Tre millioner flere uføre i USA etter «vaksinene»

0
Ed Down er tidligere porteføljeforvalter i Blackrock.

Av The Vigilant Fox, 25. januar 2023.

Tre millioner flere uheldige sjeler er nå blant den amerikanske funksjonshemmede befolkningen enn for to år siden. Det som var 29,85 millioner personer i denne kohorten i januar 2021 steg til 32,87 millioner i desember 2022.

Det som er interessant er at trenden generelt sett var på vei nedover i 2020. Det var ikke før i 2021 at uføretallene tok en betydelig vending til det verre – en økning på 10 %.

«Uførhetsdataene er en katastrofe,» utbrøt tidligere Blackrock-porteføljeforvalter Edward Dowd.

Det teamet hans har oppdaget, gjennom grundig forskning, er at for hvert overskytende dødsfall er det fire funksjonshemninger – noe som betyr at de 3 millioner nevnte funksjonshemmingene vil tilsvare omtrent 750 000 overflødige dødsfall i USA alene.

Følgende tabell, levert av phinancetechnologies.com, gir et sammendrag av ulike statistikker angående endringer i funksjonshemming som skjedde fra februar 2021 til november 2022. Vi kommer til å fokusere på den røde delen.

Tallet det gir er en økning i funksjonshemninger på (1.460.000 + 1.677.000) 3.137.000 hos personer mellom 16-64 år.

«I Wall Street,» forklarte Edward Dowd, «fokuserer vi på signaler og frekvens og endringshastighet. Det var et tre-standardavvik år-til-år for vekst endring – burde ikke ha skjedd.» (Tre standardavvik er noe som bare skjer 0,27% av gangene, o.a.)

Mørkeblå farge viser verdier som er under ett standardavvik fra gjennomsnittsverdien. I en normalfordeling vil 68,27 % av datasettet være under ett standardavvik fra gjennomsnittet. 95,45 % er under to standardavvik fra gjennomsnittet (himmelblå farge), 99,73 % under tre standardavvik og 99,994 % under fire. / Wikipedia

Et tre-standardavvik over gjennomsnittet er innenfor 99,7-persentilen.

Edward Dowd fortsetter, «Så 3,2 millioner mennesker på omtrent to år har blitt uføre. Når vi fordyper oss i tallene, er halvparten av dem sysselsatt, 1,7 millioner.» Når du ser på økningen i uføretall mellom sysselsatte og befolkningen generelt, er det en sterk forskjell – en 31,41 % økt uførhet for de sysselsatte og en økning på 8,83 % for befolkningen generelt.

Den neste gruppen, som ikke er i arbeidsstyrken, «er en rykende pistol, slik jeg ser det,» sier Ed Dowd. «Det er menneskene som dro! Det er menneskene som fikk sparken og/eller sluttet i jobbene sine på grunn av vax-mandater, og helseresultatene deres har vært de beste. De har bare hatt en økning på 4 % i uførhetsraten.»

«Så vi har nådd en ny uførhet i USA. Den er 10 % høyere enn den var for to år siden. Det er 3,2 millioner mennesker. Dette er reelle tall! Og hvis du lurer på hvorfor det dukker opp skilt med «Help Wanted!» overalt, så er det dette det handler om,» sier han.

Edward Dowd avslutter med å understreke sakens kritiske natur – men ingen ser ut til å ville snakke om det.

«Jeg hadde sagt til senator Ron Johnson (R-WI) – jeg sier det til alle – at dette er et nasjonalt sikkerhetsspørsmål . Men likevel er det knapt noe å høre fra våre helsemyndigheter og globale myndigheter fordi dette skjer i alle land. Dette er ikke bare USA»

Hvis du vil se hele Edward Dowds intervju med legene Pierre Kory og Paul Marik, kan du gjøre det via video nedenfor:

The Epidemic of Sudden Death: FLCCC Weekly Update (18. januar 2023)


Denne artikkelen ble først publisert av The Vigilant FoxDaily Clout.

Les også: Tidligere BlackRock manager: – Koronakrisa er et cover for verdens største finansboble

Forrige artikkelUtredningshysteri uten positiv betydning for energipolitikken
Neste artikkelFascistisk terror i Ukraina med vilkårlig gatejustis
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.