lobby og daværende amerikanske president George W. Bush, støttet tungt korstoget mot Khartoum, med sistnevnte som truet med å sende amerikanske tropper til den oljerike regionen for å konfrontere Bashir. Clooney på sin side påkalte minnet om Auschwitz for å argumentere for FNs militære intervensjon i regionen. Selv om den påfølgende ICC-arrestordren for Bashirs arrestasjon til slutt viste seg å være nytteløs, etablerte Clooneys kampanje hans gode tro innen den internasjonale menneskerettighetsindustrien.

I 2016 vendte George Clooney fokuset mot innenrikspolitikk og samlet inn det han beskrev som «en uanstendig sum penger» for presidentkampanjen til USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton. Inngangskostnadene løp opp til $ 353 400 per par på pro-Hillary innsamlinger, arrangert av George og Amal Clooney.

George og Amal Clooney (til høyre) på en innsamlingsaksjon de arrangerte for Hillary Clinton i 2016.

Samme år utnyttet George og Amal sin berømmelse til å etablere Clooney Foundation for Justice. I likhet med stiftelsene som ble etablert av Bill Clinton og Barack Obama etter deres presidentskap, støttet Clooneys initiativ seg på finansiering fra liberale milliardærer som Bill Gates og George Soros og smidde partnerskap med Microsoft og FN. Clooney Foundation for Justice lister også opp den amerikanske og britiske, regjeringsstøttede etterretningsproxyen Bellingcat som offisiell partner.

Agendaen for Clooneys menneskerettighetsorganisasjon følger tett opp til Washingtons utenrikspolitiske mål. Gruppen fremmer menneskerettighetskampanjer i land der USA søker regimeendring, mens de overser veldokumenterte grusomheter begått av USA og dets allierte, inkludert Israel. I Venezuela, for eksempel, som USA har målrettet med sanksjoner og voldelige militærkupp i jakten på regimeskifte, sier Clooney Foundation at de bistår ICCs etterforskning av president Nikolaj Maduro.

Mens hun drev stiftelsen sin, vant Amal Clooney flere britiske regjeringsutnevnelser, inkludert en toårsperiode som Jeremy Hunts, utenriksminister i Storbritannia, sin spesialutsending for mediefrihet, og en rolle som formell internasjonal juridisk rådgiver for den britiske justisministeren.

Selv om Clooney en gang jobbet i det juridiske teamet til den fengslede Wikileaks-utgiveren Julian Assange, sa hun ingenting da Hunt fordømte hennes tidligere klient, forsvarte arrestasjonen, og godkjente utlevering av journalisten til USA.

Amal Clooney (venstre) og Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt, som utnevnte henne til sin spesialutsending for mediefrihet i 2019.

I april 2022 kunngjorde Clooney Foundation at de ville sende et team til Kiev for å bistå den ukrainske regjeringens ICC-etterforskning. Den måneden dukket Amal Clooney opp i et panel i FNs menneskerettighetsråd sammen med Khan, hvor hun for første gang introduserte offentligheten for påstandene om at Russlands regjering var engasjert i massekidnapping av ukrainske barn.

«Kan det være at tusenvis av barn blir tvangsdeportert til Russland? Kan det være at tenåringsjenter blir voldtatt på gaten foran familien og naboene? … Dessverre er svaret ja», proklamerte Clooney, uten å gi noe bevis for å støtte påstanden.

To måneder senere ble Khan og Amal Clooney gjenforent for et møte med Ukrainas statsadvokat, Irina Venediktova, på et side-arrangement til EUs Eurojust, om rettsforfølgelse av russiske tjenestemenn.

Så, i september, deltok Khan på et annet side-arrangement i Eurojust, «samarbeid for ansvarlighet i Ukraina», co-sponset av regjeringene i Ukraina, Tyskland, Danmark og Nederland. ICCs aktor modererte panelet sammen med Amal Clooney og Ukrainas nye aktor, Dmitri Kostrin. (President Zelensky avskjediget Venediktova i juli på grunn av «bekymringer om forræderi»).

Khans forhold til Amal Clooney begynte lenge før noen av dem fikk internasjonal berømmelse. Tilbake i 2010, da hun fortsatt var Amal Alamuddin, bidro advokaten til et bind med essays som Khan var medredaktør for. Khan har også skrytt av en bok Clooney skrev sammen med den britiske advokaten Philippa Webb i 2022, og kalte den en «tour de force». (I likhet med Clooney er Webb medlem av den Kiev-støttede «juridiske arbeidsgruppen for ansvarlighet for forbrytelser begått i Ukraina»).

nettstedet til Clooney Foundation for Justice har Khan dusjet enda mer ros over Clooney og hyller henne som en «en gigant [som har] vært villig til å si fra, selv om mange heller ville [hun] roet seg ned … [Hennes] avvisning av å få munnkurv må inspirere oss til ikke å få munnkurv [og hennes] avvisning av å miste håpet må inspirere oss til å marsjere fremover.»

