Dødelige sanksjoner kveler Syria

0

I storpolitikken må vestlig «humanisme» vike for barbari.

Av Terje Alnes.

FNs spesialrapportør sier at «opprørende» vestlige sanksjoner mot Syria «kveler» millioner av sivile og «kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten».

Det USA og Vesten ikke klarer med militære midler forsøker de å oppnå ved å påføre sine fiender knallharde sanksjoner. Disse sanksjonene rammer først og fremst sivilbefolkningen, noe som også er intensjonen. «Noen» må ha en formening om at et folk som sultes, som nektes tilgang på livsviktige medisiner, eller som ikke har tilgang på energi eller rent drikkevann, skal omfavne «vestlige verdier» og i sin maktesløshet reise seg mot «diktatoren» eller «regimet» som vi ønsker å bli kvitt.

Når vestlig initierte kriger eller forsøk på regimeskifter feiler, er derfor neste skritt å forsøke å ødelegge fienden ved å sanksjonere. Først prøver vi å få FN med oss, men når vi ikke får verdenssamfunnets støtte handler vi på egenhånd. Det er bare USA og EU-landene, samt noen vestlige satellitter og lydriker (som Norge), som har gjort sanksjonspolitikk til et politisk våpen.

La det være klart: Så lenge sanksjonene ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd er de ulovlige i henhold til internasjonal rett.

Se også: Utenriksdepartementets liste over gjeldende (norske) sanksjoner og tiltak

Det syriske folk skal lide fordi Assad er president

Alena Douhan fra Belarus, professor i internasjonal rett og FNs spesialrapportør om den negative virkningen av de ensidige tvangstiltakene, besøkte Syria i oktober og november for å se på konsekvensene av sanksjonene.

10. november leverte hun en rapport som tok til orde for «opphevelse av langvarige ensidige sanksjoner som «kveler» det syriske folket.»

«Sanksjonene har ødelagt statens evne til å svare på befolkningens behov, spesielt de mest sårbare, og 90 % av folket lever nå under fattigdomsgrensen«, skrev Douhan.

Syrias økonomi har krympet med 90 % siden 2011. Prisene har økt med mer enn 800 % siden 2019, hundretusenvis av arbeidsplasser har gått tapt, og sanksjonene blokkerer importen av «mat, medisiner, reservedeler, råvarer og gjenstander som er nødvendige for landets behov og økonomiske gjenoppbygging».

«Jeg er slått av den gjennomgripende virkningen på menneskerettighetene og den humanitære virkningen av de ensidige tvangstiltakene som er pålagt Syria, og den totale økonomiske og finansielle isolasjonen til et land hvis folk sliter med å gjenoppbygge et liv med verdighet, etter den tiår lange krigen.» rapporterte hun.

Douhan meldte at syrerne har begrenset tilgang til mat, vann, elektrisitet, husly, energi til matlaging og oppvarming, transport og helsetjenester, og advarte om at landet står overfor en massiv hjerneflukt pga. økende økonomiske vanskeligheter.

Se også: Forskrift om restriktive (norske) tiltak mot Syria

Med mer enn halvparten av den vitale infrastrukturen enten fullstendig ødelagt eller alvorlig skadet, har innføringen av ensidige sanksjoner mot viktige økonomiske sektorer, inkludert olje, gass, elektrisitet, handel, konstruksjon og ingeniørarbeid, kuttet nasjonalinntekten, og undergraver innsatsen for økonomisk gjenoppbygging.

«I den nåværende dramatiske og stadig forverrede humanitære situasjonen, mens 12 millioner syrere sliter med matusikkerhet, oppfordrer jeg til umiddelbar opphevelse av alle ensidige sanksjoner som alvorlig skader menneskerettighetene og forhindrer enhver innsats for gjenoppbygging», konkluderer Alena Douhan.

Norske sanksjoner er ulovlige

Glem det du har hørt om vestlig «humanisme» og vestlige «verdier», den norske regjeringen bidrar til å spre det vestlige barbariet.

Ved å slutte seg til de kriminelle sanksjonene mot Syria, initiert av USA og EU, og uten støtte i FNs sikkerhetsråd, gjør Norge seg til medskyldig i det som «kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten».

Se Ben Norton fra Multipolarista: UN expert: ‘Outrageous’ Western sanctions are ‘suffocating’ Syria, may be crimes against humanity


Denne artikkelen ble først publisert av Spartakus.

Forrige artikkelBiden beskytter CIA ved å holde tilbake 5000 viktige dokumenter om JFK-attentatet
Neste artikkelLike godt gi opp togtrafikk i Norge?