Gal dissens: Sprø konspirasjonsteoretikere

0

Av James Corbett corbettreport.com – 19. mars – 2023

James Corbett.

I «Dissent Into Madness: The Weaponization of Psychiatry», fortalte jeg om den lange og grusomme historien om hvordan studiet av sinnet har blitt brukt til å undertrykke politisk opposisjon og undertrykke uregjerlige deler av befolkningen – ikke bare i «fiendestatene» Sovjet-Russland eller Nazi-Tyskland eller kommunistiske Cuba, men i England, USA og resten av det «frie og demokratiske Vesten» også. Jeg så også på spesifikke eksempler på hvordan dette ble oppnådd, og navnga noen av figurene som tok del i fabrikeringen av dette psykiatriske våpenet.

Med den historien i bakhodet vil jeg denne uken utforske hvordan befolkningen har blitt opplært til å akseptere sykeliggjøring av de mest irriterende meningsmotstanderne, konspirasjonsrealistene. Jeg vil også forklare hvordan lunta allerede er blitt tent på dette psykiatriske våpenet og hvordan det påvirker de som våger å stille spørsmål ved motivene til våre kommende herskere.

Er du klar? La oss begynne…

Patologiserende konspirasjon

En av de mest populære artiklene som er skrevet de siste tiårene har tittelen «Hvorfor tror folk på konspirasjoner?»

Den starter med å merke seg den bekymringsfulle økningen i antall mennesker som tror på ville, merkelige teorier om hvordan mennesker i maktposisjoner konspirerer for å opprettholde sin innflytelse og utvide sin rikdom.

Artikkelforfatteren siterer deretter en psykolog, som forklarer at velmenende, men følelsesmessig ustabile mennesker vanligvis knytter seg til disse fantastiske konspirasjonsteoriene fordi de hjelper disse stakkars, ville sjelene til å forstå verden og gi dem en følelse av kontroll over en ukontrollerbar verden..

Deretter gir rapporten råd til de som forsøker å fri alle som har gått i denne konspirasjonsfellen for deres vrangforestillinger. Det rådet, viser det seg, er den samme formaningen gitt til de som kommer over et vilt dyr i jungelen: ikke konfronter det direkte eller gjør dem sinte; snakk til dem i beroligende toner og lat som du lytter til det de sier; og koble fra hvis det ser ut til at de forbereder seg på å angripe.

Men denne artikkelen ender vanligvis positivt: Hvis denne ville konspirasjonsteoretikeren du snakker med ennå ikke har mistet kontakten med virkeligheten, så kan det være mulig å snakke dem ned fra kanten. Du kan forsiktig skape litt kognitiv dissonans i tankene deres ved å påpeke at hver konspirasjon som noen gang har skjedd i historien har blitt avslørt av varslere og rapportert om av journalister, og derfor er det ikke noe slikt som en hemmelig konspirasjon. Hvis de er sunne, vil dette være nok. Din forvirrede venn vil se lyset og lære å stole på regjering og autoritet igjen.

Vil du lese denne artikkelen? Vil du ha en link? Vel, jeg har ikke én lenke til deg; Jeg har dusinvis.

Du skjønner, det merkelige med denne «Hvorfor tror folk på konspirasjoner?»-artikkelen er at den ikke har blitt skrevet bare en eller to ganger. Den er skrevet hundrevis av ganger av hundrevis av forskjellige journalister, og den er publisert BBC og FiveThirtyEight og Vox og American Psychological Association og The New York Times og PsychCentral og Addiction Center og LSU og Technology Review og National Geographic og Verywellmind og Business Insider og Psychology Today og Harvard og LiveScience og Scientific American og NBC News og The Conversation og Intelligencer og Time og The Guardian og Popular Mechanics og til og med den mest prestisjefylte av journalistiske institusjoner, goop. (Ja, goop!)

Og det er ikke bare i skriftlig form. Det er også en videorapport som er arkivert av CBC og Channel 4 og CNBC og Channel 4 (igjen) og DNews og StarTalk og 60 Minutes og Time og DNews (igjen) og Big Think og Al Jazeera og the Weekly og Tech Insider og Inverse og Dr. Todd Groge og euronews og CBS News og The University of Chicago.

