Masseødeleggelsesfugler

0

Av M. K. Bhadrakumar.

FNs sikkerhetsråd holdt et ekstraordinært arrangement 6. april under tittelen Arria Formula Meeting on Biological Security angående biologiske aktiviteter i land inkludert Ukraina. Forutsigbart nok dukket ikke amerikanske og britiske representanter opp på arrangementet, og vestlige medier lot også som om det ikke eksisterte. Men det forringer ikke den store betydninga av det som skjedde. 

Høydepunktet i Sikkerhetsrådets saksbehandlinger som varte over to timer var avsløringen fra general Igor Kirillov, sjef for strålings-, kjemiske og biologiske forsvarsstyrker til de russiske væpnede styrker, om at Washington oppretter biologiske laboratorier i forskjellige land og kobler dem til et enhetlig system.

Han sa at USA har brukt mer enn 5 milliarder dollar på militære biologiske programmer siden 2005 og gikk i detalj om at i territorier som grenser til Russland og Kina alene, har rundt 60 anlegg blitt modernisert i løpet av denne perioden. Det ukrainske nettverket av laboratorier er designet for å utføre forskning og overvåke den biologiske situasjonen som består av 30 anlegg på 14 befolkede steder.

Svært sensitivt materiale fra de ukrainske biologiske laboratoriene ble eksportert til USA i begynnelsen av februar like før den russiske operasjonen startet, og resten ble beordret til å destrueres for at de ikke skulle falle i russiske hender. Men dekningsmanøvren var bare delvis vellykket. Russland er faktisk i besittelse av svært avslørende beviser. 

Også tidligere hadde Russland utgitt en rekke dokumenter knyttet til de biologiske militære aktivitetene til Pentagon, som pekte mot et verdensomspennende prosjekt for å sette opp biologiske laboratorier i rivaliserende land med mål om å utvikle målrettede virale våpen mot disse landene. 

Forhandlingene fra Sikkerhetsrådskonferansen 6. april er i offentlig regi og er tilgjengelige. Se videoen nedenfor: 

Russland har kommet med tydelige og konkrete påstander og peker på: 

  • Pentagon-finansiering for biolaboratoriene i Ukraina; 
  • Plasseringa av disse biolaboratoriene (ikke bare i Ukraina, men i 36 land rundt om i verden); 
  • Sykdommer og epidemier som det pågår forskningsarbeid på, med fokus på midlene for å slippe dem ut, landene der de blir testet (selv uten myndighetene i disse landene kjenner til det); og selvfølgelig, 
  • Eksperimenter knyttet til koronavirus (og flaggermus som brukes til å overføre dette viruset). 

Imidlertid har USA så langt blankt nektet å godta noe tilsyn eller verifisering av slikt bevismateriale og har avvist kravet om en verifiseringsmekanisme. Det er usannsynlig at USA vil tillate en internasjonal verifiseringsprosess som har potensial til å avsløre det som vil dreie seg om forbrytelser mot menneskeheten – selv om det er passende rammer på plass, inkludert den biologiske våpenkonvensjonen (BWC) og FN, for å høre undersøkelsene fra det aktuelle landet på en rettferdig og upartisk måte. 

En ufattelig «oppdagelse» som russiske styrker i Ukraina snublet over, er bruken av nummererte fugler av de Pentagon-finansierte laboratoriene. Dette er nesten som tatt ut av science fiction og Sir Alfred Hitchcock kunne ha laget en episk film av det, der bedrag blandes med uskyld og menneskets grusomhet mot naturen blir uutholdelig grotesk. Prosjektet fungerer slik: 

Til å begynne med får Pentagon tilgang til de vitenskapelige dataene som er tilgjengelige med miljøspesialister og zoologer etter å ha studert migrasjonen av fugler og observert dem gjennom sesongene, knyttet til den veien disse fuglene følger hvert år på sin sesongmessige ferd fra ett land til et annet og til og med fra ett kontinent til et annet. 

På grunnlag av disse dataene blir grupper av trekkfugler fanget, digitalisert og til dem blir det festet kapsler med bakterier som bærer en brikke som skal kontrolleres via datamaskiner. Disse fuglene blir deretter løslatt til flokken av trekkfugler i de landene som den amerikanske etterretningen har ondsinnede intensjoner mot. 

Selvfølgelig trekker disse fuglene over store avstander. Den vandrende albatrossen, for eksempel, er kjent for å migrere minst 8500 km østover over Sør-Stillehavet til kysten av Sør-Amerika, og mange albatrosser vandrer vestover over Det indiske hav til kysten av Sør-Afrika.

Under den lange flyturen til fuglene som er digitalisert i Pentagon biolaboratorier, overvåkes deres bevegelse trinn for trinn ved hjelp av satellitter, og de nøyaktige plasseringene bestemmes. Tanken er at hvis Biden-administrasjonen (eller CIA) har et krav om å påføre skade på for eksempel Russland eller Kina (eller India for den saks skyld), blir brikken ødelagt når fuglen er i himmelen over disse landene.  

Enkelt sagt, drep fuglen som bærer epidemien. Dessverre går tankene mine tilbake til romanen til den amerikanske forfatteren Harper Lee To Kill a Mocking Bird , den spøkende historien om uskyld ødelagt av ondskap. 

For å gå tilbake til virkeligheten, så snart den «digitaliserte» fuglen er drept og kapselen med bakterier den bærer frigjøres, sprer sjukdommen seg i «X»- eller «Y»-landet. Det blir en svært kostnadseffektiv metode for å skade et fiendeland uten behov for krig eller statskupp eller fargerevolusjon.

Russerne har kommet med den sjokkerende påstanden at de faktisk er i besittelse av slike trekkfugler digitalisert i Pentagons biolaboratorier. 

Folkeretten forbyr uttrykkelig nummerering av trekkfugler fordi de fritt krysser den blå himmelen og luften i andre land. Ved å forsyne dem med bakterier, blir disse fuglene masseødeleggelsesvåpen. Hvilken menneskelig oppfinnsomhet! Men USA nyter total immunitet fra internasjonal lov.

Poenget er at bare den amerikanske etterretningen – og president Biden, kanskje, hvis han husker det – ville vite hvor alle mennesker har blitt infisert så langt i dette århundret av masseødeleggelsesfuglene. Var ebola som ødela Afrika en prøvesak og forløper for ting som skulle komme?

Hva med Covid-19, som er kjent for å stamme fra finansierte laboratorier som ble administrert av USA? Det er svært sannsynlig at USA kan ha brukt trekkfugler for å drepe kinesiske borgere. Det er klart at USA i sin desperasjon etter å snu sin globale nedgang kaster alle hemninger overbord for å gjenopprette sitt hegemoni i en verdensorden som ubønnhørlig beveger seg mot multipolaritet.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til M. K. Bhadrakumar.

Den er også publisert av Monthly Review Online.

Forrige artikkel«Historisk svindel»: Zelenskys tale til det greske parlamentet vekker nasjonal forargelse, åpner sår fra andre verdenskrig
Neste artikkelOppsagt som fastlegevikar fordi han informerte pasienter om bivirkninger av vaksinene
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.