Hvordan et nettverk av nazipropagandister bidro til å legge grunnlaget for krigen i Ukraina

0
Nazismen og den ukrainske ultranasjonalipsmen har lange røtter sammen. Til venstre en demonstrasjon for nazikollaboratøren Stepan Bandera. Til høyre en ukrainsk propagandaplakat fra naziokkupasjonen.

Av Evan Reif, 3. februar 2023 

Nazi-Ukraina-romantikken under andre verdenskrig. [Kilde: greenvillepost.com]

«Historie er ikke hva som skjedde, men historiene om hva som skjedde og leksjonene disse historiene inkluderer. Selve utvalget av hvilke historier som skal læres i et samfunn, former vårt syn på hvordan det som ble til, og i sin tur hva vi forstår som mulig. Dette valget av hvilken historie som skal undervises, kan aldri være «nøytralt» eller «objektivt». De som velger, enten ved å følge en bestemt agenda eller styres av skjulte fordommer, tjener sine interesser. Deres interesser kan være å fortsette denne verden slik den nå står eller å lage en ny verden. (Professor i historie, Howard Zinn, 1922-2010)

I kjølvannet av andre verdenskrig ble mange av arkitektene bak historiens verste grusomheter reddet og beskyttet av amerikansk etterretning. Den åpenbare rollen til nazistiske forskere som Wernher von Braun (som personlig overvåket tortur og drap på slavearbeidere) i USAs romprogram og vesttysk industri, har vært allment kjent i flere tiår.

I de senere år har slutten på den kalde krigen ført til avsløringer om at CIAs «gladiatorer» som Jaroslav Stetsko og Licio Gelli, har påvirket verdens politiske utvikling med alle nødvendige midler. Fra Tyskland og Italia til Japan og Sør-Korea, er det nå en enorm samling av bevis som beviser eksistensen av store, velfinansierte nettverk av fascistiske terrorister som ikke nølte med å bruke vold for å sikre etterlevelse fra verdens «frie» mennesker.

Men det som er mindre kjent er at tusenvis av fascistiske og antikommunistiske akademikere også ble reddet og næret av USA for å føre en ideologisk krig mot kommunismen. Disse revisjonistiske historikerne tilbrakte flere tiår med å arbeide i skyggen av den akademiske pressen til Sovjetunionens fall tillot dem å komme hjem og til slutt omskrive historien til deres smak. Etter flere tiår med innsats kan vi nå se resultatene av deres arbeid, frøene som ble plantet for 70 år siden, bærer endelig sin forgiftede frukt.

Den livslange fascisten og fremtidige CIA-agenten, Propaganda Due-stormesteren Licio Gelli (i midten) med Mussolini i 1941. [Kilde: guardiavecchia.net]

Frøene blir sådd

«Denne kampen krever hensynsløs og energisk handling mot bolsjevikiske agitatorer, geriljasoldater, sabotører og jøder, og total eliminering av all aktiv eller passiv motstand» – Franz Halder, Retningslinjer for troppenes oppførsel i Russland

En av de første og viktigste av disse historikerne var ikke historiker i det hele tatt.

Franz Halder (t.h.) på et planleggingsmøte med Adolf Hitler, Alfred Jodl og Ion Antonescu, 1942. [Kilde: universoconcentracionario.wordpress.com]

Franz Halder var en karriereoffiser i staben, som begynte med Reichswehr i første verdenskrig. Han ble med i nazistpartiet i 1933, og hans nære personlige vennskap med Hitler hjalp ham med å klatre i gradene veldig raskt. I 1938 ble han utnevnt til generalstabssjef for Oberkommando des Heeres (OKH), noe som gjorde Halder til planleggingssjef for hele den tyske hæren og nestkommanderende, etter der Führer. Ingen ordre kunne forlate OKHs hovedkvarter uten godkjenning og underskrift fra Franz Halder. Det betyr at Halder ikke bare var fullt klar over regimets forbrytelser, men at han planla de fleste av dem.

Fra og med invasjonen av Polen i 1939, autoriserte Halder personlig likvideringen av «uønskede» som jøder, polakker og kommunister. Hans kontor var ansvarlig for den beryktede kommissærordren og Barbarossa-dekretet, som tillot nazistiske soldater å henrette sivile etter eget ønske og uten konsekvenser. Disse ordrene førte til at millioner i Sovjetunionen til slutt døde, både gjennom deportasjon til leirer og gjennom brutale represalier i okkuperte områder.

