Grunnrente på havbruk og vindkraft – dobbelt ran?

0
Skjermdump fra video

Regjeringen la 28. september fram et forslag til en grunnrenteskatt for havbruk og vindkraft, slik ordningen allerede er for vannkraft og petroleum. Grunnrenten er avkastningen av at en bedrift tjener penger (også) på utnyttelsen av en naturlig ressurs, i tillegg til utnyttelsen av arbeidskrafta og teknologien i bedriften, altså en tilleggsverdi som delvis må tilbakeføres til samfunnet.

Av Odd Handegård.

Samlet skal grunnrente i de to sektorene gi 33 milliarder ekstra til stat, fylkeskommuner og kommuner pr. år. Havbruket burde egentlig ha vært belastet med grunnrenteskatt for mange år siden – det er bra skatten kommer nå (unntak for mindre bedrifter med en produksjon under 5.000 tonn laks). – Men poenget med dette oppslaget gjelder ikke havbruket, men vindkrafta:

Grunnrenta for vindkraftanlegg med mer enn fem turbiner, skal ifølge regjeringen ha en effektiv rente på 40 prosent. For vannkraft skal grunnrenta økes til 45 %, mens småkraft ikke får grunnrenteskatt. Ordningen gjelder fra 1. januar 2023 – men den skal merkelig nok ut på høring, og kan bli forsinket. I tillegg skal vindkrafta belastes med et «høyprisbidrag» som er fast satt til 23 % av den delen av kraftprisen som overstiger 70 øre/kWh. Begrunnelsen for innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, er også superinntektene i de to næringene, og statens behov for å illustrere at skattepolitikken bør ha litt mer karakter av utjevning og rettferdighet enn den har i dag.

Dette høres sikkert rimelig ut, men i realiteten er ordningen for vindkrafta likevel en form for svindel. De kolossale inntektene på vann- og vindkraft, er inntekter som i liten grad kommer fra eksporten av kraft. Mye av inntektene kommer faktisk fra norske strømkunder. Selv om regjeringen tilbakebetaler strømkundene litt av overprisen på kraft (sørpå), underslår bransjen og staten likevel flere titalls milliarder kroner som strømkundene burde fått tilbakebetalt. Utgangspunktet er at inntektene som grunnrenteskatten skal trekkes fra, i realiteten burde vært en strømpris på 35 øre/kWh (slik det har vært for vannkraft i mange år).

I dag er det kraftbransjens ran av norske strømkunder som kalles «grunnrente» og som skal fordeles til stat og kommuner. Det er de svimlende strømutgiftene til de norske strømkundene som i praksis utgjør «grunnrenten». Sleipe greier. Og en ting til: Den «grunnrenten» strømkundene i praksis skal betale, skal i prinsippet brukes til utbygging av 12.000 (?) vindturbiner ingen vil ha.

Alternativet er selvfølgelig ingen vindkraftutbygging. Men faren er at mange kommuner kan komme til å innbille seg at vindkraftutbygging i kommunen kan komme til å «lønne seg».

NRK: Vil hente 33 milliarder kroner ekstra fra kraft og laks

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.