Uavhengig, upartisk og inkluderende om Ukraina-krigen?

0
Klassekampen bruker International Crisis Group som kilde. Uavhengig, upartisk og inkluderende?
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

steigan.no er blitt dømt nord og ned for å ha lenka til russiske nettsted uten å opplyse at de er russiske propagandakilder. Klassekampen bruker derimot en tilsynelatende nøytral og objektiv kilde for sitt oppslag om Ukraina 22. april, senioranalytiker Oleg Ignatov fra tankesmia International Crisis Group (ICG). Blant alle internasjonale organisjoner som vi aldri har hørt om, hvorfor akkurat denne? Skal vi gjette på at Klassekampen fikk et tilbud om stoff derfra?

ICG presenterer seg som «uavhengig, upartisk, inkluderende». Den «publiserer omfattende rapporter og tidsaktuelle kommentarer for å gi innspill til beslutningsprosesser og forme den offentlige debatten om hvordan minske truslene mot fred og sikkerhet», og «har som mål å være den fremste organisasjonen for uavhengige analyser og råd om hvordan hindre, løse eller håndtere dødbringende konflikter», kan vi lese på nettsida deres.

Dette lyder jo betryggende. Men om vi ser på persongalleriet, tegner det seg et annet bilde. Blant ICGs «trustees» finner vi i tillegg til en rekke tidligere, framtredende, vestlige politikere også George Soros og sønnen Alexander Soros. George Soros er kjent og berykta spekulant og mangemilliardær og politisk aktør, ikke minst kjent for å ha finansiert og støtta roserevolusjonen i Georgia (2003) og oransjerevolusjonen i Ukraina (2004). Begge hadde til hensikt å svekke Russland. I 2014 argumenterte Soros for at Europa burde ruste opp Ukraina mot Russland. Han skrev at «EUs medlemmer er i krig», og at «alle tilgjengelige ressurser må settes inn på krigsanstrengelser, også hvis det fører til underskudd på statsbudsjettene». Han var helt klar på at dette er en krig mellom Vesten og Russland, ikke mellom Ukraina og Russland slik mediene nå kappes om å framstille den.

ICG ser kanskje ikke like uavhengig og upartisk ut lenger. Bedre blir det ikke om vi ser på hvem som finansierer dem. George Soros sørga for en startkapital på 200 000 USD i 1994 og har siden vært en generøs bidragsyter. I 2020–21 bidro Open Society Foundations (OSF) med 3,7 mill USD av totale donasjoner på 13,7 mill USD. OSF er grunnlagt av George Soros og leda av han selv og sønnen Alexander. Charles Koch Institute, grunnlagt av den erkekonservative mangemilliardæren Charles Koch, trådte til med 2,4 mill USD. Tilsammen bidro altså disse to «uavhengige, upartiske og inkluderende» milliardærene med 43 % av donasjonene til ICG.

Klassekampen opplyste ikke om noe av dette. Slik ble USAs syn på Ukraina-krigen formidla fra en tilsynelatende nøytral kilde. Ikke overraskende syntes ikke debattredaksjonen i Klassekampen dette innlegget var interessant nok.

Forrige artikkelRusslands salg av gass til Kina har økt med 60 prosent i 2022
Neste artikkelPropagandisert – igjen