«Kollektive drastiske tiltak vil umiddelbart bli iverksatt mot lokalsamfunn hvorfra forræderske eller lumske angrep mot Wehrmacht blir lansert, på ordre fra en offiser med rang, minst som bataljonssjef og oppover, dersom omstendighetene ikke tillater en rask pågripelse av individuelle skyldige.»Dekret om jurisdiksjonen til unntakstilstand og om spesielle tiltak av troppene (aka Barbarossa-dekretet), 13. mai 1941.

Nazi-Frans Halder som aktoratvitne ved Nürnburgprosessen. [Kilde: roberthjackson.org]

Under «sikkerhetskrigføringens» eufemisme, utslettet nazistene hele landsbyer og byer på okkupert territorium. Avhengig av tid og sted ble dette gjort gjennom metoder som spenner fra skudd og fakler til tortur, voldtekt og plyndring. Resultatet var alltid det samme. Enhver bosetning som kan ha hatt påståtte partisaner ble fullstendig avfolket for hver mann, kvinne og barn.

Alt i alt ble minst 20 millioner sovjetiske sivile drept av nazistene, men noen russiske forskere anslår at det sanne antallet er minst det dobbelte.

En gutt tvunget til å posere med likene av familien sin før han ble henrettet av Wehrmacht, Zborov, Ukraina, 1941. [Kilde: bund.bindesarchive.de]

Halder var en fullendt fagperson; Han produserte en flom av dokumenter i flere uker, skrev og omskrev dem for å sikre at språket var så presist og entydig som mulig. Han var vellykket, da hans ordrer ble brukt som tunge bevis mot nazistregimet i Nürnberg-rettssakene, og selv i dag er de spesifikt sitert som den slags kriminelle ordrer som soldater må nekte å utføre.

De allierte anså Halders ordre som så forkastelige at nazister som Hermann Hoth og Wilhelm von Leeb ble dømt for forbrytelser mot menneskeheten, bare for å overføre dem til sine underordnede. Mange lavere rangerte nazister ble hengt for å følge Halders ordre i Sovjetunionen. Til tross for dette fikk Halder overhodet ingen konsekvenser for å utstede dem.

Senterets logo. [Kilde: facebook.com]

Etter at Halder overga seg til den amerikanske hæren, nektet USA å stille ham for retten i Nürnberg. I stedet sto han bare overfor en mindre rettssak for å ha «hjulpet naziregimet» i en tysk domstol. Han nektet enhver kjennskap til forbrytelsene som bar hans bokstavelige signatur og ble funnet ikke skyldig. Etter krigen levde han et komfortabelt liv som forfatter, kommentator og «historisk konsulent» for U.S. Army Center of Military History (CMH).

Den gamle fascisten ble reddet fra galgen for å tjene som sjefplanlegger for en ny krig. Halder planla ikke lenger store slag og utryddelse av raser, men han forble i forkant av krigen mot det Halder kalte «jøde-bolsjevismen», et begrep han lærte av sin elskede fører.

Halders jobb var å rehabilitere nazismen til fordel for sine nye amerikanske beskyttere. Hvis nazistene kunne bli ideologisk skilt fra det tyske folket og den tyske hæren, kunne Amerika bruke de mest nyttige av Hitlers soldater i sin krig mot Sovjetunionen, uten å vekke mistanke. Halder overvåket et team på 700 tidligere Wehrmacht-offiserer og satte bevisst i gang med å omskrive historien for å presentere bildet av en ren Wehrmacht og et tysk folk uvitende om nazistisk brutalitet. Hans stedfortreder var CIA-agenten Adolf Heusinger, en nazistisk krigsforbryter som i vesentlig grad var ansvarlig for planleggingen av de endeløse massakrene med «sikkerhetskrigføring», og som senere var kommandør for både den tyske hæren og NATO.

Heusinger møter forsvarsminister Robert S. McNamara i 1964. [Kilde: upload.wikimedia.org]

Gjennom manipulasjon, fabrikasjon og utbredt sensur, skapte Halder og Heusinger en komplett fortelling om seg selv og Wehrmacht som briljante, edle og hederlige ofre for den gale Hitler, snarere enn monstrene som slaktet et kontinent.

Halder og Heusinger publiserte store mengder av fantastiske løgner med United States Armys Center of Military History, CMH, og sa at Wehrmacht ikke begikk noen forbrytelser på østfronten. Ifølge Halder og Heusinger satte nazistene opp markeder og kulturhus for å kjøpe mat fra lokale bønder og holde dansetilstelninger og sosiale arrangementer for takknemlige mennesker. Halder og Heusinger nevner bare kort problemer i øst, og sier at de ble utført av «jødisk-bolsjevikiske» NKVD-infiltratører i stedet for den edle Wehrmacht.

