Jonas Gahr Støre, norsk utenrikspolitikk og amerikanske tenketanker

0

Støre og de milliardærene som trekker i trådene hans

Av Eva Thomassen.

Skal vi få vite hva Norges nåværende statsminister mener om norsk utenrikspolitikk må vi ta vegen innom amerikanske tenketanker.

Hvorfor hører vi aldri norsk utenrikspolitikk bli drøftet i Norge? Overfor det norske folk? Ikke et spørsmål om partienes syn på norsk utenrikspolitikk ble stilt under valgkampen. Hvor må vi lete for å vite vår nåværende statsminister henter norsk utenrikspolitikk fra?

Skal vi høre på sentrale politikeres syn på norsk utenrikspolitikk må vi gå til taler de holder i diverse tenketanker. Eller er del av. Det gjelder også statsminister Støre. Hva er det egentlig han meddeler oss om regjeringens syn på norsk utenrikspolitikk? Støre har nylig besøkt verdens mektigste mann og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Hva meddelte Støre fra disse samtalene? I løpet av de 20 minuttene han fikk sammen med Biden forteller han oss at de snakket om Ukraina, Afghanistan, miljø, Russland som nabo. Han sa også at USA kjente til Taliban- forhandlingene i Oslo. Med hva snakket de om? Rekker man å snakke om så alvorlige temaer i løpet av 20 minutter? Så klart ikke.

Så hvor blir politikken laget? Hvorfor er norsk utenrikspolitikk så lik amerikansk? Hvorfor snakker vi alltid om våre nære venner og allierte når vi skal høre på hva norske sentrale politikere mener? Selv når det skrives så følger Norge våre nære allierte. USA fører nå en krigspropaganda overfor Russland vi aldri har vært vitne til før. Den er ført i pennen av Støres venn Jake Sullivan. Nå ber han alle amerikanere forlate Ukraina. Ikke mange minutter senere har vi et ansikt full av bekymringsrynker på skjermen. Det er Norges utenriksminister Huitfeldt som ber alle nordmenn forlate Ukraina. På spørsmål svarer hun at våre allierte gjør det samme…

Noen har snakket sammen.

Men, først

Norge svir av hundrevis av millioner i bistand til amerikanske tenketanker

Bistandsaktuelt 2013:

250 millioner norske bistandskroner går til organisasjoner, tankesmier og utenrikspolitisk forskning i USA. En hittil hemmelig rapport hevder dette fremmer norsk innflytelse i det politiske Washington. «En glipp» at rapporten ikke er offentliggjort tidligere.   Sier Henki Holmås, sjefen i NORAD (ja, tidligere SV- politiker).

Det er åpenbart at utenriksdepartementet bruker bistandsbudsjettet for å kjøpe seg politiske innflytelse i USA. Store deler av ordningen med støtte til amerikanske tenketanker er skjult. Pengene hentes fra en rekke ulike budsjettposter for å gjøre innsyn vanskelig

Siden 2006 har Utenriksdepartementet støttet 45 ulike amerikanske tankesmier, utenrikspolitiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner. I 2011 utgjorde budsjettet 250 millioner kroner. Dermed er Norge blant de største utenlandske bidragsytere på dette feltet.

«UDs  finansiering gir norske statsråder, parlamentarikere og andre myndighetspersoner adgang til utenrikspolitiske eksperter, spesielt i Washington, som ellers hadde vært vanskelig å få i tale.

Finansieringen av tankesmier gir, i noen tilfeller, også bedre adgang til kongressen og administrasjonen i Washington.»

Influence on global policy

In some areas the MFA’s ( Ministry of Foreign Affairs- Utenriksdepartementet) contribution to research in the United States could have global policy impact. The global agenda-setting role of U.S. think tanks enables Norway to use them as partners in promoting certain global policies and priorities Norway would not be able to bring forward as effectively on its own

Vi slipper å tenke sjæl

Etter denne avsløringen ble det lagt press på Norad og Holmås om å offentliggjøre hvilke amerikanske tenketanker Norge gir tilskudd til.

UDs støtte til amerikanske tenketanker  2006-2010

NOREF (Norsk ressurssenter for fredsbygging) hadde på oppdrag fra Utenriksdepartementet laget en rapport om norsk støtte til aktiviteter ved amerikanske forskningsinstitusjoner og tenketanker. Rapport om norsk bruk av amerikanske forskningsinstitusjoner. Rapporten her og her.

