Studie slår fast: Vaksinene kan gi varige endringer av DNA

0

I en vitenskapelig studie som ble gjennomført på Lund universitet i Sverige forsøkte forskerne å finne ut om COVID-19 mRNA vaksinen utviklet av Pfizer og BioNTech kunne gi varige endringer av arvestoffet hos den vaksinerte. Studien er publisert her:

Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

Den rystende konklusjonen i studien er:

Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.

Eller på godt norsk: ja, og det skjer fort!

Dette reiser på nytt diskusjonen mellom vaksineforsker Even Fossum og forsker dr. med. Kjetil Elvevold som Elvevold kommenterte i denne artikkelen:

Vaksinene: Kjetil Elvevold og Faktisk.no

Elvevold skriver:

«Fossum skriver at den injiserte mRNAen «gir ingen varige endringer i genene våre». Forhåpentligvis stemmer det, men det kan det settes spørsmålstegn ved. Gruppen til Rudolf Jaenisch publiserte i PNAS en studie som viste at det finnes molekylære mekanismer som gjør at Sars-CoV-2 RNA kan integreres i det humane genomet via cellulære revers-transkripsjonsmekanismer. Det vil si at et RNA-molekyl kan omgjøres til DNA via mekanismer/enzymer som muliggjør en integrasjon i det humane genomet (DNA). Om det samme kan skje med syntetisk fremstilt mRNA som bli injisert via vaksinene er ikke forsket på – men etter Jaenisch’s studieresultater kan vi ikke lenger utelukke det.

En annen banebrytende artikkel  ble publisert i juni 2021 viste at helt vanlige polymeraser (PolTheta) som finns i alle menneskelige celler også har mulighet til å oversette RNA til DNA. Richard Pomerantz, en av forfatterne sa:

«This work opens the door to many other studies that will help us understand the significance of having a mechanism for converting RNA messages into DNA in our own cells […] The reality that a human polymerase can do this with high efficiency, raises many questions. For example, this finding suggests that RNA messages can be used as templates for repairing or re-writing genomic DNA

Ved å injisere mRNA inn i milliarder av celler leker vi med ilden. Vi vet ikke hva konsekvensene vil være på lang sikt.»

Den nye studien fra Lund viser at Elvevold hadde rett og Fossum tok feil.

Men vil det få organet med det misvisende navnet Faktisk.no til å gi Elvevold oppreisning? Ikke hold pusten!

Store deler av menneskeheten har nå fått injeksjoner med et stoff som kan endre DNA-et deres. Hva slags konsekvenser vil det få? Alt tyder på at varslerne hadde all grunn til å varsle.

Les også: Bensin på bålet: Er FHI pyromane?

Forrige artikkelDokumenter avslører amerikanske biologiske eksperimenter på allierte soldater i Ukraina og Georgia
Neste artikkelEn kort vurdering av Russlands langsiktige mål