Krig som bestilt?

0

Av Terje Alnes.

I sin nye bok «Krig som bestilt?» trekker Lars Birkelund opp et bredt lerret for å forstå bakgrunnen for den pågående krigen i Ukraina. I denne videosamtalen presenterer vi boken og lar forfatteren fortelle om bakgrunnen for at han har skrevet den.

Etter at Ukraina ble selvstendig, som en konsekvens av Sovjetunionens sammenbrudd, har sterke krefter arbeidet målrettet for å vende landet mot vesten. USA/NATO/EU har systematisk motarbeidet de som ønsket et nøytralt Ukraina. Det har ikke manglet på advarsler, ingenting har likevel fått USA/NATO/EU til å bøye av. Konsekvensen av dette ble den russiske invasjonen 24. februar 2022.

«Forsvarsalliansen» NATO har fått en sentral plass i boken. Hvordan oppsto NATO, hva var formålet den gang, og hva er alliansens mål i dag? Hvorfor ble Norge med i NATO, når store deler av folket var imot medlemskap? Vestens forhold til Russland er en mer enn 100-årig historie om fiendskap og mistenkeliggjøring, der perioden 1941-1945 markerer unntaket. Hvorfor har vi så vanskelig for å forstå vår nabo i øst, og hvordan er det mulig at Putin har så stor oppslutning blant russere?

I siste del tar Lars Birkelund for seg den omfattende propagandaen vi utsettes for gjennom NATO-mediene. Uten den har det ikke vært mulig for krigskreftene i Vesten å få så stor folkelig oppslutning rundt en politikk som nå kan føre oss inn i en 3. verdenskrig.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 48 – 4. til 9. februar 2023
Neste artikkelKinas Xi skal møte Putin og snakke med Zelensky etterpå, mulige fredsforhandlinger?