Hvorfor provoserer USA Kina?

0
Illustrasjon: Liu Rui/GT

Biden vil ikke akseptere at Vesten er i tilbakegang

Thomas Fazi.

Av Thomas Fazi UnHerd – 21. november 2022

Etter å ha møtt Xi Jinping forrige uke, gjorde Joe Biden sitt beste for å male et rosenrødt bilde av forholdet mellom USA og Kina. «Som ledere for våre to nasjoner», sa han, «deler vi et ansvar for å vise at Kina og USA kan håndtere forskjellene våre, forhindre at konkurranse blir noe som helst nær konflikt og å finne måter å samarbeide om presserende globale spørsmål som krever vårt gjensidige samarbeid».

På papiret ser Bidens ord ut til å være et oppmuntrende tegn på opptining av spenninger. Sannheten er imidlertid at forholdet mellom USA og Kina er på sitt laveste nivå siden de etablerte diplomatiske forbindelser i 1979. Og mye av skylden for det ligger hos Biden-administrasjonen.

Mens spenningene mellom de to supermaktene har ulmet i årevis, har den nye administrasjonen tatt konfrontasjonen med Kina til et helt nytt nivå. Siden han ble valgt, har Biden hatt en mye mer hard linje til Taiwan enn Trump, og ytterligere styrket båndene med landet og undergravet «Ett Kina»-politikken, der USA erkjenner at «Kina hevder at det bare er ett Kina og at Taiwan er en del av Kina», men anerkjenner samtidig ikke Kinas suverenitet over Taiwan.

Biden har også gjort det klart at han mener at USA bør forsvare Taiwan hvis Kina skulle starte en invasjon – uansvarlige bemerkninger som har ført til at Det hvite hus har klargjort at dette ikke vil være en amerikansk militær intervensjon. Og likevel har tilstedeværelsen av amerikanske krigsskip i Taiwanstredet og Sør-Kinahavet økt betydelig i år, noe Kina har svart på med å sette i gang omfattende militærøvelser rundt den selvstyrte øya. Admiral Michael Gilday, USAs sjef for marineoperasjoner, gikk i forrige måned så langt som å si at USA burde være forberedt «for et 2022-vindu eller potensielt et 2023-vindu» for krig med Kina over Taiwan.

Til tross for slike provoserende uttalelser, forblir sjansene for en fullstendig krig mellom USA og Kina fjern – akkurat som for en konflikt mellom USA og Russland. Likevel er det dypt alarmerende at en amerikansk administrasjon åpent tar opp muligheten for konflikt med verdens to største atomsupermakter på samme tid, og handler på måter som gjør slike konflikter mer sannsynlige. Enda mer bekymringsverdig er Pentagons nylige Nuclear Posture Review som åpnet døren for muligheten for et førsteangrep fra amerikanske atomstyrker.

Taiwan er ikke den eneste saken hvor Biden øker spenningen med Kina. I forrige måned lanserte han også det Edward Luce passende har kalt «en fullskala økonomisk krig mot Kina», ved å innføre en lang rekke restriksjoner på salg av halvlederbrikker til kinesiske firmaer, så vel som på utstyret som trengs for å lage dem. Gitt at USA kontrollerer noen av de mest kritiske nodene i den globale halvlederforsyningskjeden som avansert chipforskning og design, og at Kina fortsatt er avhengig av import for mye av sitt avanserte chipforbruk, kan innvirkningen på landet bli betydelig. Dette påvirker ikke bare produksjonen av varer som krever halvledere, men også Kinas evne til å produsere sine egne brikker.

Den potensielle effekten av disse tiltakene blir tydelig når vi vurderer i hvilken grad halvledere har blitt livsnerven i moderne samfunn. Som historikeren Chris Miller skriver i sin nye bok Chip War: «Mikrochips er den nye oljen — den knappe ressursen som den moderne verden er avhengig av. I dag er militær, økonomisk og geopolitisk makt bygget på et grunnlag av databrikker». Alt dette betyr at den amerikanske embargoen potensielt kan hindre Kinas evne til å produsere et stort utvalg varer – ikke de beste nyhetene for verden i en tid med høy inflasjon delvis drevet av flaskehalser i forsyningskjeden.