UD støtter 45 amerikanske  tenketanker

Center for International Policy (CIP) er en tenketank som  jobber for en «fredelig» klode basert på amerikansk utenrikspolitikk.

På vaskeseddelen til CIP står det at de driver med:

Advancing a peaceful just and sustainable world  CIP works to make a peaceful, just and sustainable world the central pursuit of U.S. foreign policy

I en rapport fra  Center for International Policy (CIP) som omhandler 50 amerikanske tenke-tanker, finner vi svært mange av de Norge bruker hundrevis av millioner på. Og, det er ikke et pent selskap vi er i når det gjelder andre donorer.

Interessant opplysning

Mens Russland  får store overskrifter i alle MSM om at de blandet seg inn i presidentvalget i 2016, leser vi aldri at tenketankene som fronter amerikansk utenrikspolitikk bruker en billion dollar hver dag til å hjernevaske oss.

While investigations into Russian influence in the 2016 election regularly garner front-page headlines, there is a half-billion-dollar foreign influence industry working to shape U.S. foreign policy every single day that remains largely unknown to the public.

Tenketanker og Støre

The International Crisis Group (ICG)

The International Crisis Group is an independent, non-profit, non-governmental  committed to preventing and resolving deadly conflict.

Det står den er uavhengig «non- governmental», men mottar altså støtte fra en hel rekke regjeringer, inklusiv vår.
Hva driver den med? Den arbeider med å hindre kriger og å forme politikk for en mer fredelig verden.

Working to prevent wars and shape policies that will build a more peaceful world.

Her har vi en oversikt over donorer til ICG:

Se også: Philanthropists for Peace

Si meg hvem du omgås

Hvorfor sitter den nye statsministeren i Norge, Jonas Gahr Støre («Ap»), i styret i International Crisis Group (ICG)? Og sammen med George Soros!

International Crisis Group, nok en globalistisk tenketank som fremmer den «nye verdensordenen» skjult bak fasaden til «fred og rettferdighet», eller av det «åpne samfunn». ICG ble grunnlagt i 1994 av Mark Brown, tidligere visepresident i Verdensbanken. Soros er et komitémedlem, sammen med Samuel Berger, tidligere amerikansk nasjonal sikkerhetsrådgiver; Wesley Clark, tidligere NATO-sjef, Zbigniew Brzezinski,

Board of Trustees/Styret

International Crisis Groups (ICG) styre består av 47 personer fra 31 land. De gir et bredt utvalg av perspektiver og erfaringer fra å ha sittet eller sitter i regjeringer, forretnings- og filantropiske institusjoner.

Deres kunnskaper, innflytelse og globale nettverk  vektlegges når ICG kommer med politiske anbefalinger om å «hindre, håndtere og løse dødelig konflikt».

Her er det tydelig hvilken utmeisling og påvirkningen disse tenketankene har på amerikansk og vestlig utenrikspolitikk.

Crisis Group sounds the alarm to prevent deadly conflict.We build support for the good governance and inclusive politics that enable societies to flourish. We engage directly with a range of conflict actors to seek and share information, and to encourage intelligent action for peace.

Støre i styret av The International Crisis Group.

På twitter forteller Støre oss i 2018 at ICG gjør en forskjell når det gjelder å hindre krig. Som «board member» har han fått muligheten til å støtte og lede ICGs strategi. Altså, en meget sentral rolle.

YouTube player

Her forteller styremedlem Støre oss om hva han synes om krig, konflikt, fred og egen innsats og ikke minst hvor viktig ICG er. Kort sagt «den norske modellen».
Mitt spørsmål er hvorfor Støre ikke finner det viktig å henvende seg til folket sitt om tenketankene sine.

Crisis Group’s board member, leader of Norwegian Labour Party and former Minister of Foreign Affairs of Norway, Jonas Gahr Støre, speaks about why conflict prevention is important and how analysis plays a role in successful prevention.

https://www.crisisgroup.org/jonas-gahr-store

Støres venn som han traff i USA og som han kjenner gjennom Hillary Clinton, Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, mener også at krig bør unngås. Han er også med i ICG. Han som startet krigen i Libya og Syria. Som nå er sentral som propagandaminister for krig mot Russland. En meget farlig mann og en man ikke burde kjøpe bruktbil av. Men, som er en del av den vestlige globale eliten som styrer oss alle. Som bestemmer hvilke fiender vi skal ha og hvordan vi skal behandle dem. Vi vet hva som skjedde i Libya og i Syria og hva som kan komme til å skje om Sullivan får viljen sin av en gammel halvsenil president. Støre støtter forøvrig invasjonen av Libya som han kaller «nødvendig».

