Erklæring om internasjonal medisinsk krise på grunn av sjukdommene og dødsfallene relatert til «covid-19 vaksinene»

0

Lørdag 10. september 2022 møtte toppleger fra hele India leger fra 34 land for å signere en erklæring om internasjonal medisinsk krise.

Se: http://medicalcrisisdeclaration.com/

Her i uoffisiell norsk oversettelse:

Vi, leger og forskere fra hele verden, erklærer at det er ei internasjonal medisinsk krise på grunn av sjukdommer og dødsfall knyttet til administrering av produkter kjent som «COVID-19-vaksiner».
 
Vi er for tida vitne til en økt dødelighet i de landene hvor flertallet av befolkninga har mottatt de såkalte «COVID-19-vaksinene». Til dags dato er denne overdødeligheten verken tilstrekkelig undersøkt eller studert av nasjonale og internasjonale helseinstitusjoner.
 
Det store antallet plutselige dødsfall hos tidligere friske unge mennesker som ble inokulert med disse «vaksinene», er spesielt bekymringsfullt, i likhet med den høye forekomsten av spontanaborter og perinatale dødsfall som ikke er undersøkt.
 
Et stort antall uønskede bivirkninger, inkludert sykehusinnleggelser, varige funksjonshemminger og dødsfall relatert til de såkalte «COVID-19-vaksinene», er offisielt rapportert.
Det registrerte nummeret har ingen presedens i verdens vaksinasjonshistorie.
 
Ved å undersøke rapportene om CDCs VAERS, Storbritannias gule kortsystem, Australian Adverse Event Monitoring System, Europas EudraVigilance-system og WHOs VigiAccess-database, har det til dags dato vært mer enn 11 millioner rapporter om uønskede effekter og mer enn 70.000 dødsfall relatert til til inokulering av produktene kjent som «covid-vaksiner».

Vi vet at disse tallene omtrent representerer mellom 1 % og 10 % av alle virkelige hendelser.
 
Derfor anser vi at vi står overfor en alvorlig internasjonal medisinsk krise, som må aksepteres og behandles som kritisk av alle stater, helseinstitusjoner og medisinsk personell over hele verden.
Følgende tiltak må derfor iverksettes på et presserende grunnlag:

  1. En verdensomspennende «stopp» for de nasjonale inokulasjonskampanjene med produktene kjent som «COVID-19-vaksiner».
  2. Undersøkelse av alle plutselige dødsfall av personer som var friske før inokuleringen.
  3. Implementering av programmer for tidlig deteksjon av kardiovaskulære hendelser som kan føre til plutselige dødsfall med analyser som D-dimer og Troponin, i alle de som ble inokulert med produktene kjent som «COVID-19-vaksiner», samt tidlig påvisning av alvorlige svulster.
  4. Implementering av forsknings- og behandlingsprogrammer for ofre for uønskede effekter etter å ha mottatt den såkalte «COVID-19-vaksinen».
  5. Foreta analyser av sammensetningen av hetteglass av Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V og ethvert annet produkt kjent som «COVID-19-vaksiner»,
    av uavhengige forskningsgrupper uten tilknytning til farmasøytiske selskaper, og heller ikke noen interessekonflikt .
  6. Studier som skal utføres på interaksjonene mellom de forskjellige komponentene i de såkalte «COVID-19-vaksinene» og deres molekylære, cellulære og biologiske effekter.
  7. Implementering av psykologhjelp og kompensasjonsprogrammer for enhver person som har utviklet en sykdom eller funksjonshemming som følge av de såkalte «COVID-19-vaksinene».
  8. Implementering og promotering av psykologisk hjelp og kompensasjonsprogrammer for familiemedlemmer til enhver person som døde som følge av å ha blitt inokulert med produktet kjent som «Covid-19-vaksiner».

Følgelig erklærer vi at vi befinner oss i en internasjonal medisinsk krise uten sidestykke i medisinens historie, på grunn av det store antallet sjukdommer og dødsfall knyttet til «vaksinene mot Covid-19». Derfor krever vi at reguleringsorganene som fører tilsyn med legemiddelsikkerheten samt helseinstitusjonene i alle land, sammen med internasjonale institusjoner som WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA og NIH reagerer på denne erklæringen og handler i i samsvar med de åtte tiltakene som kreves i dette manifestet.

Denne erklæringen er et felles initiativ fra flere fagpersoner som har kjempet for denne saka. Vi oppfordrer alle leger, forskere og fagfolk til å støtte denne uttalelsen for å legge press på de involverte enhetene og fremme en mer transparent helsepolitikk.

Skriv under erklæringa her:

MedicalCrisisDeclaration.com

#StopTheShot

#StopTheShots

lares Vaccine Side Effects Emergency

PLEASE SHARE THIS VIDEO: https://rumble.com/v1jp1bj-coalition-of-doctors-declares-vaccine-side-effects-emergency.html

Iatrogenocide: Murder by doctor, as in the administration of COVID-19 shots despite scientific evidence of serious harm and lack of effectiveness.

-Rima E. Laibow, MD


Dr. Katarina Lindley:


DOCTORS CONFERENCE:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/k0nwcIZP4yE?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0


https://rumble.com/v1jj5j0-belgische-artsen-vragen-aandacht-voor-internationale-medische-crisis.html


Og hva sier norske leger og andre medisinske fagfolk om dette? Vil dere støtte dette initiativet eller fortsette å være tause?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.