Kort rapport fra en annen verden

0
Skolestengning i Kambodsja har påført barna og de fattige store tap som vil forplante seg inn i framtida i form av mindre læring og mer fattigdom, sier Verdensbankens rapport

Om hvordan lockdownpolitikken har skapt fattigdom og nød i Kambodsja og om hvordan mange kambodsjanere nå får alvorlige vaksineskader. En leser som kjenner Kambodsja har sendt oss denne rapporten.

Mens koronarestriksjoner har skapt store problemer i vår del av verden, har effekten vært katastrofal i fattige land, og bak et forheng av økte bistandsmidler og annet, som skjuler de dramatiske konsekvensene for folk flest i statistikkene, er internasjonale korporasjoner og lokale eliter av de få som nyter godt av den «nye normalen».

I land som Kambodsja er situasjonen prekær for store deler av befolkningen og mens myndighetene smykker seg med at økonomien nå er i ferd med å komme på fote igjen, som følge av høy vaksinasjonsgrad (over åtti prosent) med påfølgende lettelser av restriksjonene, så behøver man ikke å grave dypt i materien før realietene kommer tilsyne. I Verdensbankens rapport, Cambodia Economic Update – Living with COVID-19 (desember 2021), kan man blant annet lese følgende:

«Til tross for oppgang i eksporten av industri- og landbruksprodukter, hadde handelsunderskuddet økt betydelig. Dette var forårsaket av økt import av noen få vareslag, spesielt gull brukt til sparing (min uthevelse).»

Dette bør ses på bakgrunn av at om lag 45 prosent av befolkningen i Kambodsja, som teller mellom 15 og 17 millioner (avhengig av hvilke kilder man refererer til), opplevde minst en halvering av inntekten etter at restriksjonene tok til. Dette skyldes i stor grad at strømmen av utenlandske turister, som utgjør en betydelig inntektskilde i landets økonomi, nesten umiddelbart ble stengt ned, samt at store deler av arbeidsstokken i tekstil- og bygningsindustrien ble sagt opp. Resultatet var at utallige arbeidere ble drevet på flukt til distriktene, hvor de sloss om jobbene til fattige jordbruksarbeidere, samt at resten «startet egen næringsvirksomhet» (for å bruke rapportens terminologi).

Rapporten påpeker også at svært mange husholdninger, særlig i distriktene, har måttet ta opp lån for å klare seg gjennom krisen. Lånene blir gitt mot sikkerhet i fast eiendom, hovedsaklig jordbruksarealer, og til langt høyere renter enn hva vi er vant til i Norge. Det sier seg selv at fattige kambodsjanere, som allerede har problemer med å brødfø seg, raskt får problemer med å betjene gjelden og konsekvensene dette vil ha på sikt, er mildt sagt bekymringsfulle. Kambodsjas lovgivning krever at fast eiendom må ha minst 51 prosent kambodsjansk eierskap (unntatt i særskilte soner), noe Verdensbanken presser på for å endre, og det er trolig god grunn til å sette disse sakene i sammenheng.

Som om ikke dette var nok, så rammes stadig flere kambodsjanere av bivirkninger av vaksinene. Ifølge en lokal lege har det oppstått en ny HIV-epidemi i Kambodsja, tilsvarende den det rapporteres om fra Belgia og andre land, men det er vanskelig å finne tall som bekrefter det ennå.

Fra Verdensbankens rapport.
Forrige artikkelOm nazimonumenter i Ukraina
Neste artikkelNå kommer ei matvarekrise uten sidestykke i moderne tid