Ingenting av dette kunne ha vært lenger fra sannheten. Under utvetydige ordrer fra den tyske overkommandoen, OKH, var Wehrmacht direkte ansvarlig for undertrykkelsen og utryddelsen av et helt kontinent som en del av Generalplan Ost. Hver bit av Øst-Europa skulle plukkes ren både av og til fordel for Wehrmacht, og soldatene gjorde sin plikt.

Det primære våpenet var sult. Wehrmacht opprettholdt seg fra de erobrede landene, og trakk veksler på både ressurser og arbeidskraft i enorme mengder. Brutale rekvisisjonsprogrammer for korn og kjøtt drepte millioner, mens resten slet med å mate sine nazistiske overherrer, med en daglig rasjon på 420 kalorier. I planleggingsfasen for Operasjon Barbarossa konkluderte nazistene med at krigen bare kunne vinnes hvis hele Wehrmacht ble matet fra sovjetisk land, innen det tredje året. I 1944 rekvirerte nazistene mer enn 5 millioner tonn korn og 10,6 millioner tonn andre matvarer fra okkupert territorium, hvorav 80% ble konsumert av Wehrmacht.

IG Farben (nå kalt BASF) fabrikk i Auschwitz underleir, Monowitz. [Kilde: upload.wikimedia.org]

Slaver bygger et kraftverk for Steyr-Daimler-Puch i Mauthausen. [Kilde: Mauthausen-memorial.org]

Slaver på en BMW-fabrikk i Dachau. [Kilde: bmwgroup.com]

Slaver på en Continental gummifabrikk. [Kilde: timesofisrael.com]

Nazistene trengte mer enn bare mat for å erobre verden. De trengte også våpen og utstyr. For dette mønstret Tyskland sin verdensberømte industrielle makt. De beryktede konsentrasjonsleirene inneholdt massive fabrikk- og arbeidskomplekser hvor millioner av slaver måtte jobbe seg til døde, og bygde våpnene og utstyret Wehrmacht brukte til å underlegge seg dem. Gitt omfanget av kontraktene, holdt svært få tyske selskaper hendene rene, og selv de skitneste beholdt alle blodpengene sine etter krigen.

De to elementene hadde et nesten perfekt symbiotisk forhold. Tysk kapital tjente hærens interesser, og hæren tjente kapitalens interesser. Da nazistene erobret, tok de slaver for å bygge flere våpen, som deretter ville bli brukt til å erobre og ta flere slaver. Det tohodede monsteret utnyttet erobret land med en slik brutal effektivitet at nazistiske generaler og økonomiske planleggere fryktet å gå tom for slaver.

Hans Leykauf [Kilde: forum.axishistory.com]

«Når vi skyter jødene i hjel, lar krigsfangene dø, utsetter betydelige deler av bybefolkningen for sult, og i det kommende året også mister en del av befolkningen på landsbygda til sult, gjenstår spørsmålet å bli besvart: Hvem skal egentlig produsere økonomisk verdi?» – Generalmajor Hans Leykauf

Til tross for det enorme omfanget av hans forbrytelser, var Halders politiske klesvask vilt vellykket; Det var ikke før etter Sovjetunionens fall at noen vestlig historiker stilte spørsmål ved hans løgner.

Selv velmenende forskere ble fanget av Halders felle. Halder nøt spesiell status, og ga ut informasjon til bare de mest privilegerte journalistene og historikerne. Med legitimiteten som ble gitt av hans tittel, tilgang til informasjon og støtte fra amerikanske myndigheter, ble Halders Center of Military History, ansett som en kilde av gullstandard for akademiske historikere, og deres informasjon var svært ettertraktet. Halder brukte dette til å nøye undersøke hvem han ga ut informasjon til, slik at han fikk maksimal effekt.

Fra 1955 til 1991 ble hans arbeider sitert minst 700 ganger i akademiske publikasjoner, spesielt av professorer og forskere i vestlige militære akademier. Siden vestlige historikere ble tvunget til å drikke fra Halders brønn, ga de giften videre til sine studenter, og derfra jobbet løgnene seg inn i den offentlige bevisstheten. Til slutt ble nazistisk propaganda hvitvasket til «sannhet» gjennom enkel gjentakelse og nøye kontroll av kilder.

Yale University-historiker Timothy Snyder signerer kopier av Bloodlands. [Kilde: turnon.info]

Selv om tilgangen til sovjetiske arkiver har ført til økende motstand mot denne propagandaen, lener noen historikere, som Timothy Snyder fra Yale University, seg fortsatt tungt på, eller resirkulerer Halders ideer for å støtte det som er kjent som teorien om «dobbelt folkemord». Skapt av baltiske nynazister for å skjule sitt engasjement i Holocaust og utbredte samarbeid med nazistregimet, vansmektet denne teorien i mørket til Snyder brakte den inn i mainstream med «Bloodlands». Selv 70 år etter utgivelsen er Halders gift fortsatt et sentralt element i forsøkene på å fremstille Den røde armé som ikke noe annet enn villmenn, og dermed få nazistene til å virke tamme.

