Putin fører en halvveiskrig – og det merkes

0

Her kommer tre militære vurderinger av krigen i Ukraina så langt. Vi befinner oss i en fase der «krigens tåke» er tett, og det ikke er så lett å få oversikt over, enn si forstå grundig, det som skjer. Vi henter fram disse vurderingene uten å ta stilling til dem, for å gi leserne noen utfordringer og kanskje også idéer om hvordan dette utvikler seg.

Red.

Av Marko Marjanović. Anti-Empire.

Putin spøkte ikke da han sa at han startet en «spesiell militæroperasjon». I forhold til hva det russiske militæret brakte til grensen er dette ennå ikke fullstendig krig.

Jeg vil si at rundt 30.000 russiske soldater har krysset over til Ukraina så langt.Det er en liten del av den oppmarsjerte styrken.

Dessuten fører russerne (så langt) krigen på en måte som holder sivile tap på et minimum og til og med prøver å minimalt forstyrre det sivile livet.

Den russiske operasjonen kunne ha åpnet med angrep mot kraftverk og det elektriske nettet (begge deler ble bombet av USA i Jugoslavia) som etterlot sivile i sjokk og uten strøm, og med ballistiske angrep og kryssermissilangrep på den ukrainske hærens brakker.

I stedet er det russiske foretaket så langt utført på en måte som begrenser ikke bare ukrainske sivile, men til og med ukrainske militære tap. Russerne har knapt brukt artilleriet sitt.

Det er som om så langt Putin prøver å føre mindre krig, og mer en politiaksjon i 1968-stil.

Kievs tilnærming har vært akkurat det motsatte, å distribuere våpen til sivile. Å be dem om å «lage molotovcocktailer» og å filme og publisere russiske troppebevegelser.

Det er en konkurranse. Kiev prøver å mobilisere befolkninga til en folkekrig og gi Moskva den typen krig de ikke ønsker. Og Moskva gjør alt de kan fra sin side for å ikke få det til å skje, men for i stedet å gjennomføre et minimalt forstyrrende regimeskifte.

Russland vil ha befolkninga passiv, Ukraina vil ha den så mobilisert som mulig. Det er derfor god grunn for Russland til å avstå fra å bruke all ildkraften de har, men det har gjort livet til soldatene vanskeligere.

Det å spare på styrkene på denne måten er faktisk typisk for hvordan Russland opererer. Den vil prøve noe begrenset og småskala først og deretter eskalere til noe større når det eventuelt treffer veggen.

Det er gode grunner til å gjøre det på russisk måte, men det er også god grunn til å la være. Absolutt på den negative siden er at det betyr å kreve mye av troppene deres.

Det frekke helikopterangrepet på Gostromel flyplass var det mest dramatiske eksemplet på dette, men egentlig blir alle russiske tropper som har blitt satt inn bedt om å gjøre frekke ting uten mye dekning.

Små enheter på 800 mann blir bedt om å kjøre langs en vei 50 kilometer inn i fiendens bakre områder og å gå rundt større byer.

Det har vært mindre Ogarkov og mer Tukhachevsky. Mindre langdistanseildgivingens apokalypse av ikke-kontakt krigføring og mer den dype kamp med kolonner som farer fram mot de bakre linjene og kjemper kamper med veldig mye kontakt, noen ganger etter å ha kjørt inn i et bakholdsangrep eller møtt ukrainere frontalt.

Troppene selv har faktisk gjort det ganske bra, men det er selvfølgelig en grense for hvor langt 30.000 tropper kan gå.

Jeg legger ved kommentarer fra to andre observatører. Du trenger ikke å ta deres ord som evangelium, men noe som er verdt å vurdere.

Michael Kofman (kanskje autoritet nummer én på det russiske militæret utenfor Russland):

Noen veldig tidlige inntrykk fra de siste to dagene. Det er en operasjon med maksimalistiske krigsmål, og Moskvas tankegang om denne krigen ser ut til å ha vært farget av krigsoptimisme. Det så ut som om russiske styrker ventet en raskere ukrainsk militærkollaps og lettere gevinster.

Tidlig kampanje for å slå ut ukrainsk luftforsvar og luftvåpen hadde blandede resultater, russiske romfartsstyrker er ikke spesielt øvet på undertrykkelse eller ødeleggelse av luftforsvar. De fleste angrepene i åpningsfasen var via kryssermissiler. Det ukrainske luftvåpenet har fortsatt noen fly oppe.

Et frekt helikopterangrep for å ta Gostomel flyplass med et lite luftbårent element var et forvirrende trekk. Jeg tviler på at målet var å lande mer luftbårne styrker på en omstridt flyplass som lett dekkes av artilleri og MLRS. Sannsynligvis forventet de å holde ut for å få bakkeforsterkninger.

