Stort antall hjerneslag forårsaket av Covid-19-«vaksiner» kan forklare hvorfor så mange blir blinde

0

Av Northern Light, Derimot.no.

Siden den første Covid-19-vaksinen ble godkjent for bruk i Storbritannia og gitt til folk fra 8. desember 2020, har det vært hundretusenvis av bivirkninger meldt til MHRA Yellow Card-databasen. Men det er én bivirkning som vekker bekymring, og antallet som får den øker ukentlig, og det er blindhet.

MHRA Yellow Card-databasens tall for Pfizer/BioNTech mRNA-injeksjonen viser at siden den første injeksjonen be gitt 9 desember 2020, og frem til 6 april 2022, har 163 personer blitt helt blinde på grunn av injeksjonen. Ytterligere 6 har også meldt tap av sentralsynet, mens ytterligere 4 har meldt om plutselig synstap.

21 personer har også meldt om en bivirkning kjent som «forbigående blindhet» av Pfizer-vaksinen. Det at en person får synsforstyrrelser eller tap av syn på ett øye i sekunder eller minutter av gangen. Og ytterligere 20 har meldt om en bivirkning kjent som «ensidig blindhet». Det at en person er blind eller får svært dårlig syn på ett øye.

Totalt har det vært 8016 øyesykdommer meldt som bivirkninger på Pfizer-injeksjonen per 6 april 2022. AstraZeneca-injeksjonen har også gjort hundrevis blinde. Per 6 april 22 har MHRA fått 324 rapporter om blindhet, 3 om tap av sentralsyn, 5 om plutselig synstap og 29 om forbigående blindhet blant 14895 øyesykdommer meldt inn.

Moderna mRNA-injeksjonen, som først ble gitt i Juni og har det laveste antallet injeksjoner gitt i Storbritannia, har også ført til at flere har blitt blinde. Per 6. april 22 har MHRA fått 34 rapporter om blindhet, 56 om synshemming, og forbigående blindhet blant 1519 øyesykdommer meldt inn i systemet.

Når man inkluderer bivirkninger der vaksinens merke ikke var spesifisert, har det vært meldt om 24 516 øyesykdommer som bivirkninger på Covid-19-injeksjonene, med 525 av disse som fullstendig blindhet. «Faktasjekkere» sammen med myndighetene har vært på saken for å feie disse tallene under teppet og kalt dem upålitelige. Begrunnelsen er at «bare fordi noen rapporterer dette etter å ha fått vaksinen, betyr det ikke nødvendigvis at det er på grunn av vaksinen».

Men det de ikke forteller er at det heller ikke nødvendigvis betyr at det ikke er på grunn av vaksinen, og vi tror at de som har rapportert en bivirkning ville være uenig i faktasjekkerne og myndighetenes forsøk på å bagatellisere dette. En person ved navn Louis, fortalte om hans kone på Twitter i dagene, ukene og månedene etter at hun fikk AstraZeneca Covid-vaksinen.

Hans kone ble helt blind på venstre øye og 30-60 % blind på høyre øye etter injeksjonen og nevrologen som behandlet henne sa at hun aldri skulle fått den andre dosen. Elendigheten som faktasjekkerne ser bort fra som «ikke nødvendigvis vaksinens feil», er svært virkelig for de som får dem. Men hvorfor får Covid-vaksinene folk til å bli blinde? Vel, det er en annen ekstremt bekymringsfull bivirkning som har blitt meldt inn til MHRA i et svært stort antall, og det er hjerneslag.

Per 6. februar 22, har MHRA fått 786 rapporter om hjerneslag på grunn av Pfizer vaksinen, som nå er booster-injeksjonen som gis til briter, og den eneste som barn får. Rapportene omfatter19 tilfeller av blødninger i blodårer rundt hjernen, som er en ekstremt sjelden type hjerneslag, 64 rapporter om hjerneblødning, 61 om iskemisk hjerneslag og 487 om cerebrovaskulære hjerneblødninger. 786 av disse hjerneslagene har resultert i 65 dødsfall.

AstraZeneca-vaksinen har også forårsaket hundrevis av hjerneslag. Frem til 6 april 22, har MHRA fått 2355 rapporter om hjerneslag som bivirkning av injeksjonen med 170 dødsfall. De 2355 slagene omfatter 202 hjerneblødninger, 119 subaraknoidale blødninger (sjeldne), 166 iskemiske slag og 1369 cerebrovaskulære blødninger. Men hva har dette å gjøre med at folk blir blinde? Et faktablad fra Stroke Foundation i Australia gir svaret. I følge faktabladet får en tredjedel av de som overlever slag synstap, og de fleste kommer aldri å få synet helt tilbake.

Grunnen til at slag gir blindhet er at synet avhenger av et sunt øye for å få informasjon og en sunn hjerne for å behandle denne informasjonen. Nervene i øyet går fra øyet gjennom hjernen til «occipital cortex» bak i hjernen slik at du kan se. De fleste slag påvirker den ene siden av hjernen. Nerver fra hvert øye virker sammen i hjernen, så begge øynene påvirkes. Hvis høyre side av hjernen er skadet, kan venstre sidesyn i hvert øye bli påvirket. Det er sjelden at begge sider av hjernen blir påvirket av hjerneslag, når det skjer, kan det føre til blindhet.

Det er det enorme antallet slag Covid-vaksinene forårsaker som bidrar til disse ødeleggende bivirkningene. Hjerneslag vil selvfølgelig ikke være den eneste faktoren, men tallene antyder at det mest sannsynlig er den viktigste bivirkningen.


Fra The Exposé, publisert 26.04.2022.
Oversatt fra engelsk for Derimot.no, mye forkortet og redigert. Det anbefales å lese orginalartikkelen med linker, tabeller og oversikter.

Forrige artikkelEuropeiske verdier?
Neste artikkelStormen mot steigan.no