Hæren visste at Halder ikke publiserte annet enn apologia, forsvar for Wehrmacht, men det var poenget. Halder ble i Hæren i flere tiår og ble ofte belønnet for en godt utført jobb. Han ble til og med gitt en medalje for fortjenstfull sivil tjeneste i 1961, til ære for hans utrettelige tjeneste i årsaken til folkemordfornektelse.

«Det er nødvendig å eliminere de røde undermenneskene, sammen med deres Kreml-diktatorer. Det tyske folk vil måtte fullføre den største oppgaven i sin historie, og verden vil høre at denne oppgaven vil bli fullført til slutten». Wehrmacht Messages for the troops, № 112, June 1941

En massegrav av soldater fra Den røde armé, utført på ordre fra Franz Halder, ved Stalag 307 nær Dęblin i Polen. [Kilde: upload.wikimedia.org]

Den fruktbare jorda

– I øst har jeg tenkt å plyndre og plyndre effektivt. Alt som kan være egnet for tyskerne i øst, bør hentes ut og bringes til Tyskland umiddelbart.

Etter flere tiår med kamp i mørket, skapte Sovjetunionens fall en gylden mulighet for fascistiske akademikere. Da tidligere sovjetiske professorer dro, pensjonerte seg eller fikk sparken på det urolige 1990-tallet, sto en hel generasjon fascistiske akademikere oppfostret i Vesten, klar til å erstatte dem.

Overdådig finansierte privatskoler dukket opp over hele den tidligere Warszawapakten, bemannet med fascistprofessorer fra Canada, Australia og USA, som hadde brukt flere tiår på å rehabilitere sine nazi-kollaboratørforgjengere.

Med nesten ubegrenset økonomisk støtte fra NATO og et svimlende utvalg av tilknyttede frivillige organisasjoner, kunne fascistene nå omskrive historien etter eget ønske og trene en hel generasjon nye soldater i deres ideologiske krig.

Som et eksempel på dette kan vi fokusere på liv og virke til den uavhengige krigskorrespondenten, Illia Ponomarenko, i Kiev. Gjennom ham kan vi se noen av tannhjulene i maskinen.

Illia ble født i byen Volnovakha i Donetsk oblast, i Russland. Deretter en del av Ukraina, denne byen på rundt 20.000 mennesker er ca. 40 miles nord for Mariupol og Azovhavet.

Illia Ponomarenko [Kilde: kyivindependent.com]

Grunnlagt i 1881 som en stasjon for det som var kjent som «Katarinas jernbane», et stort jernbaneprosjekt posthumt oppkalt etter den lenge regjerende keiserinne, hadde stort sett siden vært ubetydelig. Illia flyttet til slutt sørover for å gå på college i Mariupol, den industrielle havnebyen som dannet ryggraden i regionens økonomi.

Mariupol og området rundt har ofte blitt feid inn i Ukrainas turbulente historie. Regionen var et viktig brennpunkt i den russiske borgerkrigen og skiftet hender mange ganger i kampene mellom Den røde armé, tsaristiske styrker, Makhnos banditter og sentralmaktene, før den ble gjenerobret av sovjetiske styrker i 1920.

I de følgende tiårene så regionen en eksplosjon i økonomisk utvikling på grunn av sin strategiske posisjon ved Azovhavet, bare en kort fergetur fra Sovjetunionens rikeste jerngruver. Mest bemerkelsesverdig var det nå berømte Azovstal stålverket, en kronjuvel av Stalins første femårsplan. Grunnlaget ble lagt for anlegget i 1930, og i 1933 produserte Azovstal sitt første stykke av støpejern. Produksjonen økte raskt, og i 1939 satte anlegget verdensrekord ved å produsere 1.614 tonn råjern på en enkelt dag.

Da nazistene kom for å slavebinde Ukraina, sto Mariupol og Azovstal resolutt. Anlegget produserte panser for T-34-stridsvogner inntil den bitre slutten med de siste arbeiderne som ble evakuert samme dag som nazistene erobret byen. Da de dro, ødela arbeiderne masovnene og kraftverkene for å nekte fienden stålverket. Azovstal falt under kontroll av Krupp, men gjentatt sabotasje fra sovjetiske partisaner holdt fabrikken ute av drift til 1945.

