Vi spiller legemiddelindustriens spill

0

Av John Enebak.

Legemiddelindustrien spiller et spill som heter «Big Pharma». I spillet «Big Pharma» er pasientenes liv innsatsen, legemidler er spillbrikkene og store formuer er premie. Og legemiddelindustrien vinner hver eneste omgang fordi de selv skriver reglene. Alle ser likevel ut til å elske spillet «Big Pharma» og deltar med stor begeistring.

Selv «de alternative» snakker om alternative legemidler når de skal være alternative. De alternative setter pengene sine på legemiddelet Ivermectin, som alternativ behandling for covid-19. De som forfekter alternativ behandling spiller også ivrig med i legemiddelindustriens gigaspill «Big Pharma».

I spillet «Big Pharma» er fokuset alltid sykdom og behandling med legemidler.

Helse handler ikke om sykdom og legemidler. Helse handler om å holde folk friske og unngå sykdom. Da er immunforsvaret nøkkelen. Den som har makt over immunforsvaret vårt, styrer også helsa vår.

I dag er det legemiddelindustrien som har makta over immunforsvaret vårt. 

For å fortsette med det, er det viktig å kontrollere reglene for bruk av vitamin D.

1983 publiserte den italienske legen Diego Provvedini en forskningsstudie som viser at immunceller har en kontakt der vitamin D kan koble seg på og styre gener. Dette fyrte av mye forskning på sammenhengen mellom D-vitamin og immunforsvaret. I dag vet vi at vitamin D styrer 3.000 gener.

Høydepunktet i denne forskningen ble nådd 7. mars i 2010, da det anerkjente forskningstidsskriftet «Nature Immunology» publiserte en forskningsstudie fra den danske professoren Carsten Geisler. Geisler forklarer selv konklusjonen i studien slik i et intervju med det danske forskningsmagasinet vitenskab.no:

VI HAR OPDAGET, AT IMMUNFORSVARETS DRÆBER-T-CELLER ER LIGE SÅ AFHÆNGIGE AF D-VITAMIN, SOM EN BIL HAR BRUG FOR ET BILBATTERI FOR AT KUNNE STARTE. MED ANDRE ORD: UDEN D-VITAMIN KAN DRÆBER-T-CELLEN IKKE KOMME I GANG MED SIT ARBEJDE.

Nettstedet Norsk Helseinformatikk omtalte i 2010 Geislers forskningsstudie i en artikkel: Vitamin D tar vare på immunforsvaret. Bortsett fra det ble Geislers studie forbigått med total taushet fra norske medier.

Det er også de senere årene publisert mye forskning som bekrefter at vitamin D ikke styrker, men STYRER immunforsvaret. Her er en liste med publiserte forskningsstudier som viser historikken i denne forskningen fra 1983 til 2018.

Bunnlinja i denne forskningen er ganske enkel: Så lenge immunforsvaret har tilgang til nok vitamin D, holder vi oss stort sett friske.

Så lenge vi fortsetter å spille spillet til legemiddelindustrien, vil kunnskapen som viser at vitamin D styrer celledeling i immunforsvaret være parkert i en hule, dypt nede i de vitenskapelige forskningsdatabasene. Vitamin D er bannlyst fra spillbrettet til Big Pharma.

Grunnregelen i spillet Big Pharma går ut på å behandle alle kjemiske forbindelser som legemidler:

Hvis såkalte «placebokontrollerte studier» ikke dokumenterer at vitamin D virker som legemiddel mot sykdommer, da er vitamin D verdiløst. Den regelen blir knallhardt håndhevet av Verdens helseorganisasjon, WHO. WHO tillater å bruke vitamin D som placebo (narremedisin) i placebokontrollerte studier av vitamin D.

Big Pharma et gammelt spill som ble laget av John D. Rockefeller og Andrew Carnegie i 1910.