«Smart Power»

Det synes som Støre og Sullivan finner filosofien bak «Smart Power» nyttig. Hillary Clinton er også tilhenger av «Smart Power» Å bruke militær makt der det er nødvendig. Gjerne sammen med sanksjoner når det er nødvendig. Dialog, kulturelt og økonomisk samkvem når det er nødvendig.

https://www.huffpost.com/entry/when-ngos-call-for-intervention_b_8136362

Les: “Color Coded” Egypt; Did US-backed NGOs Help to Topple Mubarak?

https://www.crisisgroup.org/who-we-are/board

Regimeskifte og globalisme

ICGs politikk handler ikke om fred. I virkeligheten handler det om å fremtvinge regimeendring og utvidelse av NATO og andre USA-ledede allianser i Europa, Midtøsten og rundt om i verden.

I The New Left review, i en artikkel av Tom Hazeldine med tittelen The North Atlantic Counsel, dokumenteres det at ICG har spilt en nøkkelrolle når det gjelder å tilrettelegge for NATO-intervensjonen i Jugoslavia og invasjonene av Afghanistan og Irak. Bak forsøkene på regimeskifte i Etiopia, Nord Korea. I invasjonene av Syria og Libya. Og, nå Ukraina/Russland.

When NGOs Call For Military Intervention in Syria: The Case of the International Crisis Group

https://www.huffpost.com/entry/when-ngos-call-for-intervention_b_8136362

Syria

Jake Sullivan som nå promoterer krig mot Russland i Ukraina var også arkitekten bak krigen i Libya, Syria og i Ukraina i 2014. Leser man lekkede emailer mellom Sullivan og Hillary Clinton står det svart på hvitt at «AQ is on our side in Syria».

Fra en av de lekkede emailen fra Wikileaks der Sullivan skriver til Clinton 12. februar 2012, at AQ er på USA og derfor også på Norges side i krigen mot Syria. Videre ser det ut til at Sullivan informerer Clinton om at lederen for AQ driver med rekruttering av jihadister til Syria.

Hvitvasking av Al-Qaida

På samme måte som ICG legger føringer for når krig er «nødvendig» er de også opptatt av den andre «nødvendige» delen av «Smart Power». Nå i 2021 handler det om å hvitvaske Jolani, ederen av terrorgruppa Al-Nusra.  Jolani oppholder seg i Idlib hvor han leder Al-Nusra og begår bestialske handlinger som Al-Nusra/HTS har bedrevet gjennom hele krigen. På samme måte som IS er USAs sitt våpen i Syria er også Jolani og Al-Nusra det.

ICG har fått i oppdrag å begrunne hvorfor HTS skal fjernes fra terrorlistene til USA/FN.

Det ICG har på agendaen nå er å hvitvaske HTS ved å skrive lange rapporter hvor adressaten og bestilleren er Washington, NATO, FN og europeiske land for at HTS må fjernes fra terrorlistene og som de nå omtale som «terrorister». Mye av argumentet for at de ikke lenger skal betraktes som terrorister er at i samtaler (!) ICG har hatt med Jolani har han bedyret at de har tatt avstand fra IS som ville ekspandere utover Syria. HTS vil «konsentrere» seg kun om Syria.
Ved å fjerne Al-Nusra fra de amerikanske terrorlistene blir det enklere for vesten å samarbeide med terroristene i Idlib. De er ikke lenger terrorister. De skal hvitvaskes. «Smart Power». Nå må USA respektere syrisk og russisk kamp mot terrorgruppene i Idlib, fordi de er terrorister i henhold til internasjonale lover. Hvorfor er dette viktig for USA? For å selv kunne samarbeide mer direkte med Al-Nusra ved å invadere Idlib. Slippe IS løs fra nordøst av Syria og få dem til Idlib hvor de «konverterer» til Al-Nusra.

By opening the door to direct discussions and conditional incentives, the U.S. and Europe would gain influence and leverage in an area of Syria where, at present, they have none.

The “terrorist” label affixed to Idlib’s strongest rebel group undermines a crucial ceasefire and blocks potential paths to avert a military showdown. It also reflects a gap in Western policy. Creative ideas from Washington could help break the impasse and set a useful precedent.

 Les rapporten fra ICG. Den viser hvor imperialismen skapes. Politikere trenger bare å få enkelte talepunkter. De trenger ikke tenke selv.