Mer enn 6000 Azovstal-arbeidere kjempet mot nazistene som partisaner eller soldater fra Den røde armé. Flere hundre ble dekorert for tapperhet, med åtte av dem som ble tildelt Helt av Sovjetunionen, den høyest mulige utmerkelsen for en soldat i Den røde Armé. Dessverre betalte hundrevis den ultimate prisen i krigen mot fascismen. Et monument ble reist til ære for dem utenfor anlegget som har fått lov til å smuldre opp av Maidan-regimet, uten tvil skamfull over hva det representerer.

Selv denne store og kostbare seieren førte bare til en utsettelse for Mariupol. Folket i Mariupol levde i flere tiår i fred og velstand, lykkelig uvitende om hva som skulle komme. I 1991, mindre enn 50 år etter seieren i 1945, kom monstrene tilbake for igjen å herje Ukraina og dets folk.

1990, etter et tiår med økonomisk sabotasje og på randen av sammenbrudd, var Human Development Index i Sovjetunionen den 25. høyest i verden, på .920. Etter kollapsen ett år senere skulle den aldri mer bli så høy.

2019, det siste året data ble publisert før krigen, rangerte Russland på 52. plass. Langt fra velstanden lovet dem av Vesten, gjorde fire år med Maidan-styre situasjonen enda verre i Ukraina, som falt fra 83. i 2014 til 88. plass, under Sri Lanka, Mexico og Albania. Iran og Cuba, som nærmest er knust under beleiringskrigen som USA eufemistisk kaller sanksjoner, gir fortsatt en bedre levestandard for sine folk enn svært mange andre land.

Ingen av de tidligere sovjetrepublikkene har kommet seg til 1990-nivå per 2022. Selv da Sovjetunionen var måneder fra oppløsning, hadde sovjetiske borgere mer velstand enn de har hatt siden deres «frigjøring». Deres rikdom og sikkerhet forsvant ikke inn i eteren; snarere ble den stjålet av de samme vestlige kapitalistene som plyndret landet en gang før.

Det er lett å se disse tallene som enkle abstraksjoner, mål på en enorm og nesten uforståelig økonomisk maskin, men akkurat som det var på 1940-tallet, var denne kampanjen med systematisk plyndring dødelig. Fagfellevurderte studier har funnet minst fem millioner overtallige dødsfall fra sult, mangel på medisinsk behandling, narkotikamisbruk og berøvelse, bare i Russland, fra 1991 til 2001. Når resten av de tidligere sovjetrepublikkene legges til, overstiger slakterens regning lett Holocausts.

En mindreårig Kyiv-prostituert ved navn Natasha hviler etter å ha blitt slått av halliken sin, 2017. [Kilde: thesun.ie]

Hadde dette skjedd noe annet sted, eller blitt begått av noen andre, ville det blitt kalt hva det var: folkemord. Å vokse opp midt i ødeleggelsene forårsaket av den uhemmede brutaliteten til den «regelbaserte internasjonale orden,» gjør bare Ponomarenkos fremtidige samarbeid enda mer sjokkerende.

Ponomarenko flyttet til Mariupol for å gå på college ved Mariupol State University i 2010. Til tross for det uskyldige navnet ble denne høgskolen grunnlagt i 1991 med tilskudd fra USAID og George Soros, og mottar fortsatt i dag betydelig finansiering fra USA og EU. Kollegiets linje er utilslørt pro-NATO, professorene reiser til NATO-hovedkvarteret, og universitetet annonserer stolt sine forbindelser til DC-baserte atlantisistiske tenketanker.

En av Ponomarenkos professorer, Lydia Sjevtsjenko (nummer to fra høyre), ved NATO-hovedkvarteret. Kilde: en.mdu.in.ua]

Mariupol State University er ikke unikt. Universiteter som det dukket opp over hele østblokken, fylt med kontanter fra både vestlige regjeringer og deres proxy-tenketanker. Den Soros-støttede Open Society Foundation var en spesielt viktig kanal for dette. Ikke bare skapte Soros mange nye universiteter i hele østblokken, men gikk til og med så langt som å produsere nye lærebøker for grunnskoler og videregående skoler i regionen. Hans skoler teller presidenter, parlamentsmedlemmer og utallige lavere byråkrater blant sine alumner.

Alt dette er i tjeneste for hans krig mot kommunismen, som han har ført siden minst 1970-tallet, med både offisiell og uoffisiell statsstøtte. Ironien i at den glupske antikommunisten George Soros blir kalt kommunist av høyresiden er spesielt skarp, særlig ettersom Soros personlig har hatt stor nytte av å plyndre det tidligere Sovjetunionen.

George Soros er en gjenganger på World Economic Forum

Ponomarenko ble uteksaminert i 2014, akkurat i tide til å bli feid opp av neste storm som traff Ukraina.