Da fikk de to superkapitalistene produsert Flexner-rapporten (kilder: 1234). Flexner-rapporten brukte de to finansmagnatene til å sparke Hippokrates ut av vinduet og snu legenes fokus bort fra helse og over på sykdom.

Da amerikanske myndigheter aksepterte Flexner-rapporten, kunne Rockefeller og Carnegie gjøre om sykehus til kjemiske laboratorier og pasientene til forsøksobjekter for en splitter ny megaindustri: Legemiddelindustrien.

Funfact: Flexner-rapporten ble i 1926 grunnlaget for det norske helsevesenet, da John D. Rockefeller brukte en million kroner til å etablere «Statens serum- og vaksineinstitutt» i Oslo. Som en viktig del av etableringen ble mange ansatte i Statens serum- og vaksineinstitutt» hentet over til USA for «opplæring» ved Rockefellers opplæringsanstalter. I dag heter institusjonen «Folkehelseinstituttet» og er WHO’s forbindelseslinje inn i norske helsemyndigheter.

D-vitamintilskudd kan aldri bli en del av spillet «Big Pharma».

D-vitamintilskudd (som heter kolekalsiferol) er kjemisk inaktivt og kan ikke påvirke kroppen mer enn om vi spiser klinkekuler. Når legemiddelindustrien «beviser i placebokontrollerte studier» at vitamin D ikke virker, har de forsket på et stoff som ikke påvirker kroppen.

D-vitamintilskudd må aktiveres før det blir til steroidhormonet kalsitriol. Cellene i kroppen bestemmer selv når vitamin D skal aktiveres. Når D-vitamin blir aktivert, er det et hormon som styrer 3.000 gener. Hormonet kalsitriol vil ikke legemiddelindustrien verken forske på eller snakke høyt om.

Et nyhetssøk i Google på ordet kalsitriol viser at hormonet kalsitriol siden 2010 er nevnt fem ganger i norske medier. Ikke engang riksleksikonet Store Medisinske Leksikon, nevner hormonet kalsitriol i sin artikkel om vitamin D. Det livsviktige steroidhormonet kalsitriol er sannsynligvis helsevesenets best bevarte hemmelighet.

Matvarer som inneholder D-vitamin.

Vitamin D handler ikke om medisin. Vitamin D handler om helse.

Vitamin D er ikke medisin vi skal hive innpå for å bli friske ETTER at vi har blitt syke. Vitamin D er råvaren til hormonet vi må ha for å holde oss friske.

Det er D-vitaminmangel som gjør oss syke fordi immunforsvaret kræsjer i flammer allerede ved takeoff uten tilgang til vitamin D.

Det er legemiddelindustrien, gjennom sine gigantiske forskningsfond, som finansierer det meste av medisinsk forskning. De fem største «filantropiske» forskningsfondene rår over 900 milliarder kroner. Dette er formuer som brukes til å støtte forskning på legemidler som kan patenteres og selges i dyre dommer av «filantropene» som eier legemiddelindustrien.

Forskning på vitamin D er rent tap for legemiddelindustrien. 

Derfor er mye av forskningen på vitamin D merket med «not funded». Vitenskapelig forskning på vitamin blir ofte gjort på dugnad.

Hvis vi fortsetter å spille legemiddelindustriens 111 år gamle sykdomsspill, vil det avle mer uhelse. Eller som legemiddelindustrien sier det: Markedet for sykdom vil øke.

Hvis vi ikke lenger vil være en del av innsatsen i spillet «Big Pharma», er det superenkelt å hoppe av: Lag sommer om vinteren! Spis D-vitamintilskudd for å erstatte produksjonen vi mister når sola ikke lenger er sterk nok til å produsere vitamin D i huden.

Forrige artikkelPositiv egenerfaring med NAC (Bronkyl) mot Covid-19 og hvorfor man aldri kan forvente gjennomslag for enkle metoder i et korrupt system
Neste artikkelKvinnegruppa Sensur