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syrias-idlib-washingtons-chance-reimagine-counter-terrorism

Her gir ICG HTS i Idlib pen omtale og som vi ser terrorister skrives «terrorister».

Tenketank-imperialisme

ICG er NATO og USA «taleskrivere». De kommer med konklusjonene om hvordan amerikansk politikk skal føres. Og, derfor også norsk utenrikspolitikk.

NGO

Reflekterer vi over hvor bistandsorganisasjonene henter sine vyer, profil og hva de skal gjøre i krigene de får betalt for, er det bare å gå til tenketankene. Der er oppskriftene klare. Derfor kan NGOer la være å føle ansvar. De har fått arbeidsinstruksen fra tenketankene. De slipper å tenke sjæl. De har ryggdekning. Det vil derfor også bli vanskelig å fotfølge NGOene. De gjemmer seg i skjørtene på ICG og andre tenketanker. Riksrevisjonen må gå helt til beinet på tenketanker for å lete etter hva norsk bistand er brukt til i Syria. Hundrevis av millioner er gått til amerikanske tenketanker. Riksrevisjonen må se på disses budsjetter. Også de norske som Henki Holmås i 2013 holdt skjult for offentligheten. Er den mer åpen nå?

Støre og Biden

Ikke rart Støre fikk kun 20 minutter hos Biden. Det var en gest fra USAs president for at Støre har tatt på seg den skitne jobben med å fortsette invasjonen av Afghanistan etter oppskriften «Smart Power». Få Taliban til Oslo slik at Biden kan trykke på bistandsknappen.

På samme måte som Støre gjorde når libyere holdt på å sulte ihjel under invasjonen av Libya. Den gangen var pengene frosset i norske banker.

 Stoltenberg fikk audiens hos president Obama etter å ha brukt en annen del av «Smart Power» i Libya, noe Støre og Stoltenberg mente «var nødvendig». Hvem stod bak krigen? ICG.

Hvordan vet vi at Støre har sagt at invasjonen av Libya var «nødvendig»?? Han har sagt det i en tale i tenketanken TED. Det er kun for inviterte deltakere. I 2009 kostet det 6000 dollar å delta.

Technology, Entertainment, Design (TED) er en årlig, amerikansk konferanse

Our Mission: Spread ideas
Samme agenda som ICG

TED is a global community, welcoming people from every discipline and culture who seek a deeper understanding of the world. We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and, ultimately, the world. On TED.com, we’re building a clearinghouse of free knowledge from the world’s most inspired thinkers 

https://www.ted.com/speakers/jonas_gahr_store

YouTube player


Norske tenketank-tenkere

Kan vi her i Norge ha en statsminister som befinner seg i styret av ICG og som er med på å påvirke og å komme med analyser om når vi skal gå til invasjon av land og når vi skal prate/ forhandle med terrorister. Der man bestemmer hvem som er terrorister og hvem som skal hvitvaskes?

Kan vi ha en statsminister som fører en utenrikspolitikk skapt i amerikanske tenketanker?

Jeg mener nei. Dette bør drøftes politisk på Stortinget og stortingspolitikerne bør spørre statsminister Støre direkte hvorfor norsk utenrikspolitikk samsvarer helt med den som produseres i blant annet ICG.

Jeg mener at det bør drøftes politisk om Norge skal sponse amerikanske tenketanker med flere hundremillioner i året.

Rapporter

Det bør graves dypere i dette universet av hemmelighold. Mye faller på plass og det er skremmende! Tenketankene har lange tentakler. De påvirker politikken mye mer enn vi er klar over.

Det er mange interessante rapporter og artikler om ICG som bør studeres og som våre politikere bør konfronteres med. Vi bør kreve svar på hvilken link de har til ICG.

Jeg har kun sett på ICG. Det finnes over 40 amerikanske tenketanker som Norge gir hundrevis av millioner av skattepenger til.

https://www.thecanadafiles.com/articles/michael-kovrig-and-spavor-are-spies-despite-obfuscations-of-canadas-mainstream-media

https://newleftreview.org/issues/ii63/articles/tom-hazeldine-the-north-atlantic-counsel

https://www.huffpost.com/entry/when-ngos-call-for-intervention_b_8136362

http://www.hartford-hwp.com/archives/27a/201.html

Forrige artikkel– De nye koronaforskriftene er veien til diktaturet
Neste artikkelUSA prøver å provosere fram en krig mellom Russland og Ukraina