Nevnte jeg at det også er en podcast? Vel, det er det, og det er produsert av Ava Lassiter og NPR og Radio Times og NPR (igjen) og LSE og Bill Gates og NPR (igjen igjen) og The Anthill og Speaking of Psychology og NPR (atter igjen) og Big Brains og NPR (atter atter igjen).

Så, begynner du å formulere en hypotese om at det kan være et stort opplegg på gang her? Finner du deg selv i spekulasjoner om at det kanskje (bare kanskje) kan være en koordinert innsats for å sykeliggjøre konspirasjonsteoretikere for å rettferdiggjøre å låse dem bort i polstrede celler?

Synes du det er interessant at begrepene «konspirasjonsteori» og «mental lidelse» for alltid var knyttet sammen i den offentligheten da Richard Hofstadter skrev sitt beryktede «The Paranoid Style in American Politics» i Harper’s Magazine i 1964? Eller at den mest minneverdige delen derfra er den hvor han beskriver «sinnets stil» bak den konspirasjonsutsatte, populistiske politiske bevegelsen i hans tid som «den paranoide stilen» fordi «ingen andre ord fremkaller tilstrekkelig følelsen av opphetet overdrivelse, mistenksomhet og konspirasjonsfantasi som jeg har i tankene»? Eller at hans forbehold til denne «diagnosen» – nemlig at «jeg ikke snakker i klinisk forstand, men låner en klinisk term for andre formål» og at «jeg har hverken kompetanse eller ønske om å klassifisere noen figurer fra fortid eller nåtid som sertifiserbare galninger» – stort sett er glemt?

«Da har dinosaurmediene og deres psykiatriske «eksperter» en melding til deg: «Hold kjeft, konspirasjonsteoretiker!», ellers legger vi deg i tvangstrøye!»

Tror du meg ikke? Vel…

Først kom de for trutherne…

Tanken om at de som tror på konspirasjonsteorier er mentalt uforsvarlige, er selvfølgelig ikke ny.

Se bare hvordan temaet ble behandlet på Barney Miller, en populær amerikansk TV-sitcom fra slutten av 1970-tallet som sentrerte seg om en gruppe detektiver i New York City Police Department. I en episode fra 1981, blir en mann arrestert for å ha brutt seg inn på kontorene til Trilateral Commission fordi, som han forklarer i en lidenskapelig tale hvor det på merkelig vis er lagt på lyden av latter, «det de egentlig holder på med er en plan for å plante sine egne lojale medlemmer i maktposisjoner i dette landet; et arbeide for å viske ut nasjonale grenser og skape et internasjonalt samfunn; og med tiden få til en en verdensregjering med David Rockefeller til å trekke i trådene!»

Mannen presenterer deretter bevisene for denne konspirasjonen i form av artikler i tidsskrifter som Conspiracy Review og Suppressed Truth Round-up. Barney Millers hånende reaksjon (sammen med den alltid tilstedeværende bakgrunnslatteren) er nok til at seeren forstår at denne innbruddstyven – og, implisitt alle som har lignende synspunkter om Trilateral Commission eller andre globalistiske institusjoner – fortjener å bli buret inne for disse vrangforestillingene.

Eller ta ‘tinnfoliehatten’. Som toppjournalistene på Vice hjelpsomt forklarer, ble konseptet med å bære en tinnfoliehatt for å beskytte hjernen mot regjeringens tankekontroll introdusert i populærkulturen via Julian Huxleys historie fra 1927, «The Tissue-Culture King». I Huxleys fortelling brukes «hatt av metallfolie» for å dempe effekten av en gal vitenskapsmanns telepatiske hypnoseeksperiment. Siden den gang har «galningen i tinnfoliehatt» blitt en allestedsnærværende popkulturtrope, brukt av late TV-skribenter for på en enkel måte å signalisere til publikum at noen lider av paranoide vrangforestillinger om enorme regjeringskonspirasjoner.

Eller ta president Lyndon Johnsons rådgiver, John P. Roche, som skrev et brev til Times Literary Supplement  som ble plukket opp og rapportert om av Time i januar 1968. I brevet avviser Roche konspirasjonsteorier om JFK-attentatet som evangeliet av «et presteskap av paranoide» og erklærer slike teorier «et angrep på det amerikanske samfunnets mentale helse, og på dets grunnleggende fornuft».

