Tre interessante rettsavgjørelser

0

Av Simen, Foreningen lov og helse

Indisk høyesterett blokkerer tvangsvaksinering:

Indisk høyesterett har besluttet at ingen innbyggere i landet skal kunne vaksineres med tvang eller nektes tilgang til samfunnet på bakgrunn av manglende vaksinering. Det tas et forbehold om at dette kan endres dersom smitten øker eller pandemien øker i omfang, men slik situasjonen er idag er dette rettens standpunkt.

Dr Jacob Puliyel som førte saken for høyesterett trakk frem uvaksinerte offentlig ansatte som nektes å reise med kollektivtrafikk og deres manglende tilgang til subsidierte matvarer som eksempler der myndighetene har forbrutt seg mot §21 i grunnloven som skal sikre innbyggernes rett til autonomi og integritet over egen kropp og helse.

Pulivel påpekte også Covidvaksinenes manglende testdata og høyesterett anmodet statsminister Modis regjering om å publisere disse uten videre opphold.

Regjeringen besvarte rettsavgjørelsen med at den vil føre til mer vaksineskepsis og være skadelig for Indias nasjonale interesser.

https://www.msn.com/en-ae/news/world/indias-supreme-court-overturns-mandatory-covid-19-vaccination-policy/ar-AAWRL6h

Canadiske Covidbøter frafalles:

Påtalemyndgheten i British Colombia i Canada frafaller 24 coronabøter mot kristne trosamfunn som har nektet å stenge ned under pandemien. Bøtene utgjorde tilsammen 55 200 canadiske dollar noe som tilsvarer rundt 420 000 norske kroner. 

https://bc.ctvnews.ca/b-c-drops-24-tickets-against-fraser-valley-pastors-who-violated-covid-19-orders-1.5899395

Resturanter i Japan kan ikke pålegges tidligere stengning:

En japansk domstol har besluttet at påbudet om reduserte åpningstider for restauranter av smittevernshensyn var ulovlig da det ikke oppfylte lovens krav.

Det var restaurantkjeden Global-Dining INK som gikk til sak mot myndighetene med begrunnelse om at stengning av resturantene brøt med retten til arbeid nedfelt i den japanske grunnloven og i menneskerettighetene. 

Retten kom ikke frem til at nedstegning av bedrifter for å begrense smitte prinsippielt var i strid med grunnloven, men konkluderte altså med at innskrenkningen i åpningstidene ikke var i tråd med loven da de ikke anså dette som tilstrekkelig begrunnet og at de smittevernsfaglige begrunnelsene ikke var gode nok.

Retten anså smittevernseffekten av redusert åpningstid som så liten at den ikke kunne legitimere de skadene tiltaket påførte restaurant kjedens drift og inntjening. Dommeren kunne ikke se noen grunn til at lengre åpningstider ville medføre noen stor økning i smitten på det daværende tidspunktet av pandemien.

https://mainichi.jp/english/articles/20220516/p2g/00m/0na/056000c

Forrige artikkelKrigen er en vanvittig inntektskilde for våpenindustrien
Neste artikkelDet viktigste møtet du ikke hørte om denne uka
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.