Dødsfall etter C-19-vaksinasjon

0

Leger i New Zealand skriver åpent brev til myndighetene med krav om etterforskning.

Foreninga New Zealand Doctors Speaking Out With Science (NZDSOS) som består av mer enn 4.800 leger, sjukepleiere, forskere, tannleger, veterinærer og andre medisinske fagfolk har sendt et brev til myndighetene med krav om at dødsfall som følge av covid-19-vaksiner må etterforskes. De har også sendt en uredigert versjon til politiet i New Zealand.

I det åpne brevet heter det:

Dødsfall ved regulatorer: Hva mer kan vi si og gjøre?

Kortfattet sammendrag

1. Det er en sjokkerende stor byrde av dødsfall og skader etter Covid-19-vaksinene, i seg sjøl og sammenlignet med enhver annen behandling eller vaksine i moderne tid. Vi rapporterer mange tilfeller som KREVER skikkelig undersøkelse, slik det må gjøres med alle medisiner som mangler sikkerhetsstudier.  

2. Våre overvåkingssystemer har blitt deaktivert for å skjule omfanget av skade. Bivirkningsrapportering er IKKE OBLIGATORISK, og dette alene undergraver ethvert forsøk på å framstille injeksjonene som trygge. CARM ble aldri designet for å advare om eksperimentelle medisiner som ble rullet ut til et massivt antall.

3. Barn og unge dør og får spesielt hjerteskader (selv om mange friske eldre også har dødd), mens risikoen for covid-19 er spesielt lav for dem. Vi tror vi blir løyet til. Vi presenterer mange saker seinere i dette innlegget.

4. Vi appellerer IGJEN til politiet, ledet av Andrew Coster, og våre parlamentsmedlemmer, om å gripe inn for å beskytte folket.

Citizen’s Database: vitne til dødsfall etter Covid-19-injeksjoner.

Seinere i dette innlegget er det ei sammendragsliste over omtrent en tredjedel av de nesten 500 dødsfallene etter vaksinasjon registrert i Citizen’s Database, som vedlikeholdes av en gruppe frivillige i samfunnet. De har bakgrunn fra helsevesen, vitenskap og IT, og har mottatt opplæring og støtte fra epidemiologi- og databasefagfolk. Den er hovedsakelig bygget opp fra varsler fra slektninger, venner og helsearbeidere om mennesker som har dødd etter covid-19-skuddene. Vitenskapelig nøyaktighet forbyr bruken av ordet «vaksine», siden det ikke forhindrer sykdommen eller overføringen av den. Noe informasjon er hentet fra innlegg på sosiale medier, avisreportasjer og nekrologer. Har noen lagt merke til hvor mange det er? «Tatt bort for tidlig», «plutselig og uventet» pryder sidene.

Selvfølgelig bør man stole på den absolutte sannheten til disse rapportene, men de kan ikke garanteres 100 %, og endelig vurdering av vaksinen som årsak til, eller som å ha bidratt til, disse dødsfallene er vanligvis vanskelig. Uansett, dette er ikke databasearbeidernes jobb, det er for trente medisinske etterforskere. Men som noen av rapportene illustrerer, ser det ut til at det noen ganger ikke er er gjort noe forsøk i det hele tatt på å undersøke elefanten i rommet: muligheten for at vaksinen kan være dødelig, og langt fra «trygg og effektiv». Akkurat som de kliniske legene har vært, vil våre patologer og rettsmedisinere bli instruert av sine profesjonelle organer om å opprettholde fortellingen, og de fleste vil – i frykt for kritikk, latterliggjøring og til og med å bli sparket eller suspendert. Rutinemessige post mortem kan imidlertid – og gjør – gå glipp av vaksinedødsfall helt.

De frivillige som samler rapportene jobber hardt for å verifisere nøyaktigheten, og det tar ofte måneder før de fullstendige eller viktige detaljene er innhentet. Imidlertid må nesten alle detaljene i tillegg til dødsfallet – som er i den offentlige journalen – betraktes som rykter med mindre det avgis edsvorne erklæringer. Ledende administratorer har sendt inn slike uttalelser for å bekrefte deres ærlighet og integritet.

Likevel er det helt avgjørende at det føres et slags register siden produktet er eksperimentelt, rapporteringssystemer rundt om i verden viste allerede svært alarmerende signaler selv før lanseringen vår i NZ begynte , og disse har fortsatt å gjøre det. Mest forbløffende er det ikke obligatorisk for helsearbeidere å rapportere vaksinebivirkninger her i NZ. Faktisk er det sant å si at vi mangler et effektivt regime for legemiddelovervåking, kun av denne eneste grunnen, gitt at dette ER en eksperimentell medikament. Pfizer-produktet ble og er fortsatt KUN utgitt under helseministerens foreløpige samtykke. Foreløpig samtykke tillot opprinnelig bruk av legemidler «på begrenset basis for behandling av et begrenset antall pasienter». Dette var på grunn av de mange ukjente til en medisin som fortsatt var i den kliniske utprøvingsfasen av utviklingen.

Da den ble anklaget i Høyesterett i mai 2021, ble regjeringen funnet i strid med sine egne lover. Den endret umiddelbart loven ved å fjerne kvalifikasjonen for bruk av foreløpig godkjent medisin. En provisorisk medisin trenger ikke lenger brukes på «begrenset basis» eller «for et begrenset antall pasienter». Alle og enhver kan ha det. Hva kan gå galt?

Les resten av det åpne brevet til myndighetene i New Zealand her: Deaths Following C-19 Vaccination

Forrige artikkelPompeo innkalt til spansk domstol for attentatkomplott mot Assange
Neste artikkelLeger i New Zealand snakker ut for vitenskap og sannhet