ICC-anklagerens beundring for Clooney inspirerte tilsynelatende hans beslutning om å beholde henne som spesialrådgiver for hans kontor, selv da hun jobbet for den britiske og ukrainske regjeringen, begge krigførende parter i en krig med Russland.

Grayzone spurte presseoffiseren til ICCs påtalemyndighet om Khans nære samarbeid med Clooney, og spurte om hennes arbeid på vegne av den ukrainske og britiske regjeringen kompromitterte Khans uttalte løfte om «uavhengighet, upartiskhet og integritet». The Grayzone fikk ikke noe svar.

ICC undergraver fredsforhandlinger med tiltale tilpasset for giverkonferanse i London

Den 20. mars, nøyaktig ei uke etter utstedelsen av en arrestordre på Putin, opptrådte Khan i London på et arrangement sponset av den britiske og nederlandske regjeringen, for å appellere til de vestlige statene som sponser Ukrainas stedfortrederkrig, om mer penger. Der ble han sett sammen med den britiske justisministeren Dominic Raab og hans kolleger fra flere Nato-land og Ukraina.

The Guardian sammenkoblet tidspunktet for Putins arrestordre til donorkonferansen, og bemerket: «Khan gjorde sitt dramatiske trekk mot den russiske presidenten i forrige uke, i forkant av en konferanse i London, arrangert av Storbritannia og den nederlandske regjeringen, med sikte på å skaffe penger for å finansiere ICCs etterforskningsarbeid på krigsforbrytelser i Ukraina.»

Med justisministrene fra Storbritannia og 40 britiske allierte til stede, samlet arrangementet inn 5 millioner dollar til ICCs oppdrag om å straffeforfølge russiske tjenestemenn.

Giverkonferansen fant tilfeldigvis sted tre dager etter 20-årsjubiléet for den USA og Storbritannia ledede invasjonen av Irak, en begivenhet som anslås å ha etterlatt over 1 million irakere døde. I 2020 droppet ICC etterforskningen av britiske grusomheter i Irak.

I mellomtiden har det gått over tre måneder siden Khan lovet å besøke de okkuperte palestinske områdene for å fremme ICCs sovende etterforskning av israelske overgrep. «Ingen vet om Khan har noen planer om å dra til Palestina», sier en advokat som representerer palestinske ofre for israelsk vold til The Grayzone. «Det er klart at det ikke vil bli prioritert».

Det er også klart at ICCs arrestordre på Putin har plantet et annet hinder i veien for en forhandlet slutt på konflikten i Ukraina. Som en topp Zelensky-assistent, Mykhailo Podalyak, uttalte på Twitter, umiddelbart etter rettens tiltale mot Putin: «Det kan ikke bli noen forhandlinger med den nåværende russiske eliten.»


Denne artikkelen ble først publisert av The Grayzone:

How NATO states sponsored ICC prosecutor’s Putin arrest warrant

Oversatt for Steigan.no av Espen B. Øyulvstad.

Se også: ICC’s Putin arrest warrant based on State Dept-funded report that debunked itself – The Grayzone


Første del av artikkelen finner du her.


Max Blumenthal.

MAX BLUMENTHAL

SJEFREDAKTØR

Sjefredaktøren for The Grayzone, Max Blumenthal, er en prisbelønt journalist og forfatter av flere bøker, inkludert den bestselgende Republican GomorraGoliath, The Fifty One Day War og The Management of Savagery. Han har produsert trykte artikler for en rekke publikasjoner, mange videorapporter og flere dokumentarer, inkludert Killing Gaza. Blumenthal grunnla The Grayzone i 2015 for å sette et journalistisk lys på USAs tilstand av evig krig og dens farlige innenlandske konsekvenser.

Forrige artikkelKina og Russland samler seg mot felles fiende
Neste artikkelHjerneskader etter COVID-vaksinasjon
Max Blumenthal
Max Blumenthal er sjefredaktør for The Grayzone, en prisvinnende journalist og forfatter av flere bøker, inkludert bestselgende republikanske Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War og The Management of Savagery. Han har publisert artikler for en rekke publikasjoner, mange videoreportasjer og flere dokumentarer, inkludert Killing Gaza. Blumenthal grunnla The Grayzone i 2015 for å kaste et journalistisk lys over USAs tilstand av evig krig og dens farlige hjemlige konsekvenser.