Den overlappende karakteren av de økonomiske og militære dimensjonene til tiltaket blir tydelig når vi tenker på at mer enn 90 % av verdens forsyninger av avanserte brikker produseres av et enkelt selskap, Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som tilfeldigvis er lokalisert i Taiwan. Dette forklarer delvis de økte spenningene rundt øya. Det betyr også at forbudet kan ha alvorlige geopolitiske implikasjoner, og potensielt forby Taiwan fra å selge halvlederproduksjonsutstyr og avanserte brikker til kinesiske selskaper.

Når det er sagt, produserer Kina allerede rundt 15 % av halvledere globalt, og det er bare et spørsmål om tid før de finner ut hvordan de kan produsere flere brikker på egen hånd, selv i den høyere enden av den teknologiske skalaen. Noen analytikere tror til og med at dette trekket faktisk kan ende opp med å skade USA og dets vestlige allierte mer enn Kina, på en måte som ikke er ulik måten anti-russiske sanksjoner har endt opp med å slå dramatisk tilbake på Europa, og ytterligere forstyrre globale forsyningskjeder som var allerede alvorlig påvirket av pandemien og deretter konflikten i Ukraina.

Likevel har slike økonomiske resonnementer sine grenser. Mange i det amerikanske etablissementet ser på krig med Kina som uunngåelig, og derfor kan grepet forstås som en måte å først og fremst svekke Kinas militære kapasiteter med tanke på den «store»: en militær konfrontasjon mellom USA og Kina. Som sjefen for den amerikanske strategiske kommandoen, admiral Charles Richard nylig sa: «Denne Ukraina-krisen som vi er i akkurat nå er bare oppvarmingen. Den store kommer. Og det kommer ikke til å ta veldig lang tid før vi vil bli testet på måter som vi ikke har blitt testet på lenge». Dette kan ganske enkelt sees på som et forsøk fra Pentagon og å øke frykten for å øke deres svulstige budsjetter. Men økende forsvarsbudsjetter har også en tendens til å være selvoppfyllende, noe som øker etterspørselen etter faktiske kriger.

Det mest forferdelige aspektet ved alt dette er at det ikke er noe uunngåelig med en krig mellom USA og Kina. Hvis Kina representerte en sikkerhetstrussel for USAs overlevelse, kunne dette ha vært tilfelle. Men det gjør det ikke. Problemet med Kina, som den nylig utgitte amerikanske nasjonale sikkerhetsstrategien understreket, er at det er den eneste konkurrenten til USA med «intensjon og, i økende grad, kapasitet til å omforme den internasjonale orden til fordel for en som vipper det globale spillefeltet til sin fordel», noe som betyr at USA bør ha som mål å «utkonkurrere» Kina. Pentagons siste nasjonale forsvarsstrategi konkluderer også med at Kina «forblir vår viktigste strategiske konkurrent i de kommende tiårene», på grunn av dets «tvangsmessige og stadig mer aggressive forsøk på å omforme Indo-Stillehavsregionen og det internasjonale systemet for å passe dets interesser og autoritære preferanser».

Med andre ord er ikke Kina en trussel fordi det undergraver amerikanske sikkerhetsinteresser, men fordi det vil forme – og faktisk allerede former – den globale politiske og økonomiske orden på en måte som tjener dens egne interesser, snarere enn bare de av USA og andre vestlige nasjoner slik tilfellet har vært siden andre verdenskrig. Den virkelige trusselen er altså ikke mot Amerika, men mot USAs hegemoniske unipolaristiske ambisjoner og de som drar nytte av det. Men dette burde ikke handle om å være «anti-Kina» eller «pro-Kina» – men om erkjennelsen at en fredelig verdensorden hviler på vår evne i Vesten til å akseptere en mer rettferdig fordeling av globale ressurser, og å tolerere ulike nasjonale kulturer, institusjonelle ordninger og praksis, selv om vi finner dem ubehagelige.

Og ja, dette vil også avhenge av at vestlige land blir mindre avhengige av fjerntliggende land og overspente forsyningskjeder for et bredt spekter av industrivarer. Men den nåværende trenden med avglobalisering og hjemføring – i seg selv en positiv ting, gitt de katastrofale konsekvensene av hyperglobalisering på vestlige arbeidere og produksjonsbaser – er ikke drevet av ønsket om å skape mer rettferdige, bærekraftige og selvforsynte økonomier, men snarere av ønske om å knuse Kinas fremvekst, selv på bekostning av vestlige borgeres velvære.