Den blodige høsten

«Tilsynelatende tillater noen særheter i menneskets natur selv de mest ubeskrivelige onde handlinger å bli banale i løpet av få minutter, forutsatt at de forekommer langt nok unna til ikke å utgjøre noen personlig trussel.» – Iris Chang

Fortellingen vi selger om Maidan-kuppet i 2014 er enkel. Vi blir fortalt at demonstrantene reiste seg med nesten universell støtte for å frigjøre seg fra åket til det illegitime, utskjelte Viktor Janukovitsjs Regionenes Parti, og dermed russisk kontroll. Etter dette, sier de, var overgangen ren og ordentlig, problemene i øst oppsto bare på grunn av russisk infiltrasjon og alle sanne ukrainere sto bak det nye regimet. Den dag i dag fastholder Maidan-regimet heftig at konflikten i Ukraina ikke er en borgerkrig, men snarere en utenlandsk invasjon som har pågått i åtte år.

Hvis du lytter hardt nok, kan du nesten høre ekkoet av Franz Halder og Adolf Heusinger i den godkjente Maidan-fortellingen, og jeg tror ikke dette er tilfeldig. Akkurat som det var da, kunne fantasien skapt av NATOs propaganda ikke være lenger fra sannheten. Maidan hadde aldri universell støtte, og prosessen med å bringe landet på hælene var en lang, blodig affære.

Til tross for den ukrainske regjeringens insistering på det motsatte, er konflikten en borgerkrig etter enhver rimelig definisjon, separatistene var ukrainske statsborgere nesten uten unntak, og de begynte å kjempe for å forsvare en legitimt valgt ukrainsk regjering. Det meste av utenlandsk støtte lå fast bak Maidan, ikke Janukovitsj og separatistene. Helt fra begynnelsen av Maidan hadde grupper som Mamuka Mamulashvilis USA-støttede Georgian Legion, leiesoldater på bakken for å eskalere en fredelig protest til et blodig kupp.

Snikskytter på Maidan

Mange av militssoldatene var medlemmer av den ukrainske hæren, som hoppet av da de ble beordret til å skyte familie, venner og andre ukrainere i Donbas. NATO-analytikere anslår at 70% av den ukrainske hæren deserterte eller hoppet av i stedet for å drepe for Maidan-regimet, og de tok våpnene med seg, et faktum som setter enda en spiker i kista for Maidan-fortellingen om utenlandske infiltratører.

Fortellingen om en utenlandsk invasjon, snarere enn borgerkrig, er spesielt viktig for Maidan-regimet. Hvis vi aksepterer at dette er en borgerkrig, må vi spørre hvorfor denne såkalte «nasjonalistiske» regjeringen dreper så mange ukrainere i Donbass med sin daglige beskytning av boligområder, skoler, sykehus og andre sivile mål. Det ville være umulig å rettferdiggjøre å kalle dem nasjonalister, enn si frigjørere, med blodet til så mange ukrainere på hendene.

«Englenes allé», et minnesmerke dedikert til barn i Donetsk drept av ukrainsk beskytning. [Kilde: twitter.com]

Løsningen på denne motsetningen er enkel. Hvis du fratar folket i Donbass deres identitet og historie som ukrainere, blir det mye lettere å akseptere deres utslettelse. I ideologien til «Ukrainas helter» Jaroslav Stetsko og Stepan Bandera, grunnleggende for det ukrainske ytre høyre, er det bare en galisier som er en ekte ukrainer. Størstedelen av nasjonens folk er såkalte «Moskals» og «Asiatics,» uverdige til å leve i det galisiske riket.

Det faktum at Galicia hadde vært en del av Polen eller Østerrike, ikke Ukraina, i mer enn et årtusen, blir ganske enkelt ignorert til fordel for deres forvirrede fantasi om hvordan de, og de alene, er sanne ukrainere i kraft av noe gammelt vikingblod.

Da som nå gjør ideologien det enkelt for galisiske fascister å rettferdiggjøre å drepe ukrainere i tusenvis.

Da Maidan-protestene begynte i 2014, dukket det opp motprotester over hele landet, med tusenvis av ukrainere som tok til gatene til støtte for den demokratisk valgte regjeringen til Viktor Janukovitsj og Regionenes Parti. Etter hvert som Maidan ble stadig mer voldelig under påvirkning av ytre høyre, nektet anti-Maidan demonstrantene å la seg skremme og kjempet tilbake. Til slutt samlet de seg i militser hentet fra det store utvalget av anti-Maidan aktivister, og motstanden ble mye mer organisert.

