Lager arbeidsgruppe for de vaksineskadde: – De må tas på alvor!

0
Karl-Erik Hordnes / Foto: Julia Schreiner Benito

– Ingen blir friske av at bivirkninger registreres. Sammen med eksperter og helsepersonell lager Karl-Erik Hordnes nå en arbeidsgruppe som skal jobbe for de vaksineskadde.

Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali, 20. februar 2023.

En skandale at ikke myndighetene gjør mer for de vaksineskadde, sier Karl-Erik Hordnes (43). Sammen med sin kone og flere ønsker han å samle eksperter og helsepersonell for å bøte på mangelen.
Samtidig har nå Regjeringen avgjort å følge FHIs råd om enda en oppfriskningsdose til dem fra 75 år og til sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

For meg blir det stadig tydeligere at denne «vaksinen» aldri skulle blitt gitt til unge og friske mennesker.

Karl-Erik har vært utmattet siden andre dose Pfizer i august 2021. Han er nummen i armer, bein og ansikt. Ingen tester, blodprøver, spesialister eller scanning finner noe galt.

Da Karl-Erik ble intervjuet av TV2 i høst, bekreftet pasientjournalen at: «Det er ikke funnet annen forklaring enn en sannsynlig vaksinereaksjon».
Han delte artikkelen på Instagram i november 2022 og skrev:
«Deler dette for å gi tallene på bivirkninger et ansikt, og antallet med liknende bivirkninger, er garantert svært mye høyere enn hva som er innrapportert. Bare siden i går, har 9 ukjente kontaktet meg som sliter med mye av det samme. Helsemyndigheter må våkne, og gi hjelp til alle som sliter med dette, og ikke bare tenke på hvor mange doser man kan gi eller tilby!»

Vaksine-skadde blir ikke trodd


– Jeg fikk mange henvendelser etter oppslaget på TV2. Nettopp følelsen av ikke å bli trodd og at vaksineskadde ikke skulle føle seg alene var grunnen til at jeg stod fram. Jeg leste nærmest ingenting i riksmedia om vaksineskader, og da blir det lett til at verken leger eller folk generelt tror at de finnes.

– Jeg er ikke alene om å ha blitt korona-vaksineskeptisk og å ha mistet tillit til våre helsemyndigheter. Det tror jeg vil påvirke folks vilje til å la seg vaksinere neste gang, for en liknende pandemi vil nok trolig skje igjen. Våre helsemyndigheter har et troverdighetsproblem, både på grunn av en forhastet vaksine, men også for manglende vilje og evne til å rydde opp i det vaksinene forårsaker.

Jeg er ikke alene om å ha blitt korona-vaksineskeptisk og å ha mistet tillit til våre helsemyndigheter.

Én ting er at hverdagen har blitt utfordrende, like ille er det at hjelpen uteblir, mener Karl-Erik.
– De siste månedene har jeg hatt kontakt med mange som sliter med bivirkninger. Gjennomgående føler de seg alene, og mange blir ikke trodd. Legene vet ikke mer enn pasienten, og flere blir sykemeldt for angst fordi legene ikke finner svar. Det er en skandale at ikke myndighetene tar dette på større alvor. Jeg vil gjøre det jeg kan, jeg kan ikke lenger håpe at andre gjør noe. Vi vaksine-skadde trenger å bli hørt, og vi trenger konkret hjelp og forskning.
Sammen med sin kone og flere, ønsker han en bredt forankret arbeidsgruppe, inkludert forskere, mikrobiologer, leger med flere. Eksperter vil kunne gi arbeidsgruppen faglig tyngde og troverdighet inn i møte med myndigheter. De konkrete målene for gruppen er:

  • Formidle et sant bilde av covid-vaksinenes bakside. 
  • Bidra til at vaksine-skadde blir hørt og hjulpet. 
  • Påvirke myndigheter til mer helhetlig plan ved pandemi, inkludert en plan for å håndtere og hjelpe vaksine-skadde.

Vaksine-skadde trenger mer enn at myndighetene «følger med»


I første omgang ønsker Karl-Erik en ikke-anonym spørreundersøkelse som skal kartlegge hvilke vaksiner som har gitt hvilke bivirkninger for data og eventuelle fellesnevnere.
– En statistisk oversikt vil være et pressmiddel i møte med helsemyndigheter. Det eneste jeg hører fra myndighetene er «vi følger med på bivirkninger». Vi trenger mer enn det! Arbeidsgruppen vår heter VaxVeritas, den skal bidra til å få frem sannheten om vaksinenes bakside og påvirke for å gi konkret hjelpe til de vaksine-skadde. Vi ønsker nå kontakt med eksperter og helsepersonell som ønsker å engasjere seg, sier Karl-Erik.

Savner sitt gamle liv

Karl-Eriks helse er muligens litt bedre, men fortsatt evner han kun å jobbe 40 prosent som konsulent.
– Kanskje har jeg bare vent meg til min nye situasjon. Jeg savner å gå i fjellet, å trene, spille fotball … og jeg savner å følge opp barna mine slik jeg gjorde før. Mye faller på min gode kone.
Familien bor i Arna utenfor Bergen. Karl-Eriks bivirkninger kom plutselig i september 2021, kort tid etter andre dose med Pfizer: utmattelse, hjernetåke, konsentrasjonsproblemer med mer. Siden da har han vært 60 prosent sykemeldt eller mer og har begynt på arbeidsavklaringspenger.  
– For meg blir det stadig tydeligere at denne «vaksinen» aldri skulle blitt gitt til unge og friske mennesker.

Karl-Erik Hordnes kan kontaktes på m. 97 562 365 eller e-post karlerikh@hotmail.com


FHI 17.3.: » Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.»
Videre: «FHI anser det som sannsynlig at samme aldergruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24.» 


Denne artikkelen ble først publisert av hemali

Forrige artikkelKursen mot «Landet som skal Bli»
Neste artikkelPå tide å tenke på trærne igjen?