Så langt har vi sett bare en brøkdel av den russiske styrken stilt opp for operasjonen. Uklart om russiske styrker nådde de første målene, men beste anslag er at de forventet raskere gevinster og mindre motstand.

Russiske styrker ser ut til å unngå bruk av massiv ildgivning, unntatt kanskje rundt Kharkiv, og fokuserer på å prøve å gjøre en rask fremskritt. Forvent at de vil gå tilbake til mye større bruk av tungt skyts når de blir frustrerte. Ser ikke mye i veien for cyber og mindre elektronisk krigføringseffekter enn mange forventet.

Russiske styrker holder seg hovedsakelig til veinettet (som i 2014-2015). Tidlige fremskritt gjort av rekognoserings tropper, men kjøring langs veier gjorde at støtteenheter var åpne for bakhold. Allerede tegn på bykrigføring og ildgivning i byer.

Det har vært harde kamper rundt Kharkiv og i Sumy. Russiske styrker prøvde å rykke forbi Okhtyrka, og det ser ut som de prøver å gå rundt Kharkiv. Det er også en framrykning vest for Sumy til Konotop. Dette er et veldig ufullstendig bilde.

Russiske styrker kom inn fra Hviterussland og gikk gjennom Tsjernobyls eksklusjonssone til Dymer. Tidlige tegn på kamp i utkanten av Kiev i Obolonskyi i dag. De går helt klart for hovedstaden.

Hovedangrepet ser ut til å være i sør fra Krim. Russiske styrker presset til Kherson og Melitopol. Det er vedvarende kamper for Kherson fortsatt og rundt Antonovsky-broen. Noen tidlige tegn på at de kan ha kommet inn i Mykolaiv, men sannsynligvis bare rekognoseringsstyrke.

Russiske styrker beholder betydelig kvantitativ og kvalitativ overlegenhet. Ukrainske styrker har vist besluttsomhet og motstandskraft. Russisk konvensjonell overlegenhet, slik det er, kan ikke oversettes til å oppnå deres maksimalistiske politiske mål. Dette er bare åpningen av krigen.

Vi bør passe på å lage antagelser om hvordan denne krigen vil utvikle seg basert på åpningen 24-48 timer. Det russiske militæret prøvde tydeligvis noe. Jeg tror det i beste fall ga blandede resultater for dem. De vil justere.

Det som er klart er at hvis Moskva hadde håp om raske og enkle gevinster, var de fryktelig optimistiske.

Min største bekymring er at det russiske militæret over tid kan gå tilbake til kraftig bruk av ildkraft, og dette vil resultere i enorme ødeleggelser og store sivile tap.

Andrei Zhukov (en tilfeldig Twitterer, men til en viss grad er han inne på noe):

Russland bomber drivstoff- og ammunisjonslagre, men den russiske hæren bomber ikke stedene der ukrainske panservogner og personell samles. Hvorfor? For de håper fortsatt at eventyrene deres om vennskap, fred og det internasjonale vil fungere.

På grunn av det faktum at natten til 24. februar ikke traff brakkene til AFU, lider den russiske hæren nå tap.

Russiske tropper beveger seg raskt i små kolonner fra en by til en annen, uten engang å få fotfeste i den og ikke rydde den for partisaner. Logistikkstøtten som går etter dem kommer under ild fra den ukrainske hæren.

Den russiske hæren kontrollerer for øyeblikket ikke en eneste by – de kjører bare forbi og lar byene ligge igjen. Det ukrainske militæret går rolig inn i disse byene og prøver å slå til, så det var i Sumy.

Russiske fly er ikke i arbeid – de bomber rett og slett ikke kolonnene til Ukrainas væpnede styrker, og håper fortsatt på desertering og overgang til russisk side. Igjen, DETTE FUNGERER IKKE, en tolerant holdning til det ukrainske militæret har ført til tap, fanger.

For eksempel. Rosgvardia og OMON går sammen med militæret for å «ta Kiev»(!). Interne tropper bør følge militæret ETTER at hæren ødelegger den ukrainske hæren i en gitt sektor. Dette skjedde ikke. De går bare blindt inn i Kiev.

Den ukrainske hæren vil fortsatt bli ødelagt, men den russiske hæren lider tap som kunne vært unngått.

Kort kommentar:

Hvis man vil kan man sammenlikne den russiske framgangsmåten med USAs krigføring i Fallujah i Irak.

Forrige artikkelEn kort vurdering av Russlands langsiktige mål
Neste artikkelDen ideelle krigen
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.