Svarteliste mot blant annet journalister ligger på serveren til NATO

0
Shutterstock / Quality Stock Arts

En organisasjon som kaller seg Myrotvorets (fredsskaper) har lagd ei svarteliste over folk de mener er forrædere av Ukraina. Den nylig drepte journalisten Daria Dugina sto på denne lista sammen med 5000 andre journalister.

Eva Thomassen skriver: Svartelister og dødslister som del av «våre demokratiske verdier»?

Svarteliste over «informasjonsterrorister»

Det ble nylig utgitt en bannbulle/svarteliste fra Kiev over 70 internasjonalt kjente politikere, akademikere, forskere og andre som er løpegutter for russisk propaganda. Er ikke det ganske uvanlig å sette menneskers liv i fare fordi de har brukt sin demokratiske rett til å ytre seg? Det står i hvert fall i grell kontrast til det Zelensky stadig referer til. At Ukraina er et demokrati som kjemper for de samme verdiene som oss. Som våre ledere bruker som slagord når de stadig fyller opp våpenlageret til Ukraina. Ytringsfrihet står høyt i et demokrati. 16. juli publiserte Ukrainas «Center for countering disinformation» en liste på 72 personer «som bruker en retorikk som er i samsvar med russisk propaganda». På listen står oppført en rekke diplomater, professorer, politikere, mediefolk og til og med tidligere CIA-ansatte. Listen deler de navngitte inn i tre grupper – de som «hemmelig støtter Putin-regimets ideer«, de som «rettferdiggjør Russlands handlinger, men hevder å sympatisere med folket i Ukraina» og de som «fordømmer Russisk aggresjon, men motsetter seg levering av våpen til vår stat».

Lederen av «Senter for bekjempelse av desinformasjon», Andriy Shapovalov, kaller personer som sprer slik påstått desinformasjon for informasjonsterrorister. Han argumenterer for at lovgivningen burde endres for å beskytte informasjonsrommet. «Informasjonsterrorister må vite at de må svare for loven som militære kriminelle», sier han.

På listen over påståtte «informasjonsterrorister» finner vi folk som journalisten Glenn Greenwald, amerikanske politikere som Tulsi Gabbard og Rand Paul, de franske presidentkandidatene Marine Le Pen og Eric Zemmour, EU-parlamentarikerne Clare Daly og Manuel Pineda, statsviteren John J. Mearsheimer, økonomiprofessor Jeffrey D. Sachs, så vel som flere amerikanske politiske kommentatorer med en fortid i CIA eller i det amerikanske militærapparatet. Ingen nordmenn står på listen, men vi finner en svenske og fire dansker, blant dem fredsforskeren Jan Øberg.

Fra nettsidene til Myrotvorets går det fram at de blant annet bruker avanserte ansiktsgjenkjenningssystemer til å identifisere sine fiender. Det er et system som kalles Identigraf. Det gjør at de kan ta bilder fra sosiale medier, fra overvåkingskameraer, fra hvor som helst og gjennom det finne ytterligere private opplysninger, slik som adresse og telefonnummer.

Vi understreker at vi ikke har beskyldt Myrotvorets for å begå drap. Det vi beskylder dem for er å drive en klappjakt på mennesker som så kan bli mål for forbrytere og mordere. Hvis noe i det hele tatt skal kunne kalles hatkriminalitet, så må det være dette.

Bruker NATOs server

Vi kan nå avsløre at denne svartelista ligger på serveren til NATO.

Hvis man går inn på nettsidene til Myrotvorets og sjekker deres sidekilde, finner man ut at de ligger på serveren til NATO.

Kort sagt: Myrotvorets er et NATO-prosjekt. Dette bør presseforbundet, redaktørforeningen og Norsk journalistlag være klar over når de skal drøfte sine reaksjoner på denne lista, som åpenbart setter journalisters liv i fare.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEU og USA og salget av Norge
Neste artikkelAvskaff NATO!