Politianmeldelse mot Støre for Norges rolle i sprengninga av Nord Stream rørledningene

0

Etterdønningene etter avsløringene til den berømte gravejournalisten Seymour Hersh har ikke gitt seg. Hans kilde sier at Norge samarbeidet med USA om å gjennomføre denne terroraksjonen og krigshandlingen. Det finnes sterke indiser på at kilden til Hersh i det store og hele har rett. Og bare det burde ha ført til at politiet på egen hånd hadde innledet undersøkelser for å få hele sannheten på bordet. Det er foreløpig liten grunn til å tro på at det vil skje. Kristian Kahrs har valgt å anmelde Jonas Gahr Støre til politiet for å få dem til å etterforske forholdet. Hvis det stemmer at Norge har vært med på denne terroraksjonen er det tvingende nødvendig å få stilt de ansvarlige til ansvar.- Red.


Politianmeldelse mot statsminister Jonas Gahr Støre og andre ansvarlige for grov kriminalitet og statlig terrorisme

Av Kristian Kahrs. leserinnlegg.

Herved politianmeldes statsminister Jonas Gahr Støre og andre ansvarlige for grov kriminalitet, statlig terrorisme mot Russland, da det er skjellig grunn til mistanke om at Norge har assistert USA i å sprenge gassrørledningene Nord Stream. Denne politianmeldelsen er også å anse som en klage til EOS-utvalget som i følge sitt mandat skal påse at de hemmelige tjenestene «ikke utilbørlig skader samfunnets interesser». EOS-utvalget og politiet bør undersøke om norske hemmelige tjenester har assistert i grove krigshandlinger mot Russland, Tyskland og resten av Europa.

Det er ønskelig at statsministeren og andre skyldige tiltales og straffes for sine forbrytelser. Påtalemyndigheten og EOS-utvalget bes legge vekt på at Støre og andre ansvarlige har satt rikets sikkerhet i alvorlig fare og gjort oss sårbare for russiske represalier, for eksempel rettet mot vital norsk infrastruktur for energi. Norske offshore installasjoner er nå mye mindre trygge etter disse krigshandlingene, og mye større ressurser enn tidligere må settes inn for å forsvare disse mot mulige angrep fra statlige aktører.

Mistanken mot den norske regjeringen og de hemmelige tjenestene underbygges av den grundige artikkelen How America Took Out The Nord Stream Pipeline skrevet at den amerikanske undersøkende journalisten Seymour Hersh. Dette er ikke en tilfeldig blogger, og Hersh er en journalist som har vist seg å ha meget gode kilder innen USAs hemmelige tjenester. Hersh har en lang rekke avsløringer av USAs folkerettsbrudd og krigsforbrytelser, hvor han blant annet vant en Pulitzer pris for sine avsløringer om USAs væpnede styrkers krigsforbrytelser i My Lai, Vietnam.

Selv om USAs myndigheter ofte benekter avsløringene fra Hersh, slik både norske og amerikanske myndigheter har gjort i saken om sprengingen av Nord Stream, har historien vist at Hersh har etterrettelige kilder i mange tunge saker, for eksempel i avsløringen av grov tortur av irakiske fanger i  Abu Ghraib, hvor det ble bevist at USAs myndigheter bevisst løy om denne torturen.

Andre kilder som underbygger mistanken mot norske myndigheter:

Bekreftelse på anmeldelse og klage til EOS-utvalget kan sendes på epost eller via Altinn, men hvis ikke dette er mulig, gjelder adressen som er listet over.

Vennlig hilsen

Kristian Kahrs


Denne gigantiske skandalen har allerede gjort en del med Norges renommé internasjonalt. Norge er i ferd med å bli oppfattet som en kriminell stat på linje med US. Hør bare på omtalen til Alex Christoforou:

YouTube player
Forrige artikkelPolen og Nederland trekker F-16 og Leopard 2 til Ukraina
Neste artikkelÅnden fra Brussel