Eller ta de forskjellige eksemplene på patologisering av konspirasjonsteoretisering som ble påpekt av Lance deHaven-Smith i sin moderne klassiker, Conspiracy Theory in America:

Opprinnelig var ikke konspirasjonsteorier gjenstand for latterliggjøring og fiendtlighet. I dag brukes imidlertid konspirasjonsteorietiketten rutinemessig for å avvise et bredt spekter av mistanker mot myndighetene som symptomer på feiltenking som ligner overtro eller psykisk sykdom. For eksempel, i en tykk bok publisert i 2007 om attentatet på president Kennedy, sier tidligere aktor Vincent Bugliosi at folk som tviler på Warren-kommisjonens rapport, er «like sprø som en tre-dollarseddel i deres tro og paranoia». Tilsvarende refererer den canadiske journalisten Jonathan Kay i sin nylig publiserte bok Among the Truthers (Harper’s, 2011), til 9/11-konspirasjonsteoretikere som «politiske paranoide» som har «mistet grepet om den virkelige verden». Journalisten John Avlon kom med et lignende poeng, om enn mer fargerikt, i sin populære bok Wingnuts, hvor han refererer til konspirasjonstroende som «månemenn», «hatere», «sprøinger» og «høyrevridde skrullinger».

Det er absolutt ingen mangel på kommentatorer som opprettholder ideen om at konspirasjonsteoretisering er en form for psykisk sykdom. Men det var ikke før epoken etter 11. september med terrornoia-panikk som fulgte fremveksten av Homeland Security-staten at dette psykiatriske våpenet virkelig ble tatt i bruk.

Selvfølgelig var tiåret etter 9/11 fylt med akademikere, journalister og andre i snakkeklassen som blandet sammen konspirasjonsteoretisering med psykiske lidelser, akkurat som før 9/11-epoken hadde vært. Etter å ha fulgt Bush den yngres påbud om å «aldri tolerere opprørende konspirasjonsteorier angående angrepene den 11. september», begynte politiske kommentatorer av alle slag en intens kampanje rettet mot 9/11-sannhetssøkere (truthers) som løftet konspirasjons-/galskapsretorikken til nye høyder.

Bill Mahers vits «om at truthers burde «slutte å spørre meg om å ta opp dette latterlige emnet i programmet og heller spørre legen din om Paxil er riktig for deg», bidro til å befrukte jorda for slike som Winnipeg Sun-spaltist Stephen Ripley, som diagnostiserte 9/11 truthers til å lide av «paranoide vrangforestillinger». Disse uttalelsene forberedte offentligheten på flommen av anklager fremmet av talende hoder på TV fra både den venstre og høyre side av det politiske spekteret om at «nekrotisering av konspirasjonsteori-radikalisme» er en fare for samfunnet og at de gale trutherne som opprettholder disse vrangforestillingene må behandles som potensielle terrorister.

Men kampanjen for å demonisere 9/11-truthere som psykologisk forstyrrede og potensielt voldelige kriminelle som må tas av gatene, har ikke stoppet ved harde ord og sterk retorikk. Institusjoner og myndigheter prøver nå  å bokstavelig talt erklære truthere og andre «konspirasjonsteoretikere» som gale for å stilne politisk dissens.

Koronagalskap

Allmennheten har blitt innprentet av over et halvt århundre med propaganda til å se konspirasjonsteoretikere som syke og potensielt farlige. Mange mennesker ville nok vært glade hvis konspirasjonsteoretikere ble forpliktet til en psykiatrisk institusjon for sine «sprø» teorier. Utvilsomt vil også de i politiske maktposisjoner være glade for å kunne utøve en slik makt.

Det er bare ett problem for de som håper på tvangsinnleggelse av konspirasjonsteoretikere: mange har vedtatt standarder som – i det minste på papiret – gjør det umulig å forplikte noen til psykiatrisk fengsling uten deres samtykke med mindre de utgjør en påviselig og umiddelbar risiko for skade på seg selv eller andre. Dette er ikke Sovjet-Russland tross alt.

