EU skal innføre digital euro

0

Og Norge vil følge etter uten at du får noe å si

EU-kommisjonen har lagt ut til høring et forslag om å innføre en digital euro. Høringa har en frist til 14. juni 2022 og forslaget ligger her:

En digital euro til EU

I det danske resyméet heter det:

Med dette initiativ vil vi fastlægge og regulere væsentlige aspekter af den digitale euro som en ny form for centralbankpenge, som kan udstedes af Den Europæiske Centralbank/Eurosystemet på linje med
sedler og mønter.

Initiativet vil omfatte centrale designelementer og andre vigtige aspekter af den digitale euro.

Efter vedtagelse af forordningen kan Den Europæiske Centralbank/Eurosystemet udstede den digitale euro i overensstemmelse med sine mål og beføjelser.

I følgeskrivet fra kommisjonen heter det blant annet (vår oversettelse):

Funksjonen til digital euro vil kreve behandling av personlige data, inkludert sensitive personopplysninger, i full overensstemmelse med GDPR rammeverk. Spesifikke design (f.eks. enkel ombordstigning og bruk, offline peer-to-peer-betalinger) av den digitale euroen kan hjelpe sårbare deler av EUs samfunn og dermed støtte økonomisk inkludering i den digitaliserte økonomien.

Det betyr på godt norsk at alle transaksjoner vil bli registrert og kontrollert og koplet med alt om deg som finnes i ulike databaser. Dette gjør det mulig å kontrollere hvordan du bruker penger og om du skal få lov til å bruke penger på dette – altså den totale digitale kontroll fra vogge til grav.

Les også: The Eurosystem’s retail payments strategy

Norge vil bli inkludert uten at det norske folket får noe å si

I diskusjonslista til Electronic Frontier Norway (EFN) skriver Per Inge Østmoen:

Da skal vi også tenke over at på grunn av EUs overnasjonale prinsipp, vil enhver rettsakt som går gjennom i EU-parlamentet og -rådet bli automatisk bindende for samtlige land som inngår i EUs jurisdiksjonsområde.

I den forbindelse er det nær irrelevant at hver EU-medlemsstat har sin kommissær og en representant i EU-parlamentet, selv om dette benyttes som argument av de som ivrer for fullt medlemskap i EU: Et folk som måtte ønske å forkaste et EU-direktiv, vil ikke kunne gjøre det uten et flertall blant også alle de andre representantene.

Dette innebærer at demokratiet effektivt er satt ut av spill, fordi de enkelte folkenes folkevalgte forsamlinger er satt til side og må føye seg etter det overnasjonale diktatet. Et folk som er mot en EU-rettsakt, vil aldri ha noen muligheter til å stoppe den ved flertallsvotering eller ved å kaste/stemme ut de aktuelle representantene, slik det er mulig med de enkelte folkenes egne folkevalgte forsamlinger. EU-systemet er følgelig ikke et demokrati.

EU-systemet og overnasjonaliteten er derfor en dyptgripende underminering av selve demokratiet, og vil med sikkerhet føre til svekket respekt for demokratiske prosesser og institusjoner når systemet selv setter demokratiske prinsipper om selvbestemmelse til side.

Kommentar:

Gjennom EØS-systemet er Norge juridisk bundet til EU. De lovene som EU vedtar blir nærmest automatisk norsk lov, og de folkevalgte er knapt inne i bildet. Et slikt system innført i EU vil straks bli implementert i Norge. Vi er med på den tvungne ferden inn i EUs totalitære – og nære – framtid. Et ansiktsløst byråkrati, kanskje bare en algoritme, vil kontrollere om ditt forbruk er politisk korrekt eller «bærekraftig». Systemet gjør det ikke bare mulig å innføre et sosialt kredittsystem, slik som man har i Kina. For EU vil dette høyst sannsynlig være basert på en SDG-score, altså i hvilken grad du lever opp til de såkalte Sustainable Development Goals.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTidslinje: Hva har skjedd i Ukraina siden 1991?
Neste artikkelÅ «parkere» ubeleilig vitenskap