Tallene for vaksineskader og dødsfall er rystende

0

Og foreløpig ser vi bare toppen av isfjellet.

I en lengre artikkel i The Expose legges det frem statistikk som viser overdødelighet i etterkant av Covid-vaksineringen i 2021. De illustrerer en situasjon våre myndigheter har brakt oss i og som ingen våger gripe tak i.

Sammendraget er gjort av Derimot.no.

Hvorfor? Fordi store deler av vårt helsevesen, ikke minst ledere og forvaltere av sykehus, andre helseinstitusjoner, helsemyndigheter, kontrollorganer, helsepolitikere osv. – alle har fremvist sviktende dømmekraft ved å presse store deler av befolkningen til å ta «sprøyter», kalt vaksiner, som ikke har vært skikkelig testet for langsiktige konsekvenser.

Disse viser seg først fra nå av. Fremover vil vi kunne se hva de har ført til. Ikke nok med det.

Myndighetene vil fortsatt at deler av befolkningen skal vaksinere seg med de samme vaksinene som vi nå vet ikke begrenser smittespredning og heller ikke beskytter mot sykdom. Når myndighetene i USA i det stille nå har nedgradert Covid-19 til en sykdom tilsvarende sesonginfluensa, da begynner det vi har vært igjennom å bli grotesk.

Redaksjonen

Her er noen av grafene fra The Expose:

Først ambulanse-utrykninger i et engelsk distrikt som følge av folk med hjerteproblemer

Utrykninger som følge hjerteproblemer for folk under 30 år. (I England)

Tilfeller av hjertebetennelse rapportert av VAERS (USA):

Overdødelighet registreres også i Europa. Det ser ikke bra ut for Norge:

De uvaksinerte kommer best ut hele tiden når det gjelder dødelighet:

Antallet døde som følge av vaksinering (se diagrammet under) hvor en sammenligner Covid-19-vaksinering med alle andre vaksiner. Leg merke til at søylen for Covid-19 vaksinering er hentet fra en 9-måneders periode, men søylen for de andre vaksinene er hentet fra 22 år og 8 mnd.

Antallet døde av covid-19 vaksiner sammenlignet med tallet på døde av alle andre vaksiner over den samme 19-månedersperioden: januar 2021 til juli 2022:

En trenger ikke vær matematikk-geni for å forstå at her er det noe som er fryktelig galt.

Her er en statistikk som viser antallet idrettsfolk som kollapser i periode januar 2021 til april 2022:

Det fremgår ikke av denne grafen hvor den er hentet fra så den skal en være forsiktig med. (redaksjonen)

Dette er urovekkende tall som myndighetene umiddelbart skulle gripe fatt i. I stedet er det taushet hos alle som har vært involvert i denne virksomheten. Vaktbikkjen «De store mediene» har vist seg å være noe helt annet: En pådriver til en propagandakampanje verden ikke har sett maken til. De må sies å være virkelig medskyldig i det vi nå begynner å få tall på.

Vi kan derfor ikke regne med at de vil stille noen kritiske spørsmål fordi slike vil ramme dem sjøl med full kraft.

Hele original-artikkelen kan leses her. I dette sammendraget har vi utelatt en rekke kommentarer og grafer og føyet til våre egne.

Redaksjonen derimot.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.