Men som de fleste vet altfor godt, gjelder denne typen regler og sikkerhetstiltak i virkeligheten ikke lenger enn integriteten til de som skal opprettholde og håndheve dem. Og uheldigvis for oss, omgås de like gjerne av tjenestemenn på befaling fra de politisk mektige.

Det kan vises til mange eksempler på at konspirasjonsteoretikere blir holdt for psykiatrisk evaluering mot deres vilje, men en sak fra The Corbett Report-arkivene vil tjene poenget. Det er tilfellet med Claire Swinney, en New Zealand-journalist som i 2006 – med hennes egne ord – ble «holdt i en psykiatrisk avdeling og kalt «sinnsforvirret» for å påstå at 9/11 var en innsidejobb».

Historien til Swinney – som hun fortalte om i et intervju på The Corbett Report in 2009 – er bemerkelsesverdig av en rekke grunner. For det første er det hennes opprivende beretning om hvor raskt en rekke tilsynelatende irrelevante problemer og bekymringer – en serie trusler hun hadde mottatt for sin fryktløse rapportering om farmasøytindustrien og hennes 9/11 sannhetssøken i New Zealandsk presse, en runde med søvnløshet, en kommentar feiltolket som en selvmordserklæring – eskalerte til full tvangsfengsling på en psykiatrisk avdeling.

For det andre er det hennes avsløring om at de som skulle handle i hennes interesse – en politimann, ulike sosialarbeidere, overlegen i psykiatrisk avdeling – ikke engang ville høre på henne da hun prøvde å legge fram bevis for at hun trodde at 9/11 var en innsidejobb.

Men for de som stoler på de juridiske garantiene som finnes for å forhindre misbruk av dette psykiatriske våpenet, er det mest bekymringsfulle faktum at Swinneys bemerkelsesverdige 11 dagers lange prøvelse som tvangspsykiatrisk innsatt – en innesperring som inkluderte tvangsmedisinering – var at den skjedde i direkte strid med New Zealands egne lover. Faktisk sier ikke bare landets psykiske helselov klart at tvangsfengsling ikke er tillatt hvis den er basert utelukkende på en persons politiske overbevisning, men, som Swinney bemerker, var det medisinske personellet som godkjente hennes innesperring ikke engang kjent med denne bestemmelsen.

En psykiatrisk tvangsinnleggelse av noen uten historie av psykiske lidelser utelukkende for å uttrykke en tro på 9/11-sannheten er sjokkerende nok. At denne varetektsfengslingen ikke fant sted i USA eller i umiddelbar etterkant av hendelsene, men i New Zealand rundt fem år senere, understreker hvor uberettiget den var.

Dessverre er ikke dette en isolert hendelse. Nå som vi entrer biosikkerhetsæraen, jobber myndigheter over hele verden med å skape presedens for at personer som motsetter seg medisinske myndigheters diktater kan bli diagnostisert som psykisk syke, fratatt sin faglige legitimasjon og til og med arrestert.

Et eksempel på dette fenomenet som burde være kjent for Corbett Report -publikummet er Dr. Meryl Nass. Dr. Nass er en indremedisinsk spesialist med 42 års medisinsk erfaring som fikk sin medisinske lisens suspendert av Board of Licensure in Medicine, Maines statlige medisinske regulator, for å nekte å følge den regjeringsgodkjente linjen for covid-19-behandlinger. Utrolig nok, i tillegg til å suspendere hennes medisinske lisens, beordret statlige regulatorer henne også til å gjennomgå en psykiatrisk evaluering for tankeforbrytelsen å ha betvilt statens covid-narrativ.

En av de mest oppsiktsvekkende historiene om psykiatrisk trussel mot en covid-skeptiker er imidlertid den om Dr. Thomas Binder. Dr. Binder er en kardiolog som har hatt en privat legepraksis i Sveits i 24 år. Som Taylor Hudak rapporterte for The Last American Vagabond sent i fjor, ble Dr. Binders liv snudd på hodet i 2020 da han fant ut at han ikke kunne sitte stille mens hele legestanden mistet sitt kollektive hode.