I frykt for en kontrarevolusjon, opprettet den ikke-valgte regjeringen til USAs håndplukkede Arseniy Yatsenyuk politiet, Special Tasks Patrol (STP), som nesten utelukkende ble hentet fra nynazistene som angrep Ukraina og gitt vidtrekkende fullmakter til å anholde og drepe ukrainere.

Den mest kjente av dem var Azov-bataljonen. Lenge før deres kyniske omprofilering i kjølvannet av den russiske invasjonen i 2022, var Azov-bataljonen i 2014 en åpent nynazistisk milits. Soldatene Illia Ponomarenko regner som våpenbrødre, marsjerte under samme flagg som deres forfedre gjorde på 1940-tallet.

Det beryktede bildet av Azov tatt av nynazistiske Oleg Penya (bakerste rad, mellom Azov og Swastika flagg) i 2014. [Kilde: cassad-eng.livejournal.com]

Historiens ekko er lett å høre fra Azov. Opprinnelig kalt «Ukraina-patrioten», ble organisasjonen grunnlagt i 2005 av Andrei Belitsky, som en koalisjon av flere nynazistiske Kharkiv-grupper, som Tryzub (den væpnede fløyen av CIA-agenten og nazikollaboratøren Slava Stetskos Congress of Ukrainian Nationalists), og UNA-UNSO (ledet av sønnen til CIA-kommandosoldat og Holocaust-gjerningsmann Roman Shukhevych), og fylt med soldater fra Ukrainas store høyreekstreme gjenger av fotballpøbler.

I sine formative år jobbet Ukraina-patrioten som håndhevere for mafiakongen Arsen Avakov, som ble opphøyet til innenriksminister etter Maidan. Avakov trakk i trådene for å få løytnant Belitsky ut av fengselet for å ha slått en rivaliserende gangster i hjel, og den talentfulle unge nazisten ble utpekt til å sette separatistene på plass.

Andryi Biletsky taler på en Patriot of Ukraine konferanse, 2008. [Kilde: 24tv.ua]

I Mariupol ble sirkelen i sagaen sluttet, og verden fikk se med egne øyne hva Halder og Heusinger brukte så lang tid på å planlegge.

Etter måneder med protester startet kampene i Mariupol i mai 2014. Ifølge den ukrainske versjonen av hendelsene, den 3. mai, nærmet russiske infiltratører seg en kontrollpost i byen med mat til vaktene fylt med sovepiller, og tok deretter soldatene og våpnene deres etter at de var satt ut av spill. Denne fantasien dekker sannsynligvis over sannheten: Soldatene overga seg ganske enkelt. Separatister satte opp barrikader i sentrum og begynte å okkupere byens administrasjonsbygninger. Situasjonen var raskt på vei ut av Maidan-regimets kontroll.

Azov var en av de første enhetene som ble sendt av regimet for å gjenerobre Mariupol, den 7. mai begynte Azov å drepe nesten umiddelbart. Azov demonterte barrikadene med makt og skjøt på mengden av ubevæpnede demonstranter som motsatte seg dem. Azov avsluttet sitt arbeid natt til 8. mai og på seiersdagen, 9. mai, startet de neste fase av oppdraget. Mens det meste av Ukraina markerte ofringen av åtte millioner ukrainere i kampen mot Azovs forfedre, markerte arvingene til Stetsko og Bandera anledningen på sin tradisjonelle måte, ved å drepe ukrainere. Det lokale politiet hoppet av da de mottok en ordre om å åpne ild mot folkemengdene, Azov nølte ikke. Seiersdagen ble til et blodbad da Azov-terrorister åpnet ild mot folkemengden.

Lokale demonstranter og politiavhoppere okkuperte det regionale politihovedkvarteret og tok politimesteren til fange i prosessen. Azov-militante forsøkte å bryte beleiringen, men da de ble møtt med væpnet motstand, ble «cyborgene» grundig beseiret. De trakk seg tilbake etter å ha lidd tap og ble tvunget til å forhandle om løslatelse av fangene. Akkurat som før, fordampet de fascistiske bøllenes overmot og dyktighet så snart deres ofre kjempet tilbake.

Insignier fra den amerikanske hæren 1. Aviation Brigade «Golden Hawks». [Kilde: home.army.mil]

Azov ble beseiret den dagen, men de ble ikke ødelagt. Med støtte fra den ukrainske staten og gangsterne som i økende grad tok makten, kom Azov tilbake i juni, deres tropper hadde blitt forsterket av utenlandske leiesoldater og en kolonne med pansrede kjøretøy. Etter at de kom under droneangrep, ble separatistene tvunget til å trekke seg tilbake og DPR-styrker ble drevet ut av Mariupol, og led 5 døde og 30 fanget. Ingen av dem kom tilbake i live.