Ta for eksempel Bidens fokus på å øke USAs kapasitet til å produsere brikker. Selv om halvledere kan være strategisk viktige i «utkonkurrerende» Kina, er de ikke spesielt arbeidskrevende. Å gjenoppta tradisjonelle produksjonssektorer vil være mye mer til fordel for amerikanske arbeidere – men det er ikke deres behov som driver politikken. Som Harvard-økonomen Dani Rodrik skriver: «Det er bra at vi nå beveger oss bort fra hyperglobalisering, gitt hvor skadelig det var for vår sosiale struktur… Dessverre ser stormaktene ut til å ha valgt en annen, enda verre vei. De gir nå nøklene til den globale økonomien til sine nasjonale sikkerhetsinstitusjoner, og setter både global fred og velstand i fare.»

Den gode nyheten er at Ukraina-krisen har vist at dagene da USA på egenhånd kunne diktere global politikk er for lengst forbi: de fleste land har ikke fulgt USA i å innføre sanksjoner mot Russland. Tvert imot, mer enn et dusin land har formelt søkt om å bli med i BRICS-gruppen etter beslutningen om å tillate nye medlemmer tidligere i år. Hvis de blir akseptert, vil de nye BRICS-medlemmene opprette en enhet med et BNP 30 % større enn USA, over 50 % av den globale befolkningen og med kontroll over 60 % av globale gassreserver.

Og når det kommer til utsiktene til å delta i en kald krig 2.0 med Kina, fremstår USA enda mer isolert – selv i forhold til sine nærmeste allierte. Nylige rapporter tyder på at Washington ikke klarte å overbevise sine allierte om å ta del i sanksjonene og måtte fortsette alene. Dette er ikke overraskende tatt i betraktning de ødeleggende konsekvensene av Europas dårlige beslutning om å slutte seg til USA for å føre en stedfortrederkrig mot Russland. Derfor antydet Rishi Sunak nylig at han vil forlate planene om å erklære Kina som en «trussel» mot nasjonal sikkerhet i en del av en større gjennomgang av britisk utenrikspolitikk, mens Emmanuel Macron, etter et ansikt til ansikt møte med Xi på G20, gjorde det klart (ifølge Beijings rapportering) at han «håper å fortsette å jobbe med Kina og utdype samarbeidet på områder som handel, økonomi, luftfart og sivil atomenergi».

Men det landet som mest åpenlyst har trosset USAs konsensus om Kina, er også det som lider mest – Tyskland. Noen dager etter at Amerika innførte sine sanksjoner, uttalte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz at frikobling fra Kina var «ikke det riktige svaret». Tidligere denne måneden dro han til Beijing og møtte Xi Jinping, akkompagnert av en delegasjon av mektige tyske forretningsledere. I en artikkel i Politico, forklarte Scholz senere begrunnelsen for turen: «Ingen land er et annets ‘bakgård’. Det som er sant i Europa angående Ukraina, er også sant i Asia, Afrika eller Latin-Amerika. Det er her nye maktsentre dukker opp i en multipolar verden, og vi har som mål å etablere og utvide partnerskap med dem alle. Derfor har vi de siste månedene gjennomført en grundig koordinering på internasjonalt nivå».

Forståelig nok tolket mange dette som en tilbakevisning av USAs nye, blokkorienterte strategi for den kalde krigen. Det gjenstår å se om dette signaliserer Tysklands intensjon om å gjenoppbygge en trans-eurasisk geopolitisk korridor. Men det viser at det ikke er Kina som blir stadig mer isolert fra verden – men USA. Sistnevnte ville gjøre klokt i å akseptere at tiden med amerikansk unipolaritet er over, og dens forsøk på å trekke verden inn i en krig med Kina vil bare akselerere dens tilbakegang.


Først publisert i UnHerd

Why is America provoking China?

Oversatt til norsk for steigan.no av Runar B.

Forrige artikkelHelseministeren tilbyr fjerde dose til hele befolkningen – skal ikke ta den selv
Neste artikkelHar massevaksineringen vært katastrofal?
Thomas Fazi skriver om seg sjøl: Jeg er journalist/skribent/oversetter/sosialist. Jeg tilbringer mest tiden min i Roma, Italia. Blant annet er jeg medregissør for Standing Army (2010), en prisvinnende dokumentar-langfilm om amerikanske militærbaser med Gore Vidal og Noam Chomsky; og forfatteren av The Battle for Europe: How an Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back (Pluto Press, 2014) og Reclaiming the State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World (samforfattet med Bill Mitchell; Pluto Press, 2017).