I februar 2020, ved starten av covid-19 -krisen, tok Dr. Binder til orde for tilbakeføring av etikk og vitenskap innen medisin. Han uttalte seg mot uvitenskapelige restriksjoner, mandater, den mangelfulle PCR-testingen, osv. på sin personlige nettside og sosiale medier. Dr. Binder sier at det var hans plikt som lege å informere offentligheten om sannheten rundt covid-19.

Torsdag 9. april 2020 la Dr. Binder ut en blogg på nettstedet sitt som ga en grundig analyse av covid-19 og de ulike uvitenskapelige tiltakene som ble implementert på den tiden. Blogginnlegget gikk viralt og fikk 20 000 visninger, og Dr. Binder hadde håp om at innlegget hans kunne berolige publikum og sette i gang slutten på restriksjonene og mandatene.

Innlegget fanget imidlertid oppmerksomheten til to kolleger, som varslet statspolitiet og hevdet at Dr. Binder var en antatt trussel mot seg selv og regjeringen. To dager senere, 11. april 2020 ble Dr. Binder brutalt konfrontert av totalt 60 væpnede politifolk, inkludert 20 offiserer ved Kantonspolizei Aargaus antiterrorenhet, ARGUS.

For de som fortsatt er uvitende om historien til psykiatriens bruk som et våpen for politisk undertrykkelse, er dette uforståelig nok. Men det som skjedde etterpå er nesten ikke til å tro, selv blant de av oss som allerede vet.

Etter å ha studert Binders blogginnlegg og e-poster, slo politiet fast at det ikke var grunnlag for å utstede en arrestordre. Ikke desto mindre sendte de Dr. Binder for en mental helseevaluering. Utrolig nok diktet legen som var ansvarlig for Binders psykiatriske evaluering opp diagnosen «korona-galskap» og beordret ham plassert på en psykiatrisk enhet. Etter en periode med evaluering ble Binder tilbudt et ultimatum: forbli på det psykiatriske sykehuset i seks uker eller reise hjem på betingelse av at han tok nevroleptisk medisin.

Kanarifugl i kullgruven

De utrolige og åpenbart ulovlige handlingene som ble utført av tvangsfengslingene av «konspirasjonsteoretikere» og politiske dissenter som Swinney og Binder tjener mer enn én hensikt. Utover å midlertidig sette vedkommende på sidelinjen (både Swinney og Binder vendte på tross av hendelsene tilbake til å kritisere regjeringens fortellinger etter løslatelsen) og utover å sette deres offentlige rykte i tvil ved for alltid å assosiere navnene deres med en falsk psykiatrisk diagnose, oppnår brukerne av det psykiatriske våpenet noe av enda større verdi ved bruk av slike taktikker. Nemlig at historiene om disse psykiatriske interneringene fungerer som advarsler til allmennheten: Når du tar dissens på sensitive politiske spørsmål, risikerer du å bli institusjonalisert for din tro.

Rasjonelt sett er det ikke mulig at alle som tror på en konspirasjonsteori blir låst inn på en polstret celle. Til og med offentlige kilder innrømmer lett at 50 % av befolkningen tror på en eller annen konspirasjon, inkludert de 49 % av New Yorkere som i 2004 hevdet at den amerikanske regjeringen «på forhånd visste at angrep var planlagt rundt 11. september 2001, og at de bevisst unnlot å handle», og inkludert de hele 81% av amerikanerne som i 2001 erklærte at de trodde det var en konspirasjon for å myrde president John F. Kennedy.

Men dessverre for oss er de som truer med dette psykiatriske våpenet ikke rasjonelle i det hele tatt. Faktisk, som vi skal se neste uke, lider de med politisk makt som søker å diagnostisere sine kritikere med psykiske lidelser selv av en av de største psykopatologiene av dem alle….


Originalen ble publisert på The Corbett Report:

Dissent Into Madness: Crazy Conspiracy Theorists

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Forrige artikkelAmerikanske atomvåpen på Rygge
Neste artikkelRagnarokk for venstresiden?
James Corbett
James Corbett, en prisvinnende undersøkende journalist, har holdt forelesninger om geopolitikk ved Universitetet i Groningens Studium Generale, og holdt presentasjoner om åpen kildekode-journalistikk på The French Institute for Research in Computer Science and Automation sin fOSSa-konferanse, ved TedXGroningen og ved Ritsumeikan University i Kyoto .