Blant angriperne den dagen var menn som bar insigniene til U.S. Army 1. Aviation Brigade, en enhet som er ansvarlig for å trene hærens soldater i kombinerte våpenoperasjoner. Med tanke på deres deltakelse blir kilden til Azovs plutselige ferdighet med UAVer veldig tydelig.

Azov hvilte ikke på laurbærene. Sammen med resten av STP-enhetene kom Azov raskt tilbake til sine røtter som det folket i regionen en gang kjente som «straffere», og håndhevet orden med alle nødvendige midler. Det er uklart hvor mange mennesker som led i fangehullene bemannet av STP-er og SBU (ukrainsk etterretning), men kampanjen var så utbredt at selv Maidan-regimet fant dusinvis av dem skyldige i forbrytelser som gjengvoldtekt (inkludert minst ett tilfelle der 8-10 Azov-medlemmer voldtok en psykisk utviklingshemmet mann til han nesten døde), plyndring, tortur, drap, smugling og utpressing. De kan ha båret insigniene til en militær enhet, men Azov hadde endret seg lite fra deres dager som mafiamordere.

Hele tiden ble Azov næret av USA og dets NATO-allierte. Det har kommet frem bevis for CIA-trening, i hvert fall fra 2015, om ikke tidligere. Våpenhandlere skrøt åpent om overføring av panservernvåpen, og i 2017 poserte Azov på bilder med NATOs militære rådgivere.

Norske militære samarbeider tett med den nazistiske Azov-brigaden i Ukraina. Faksimile fra Azov-brigadens nettsider

Selv da menn som marsjerte under hakekorset, nok en gang viste seg fram ved hjemmet hans, var Illia Ponomarenko en av deres mest standhaftige støttespillere helt fra begynnelsen. Etter at COVID tvang ham til å avlyse et planlagt internship i USA, gikk Illia på jobb for NATO-finansierte aviser som Kyiv Post, og senere Kyiv Independent.

Hans utdannelse ved de NATO-finansierte skolene tjente ham godt, og han har gjort en eksemplarisk jobb med å fortsette arbeidet som Franz Halder og Adolf Heusinger startet for så mange år siden, ved nok en gang å rehabilitere de fascistiske drapsmennene som slaktet ukrainere. Han har nå millioner av følgere på Twitter, og gjør rutinemessig opptredener på vanlige vestlige nyheter, som BBC, CNN og Fox News. Hans år med å bære vann for sine nazistiske venner har endelig lønnet seg, Illia gikk fra å bare være på rett sted til rett tid, til en integrert del i maskinen.

Det vi ser i dag i Ukraina er ingen tilfeldighet: Det er en syv tiår gammel plan, fremdeles på vei. Helt fra begynnelsen har USA og NATO arbeidet for å rehabilitere arven fra fascismen slik at den kan brukes som et våpen. Disse nettverkene er ikke bare i Ukraina; De har grener over hele verden. Azov-militante ble til og med sett på protester i Hong Kong, den siste fronten i USAs skjulte krig. Heldigvis forhindret kinesiske myndigheter byen fra å lide samme skjebne som Mariupol.

Azov-medlemmer i Hong Kong. [Kilde: scmp.com]

Frøene til denne konflikten ble ikke plantet i 2014, og heller ikke i 1991. Snarere ble de sådd den 22. juni 1941, da nazistiske tropper først strømmet over grensen som en del av Franz Halders Operasjon Barbarossa. Etter fire lange år og titalls millioner døde, absorberte USA de «beste og skarpeste» fra Det tredje riket, og i 70 år stelte de forsiktig Halder og Heusingers avleggere og ventet på sjansen til å slå rot.

I 2014 så vi til slutt fascismens skadelige ugress komme tilbake til landet de ødela for så lenge siden, vannet igjen i elver av ukrainsk blod.


Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av CovertAction Magazine

How a Network of Nazi Propagandists Helped Lay the Groundwork for the War in Ukraine

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.


Evan Reif ble født i en liten gruveby i West-South Dakota som sønn av en gruvearbeider og en bibliotekar. Farens kamp som fagforeningsleder og lokalsamfunnets kamp mot avindustrialisering ga næring til Evans dype interesse for venstreorientert politikk. Dette, sammen med kjærligheten til historien, gjorde ham til en solid antifascist. Når han ikke skriver, forsker eller jobber liker Evan å fiske, skyte og drive med kinesisk matlaging. Evan kan nås på wharghoul@gmail.com.

Forrige artikkelHvorfor publisere på Substack?
Neste artikkelVær på vakt: Moderna ruller ut en ny mRNA-«vaksine»
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.