Antiuvaksere og Erna, elefanten i rommet

0

Av Davide Scroccone.

Jeg hadde opprinnelig tenkt å skrive et motsvar til antiuvakser Knut Meiner, men i siste liten kastet selve Erna Solberg seg på i debatten. Jeg velger dermed å bryne meg på tungvekteren for anledningen.

Det var opprinnelig to argumenter for innføring av vaksinepass:

  • Uvaksinerte er de som bærer og viderefører smitte.
  • Uvaksinerte overbelaster intensivavdelingene på sykehusene.

Det første argumentet ble drukket under bordet en vinterdag på Aker Brygge, da minst 140 personer ble smittet på samme julebord, hvorav 98% av de smittede nettopp hadde fått sitt andre stikk.

Da gjenstår argumentet som Erna nå har valgt å løfte opp og kaste som en stein igjennom taket på et glasshus, som snart vil treffe henne på vei ned igjen.

Er det lov å påpeke ironien i at vår tidligere statsminister sitter på restaurant med alkohol i glasset og trykker i seg fast food mens hun deler sine tanker om segregering av grupper som er overrepresentert på intensiven fordi de «belaster samfunnet»? Er det fordi hun ikke lenger har rådgivere i ryggen at hun ikke innser at hun selv er del av en gruppe som tar opp flere sykehusplasser enn gjennomsnittet både under pandemi og i «normale tider»?

Selve sannhetspolitiet CNN publiserte i starten av måneden en artikkel som tar for seg flere studier som peker på koblingen mellom overvekt og Covid-19, hvor det påstås at

«Personer med fedme har 46 % større risiko for å få Covid-19, ifølge en studie fra august. Den fant at de også er mer utsatt for å bli alvorlig syke, med 113 % høyere sjanse for å bli innlagt på sykehus, 74 % høyere risiko for å måtte behandles på intensivavdelingen og – kanskje mest problematisk av alt – en 48 % økt risiko for død.»

Noen vil kanskje påstå at det er lettere å vaksinere seg enn å kvitte seg med 40 kg over natten, men argumentet om at de som belaster helsevesenet mest må «betale prisen» for dette holder i alle fall ikke mål. Ser man eksempelvis på dødsårsaksregisteret for 2020 (et år hvor ingen var vaksinerte, og «alfa-varianten» herjet i Norge), vil man lett kunne danne seg et bilde av hvem som «belastet samfunnet med sin egoisme» ved å ikke ta vare på egen helse. I 2020 ble det registrert 9.513 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 2.037 døde av kols og liknende lungesykdommer, og 10.809 døde av kreft. Til sammenligning døde 415 med Covid-19 som underliggende årsak.

Hvor er da grunnlaget for å nekte en sunn og frisk 20-åring adgang til en fasilitet hvor overvektige 60-åringer drikker og røyker? Det er kanskje for mye å forlange at statsministeren som valgte å stenge treningssentrene og holde vinmonopolet åpent for å «spare liv», skal forstå dette.

Hensikten med dette poenget er ikke å henge ut grupper basert på hva de har gjort for å havne i «risikogruppen» eller hvorfor de har tatt valg som har ledet dem dit. Det hele demonstrerer bare at denne antiuvaks retorikken som Erna kommer med, i ytterste konsekvens vil undergrave den norske samfunnsmodellen. For hva er egentlig den gunstigste løsningen for at flertallet skal slippe å betale for de som velger å ikke beskytte seg selv mot alvorlig sykdom? Hvilken løsning vil belønne og insentivere til å velge den «riktige helseveien»? Den eneste måten å løse dette på i praksis er å gå bort i fra den kollektive skattefinansierte velferdsmodellen og mer i retning en risikobasert forsikringspremie som varierer på individnivå eller gruppenivå (røykere, drikkere, overvektige, eldre betaler mer enn unge avholdsmennesker som trener osv).

Mitt spørsmål til Erna Solberg er altså, skal vi begynne å diskriminere basert på selvforskyldt helserisiko?

Hvis ja, hvilke kriterier skal ligge til grunn for å beregne hvilke grupper som belaster helsevesenet mest?

Hvis nei, foreslår jeg at hun slutter å prate om segregering av en minoritet og heller diskuterer hvorfor helsevesenet hun har bygd opp, overbelastes av 200 personer.

Og til journalistene, slutt med spørsmål som «hva skal vi gjøre med de som nekter å vaksinere seg» og still heller spørsmål som «hvorfor har vi nest dårligst intensivdekning i hele Vest-Europa, kun slått av Skottland

Davide Scroccone

Forrige artikkelStiftelsen vitenskap og fornuft mistenkt for innføring av narkotika
Neste artikkelHøyres feite og flotte kabler
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.