Positiv egenerfaring med NAC (Bronkyl) mot Covid-19 og hvorfor man aldri kan forvente gjennomslag for enkle metoder i et korrupt system

0

Av Alice (relevant helsepersonell)

For noen uker tilbake fikk et eldre familiemedlem Corona.

Noen dager i forkant av sykdomsdebut hadde han fått en telefon fra en bekjent som hadde fått diagnostisert covid-19-infeksjon. Han visste således at han hadde fått corona da feberen meldte seg 5 dager etter eksposisjon – noe som også ble bekreftet med både hurtigtest og PCR på senere tidspunkt.

Han hadde fått tak i resept på Plaquenil og vurderte å ta dette dersom sykdommen ble mer alvorlig. Da han etter et par dager ble sengeliggende med relativt høy feber vurderte jeg det dithen at han kanskje hadde behov for litt hjelp.

Det skal påpekes at infeksjonen på det tidspunktet kun var relatert til nese og hals. Han hadde ingen dypere hoste som kunne gi mistanke om affeksjon av bronkier eller lunger. Jeg tok det derfor med ro og ga ham 1200 mg NAC (N acetyl cystein) før jeg reiste til byen for å hente ut medisin.

På dette tidspunktet hadde han ikke vært oppe av sengen på nesten 2 døgn foruten toalettbesøk. Jeg kom tilbake noen timer senere og fant ham sittende i stua, uten feber eller andre plager foruten gjenstående tett nese og tørrhet i svelget. Han var helt tydelig på at han ikke trengte medisinene jeg hadde hentet ut og jeg var enig.

Han tok for øvrig en dose til med NAC 1200 mg morgenen etterpå og var helt symptomfri uten noen tegn til relaps i etterkant. Det eneste som ble gitt foruten NAC var 4 gram C vitamin sammen med NAC. Tilsvarende dosering C vitamin hadde han også tatt to ganger på tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet uten noen umiddelbar opplevelse av effekt.

Forskning på NAC og Covid-19

På det tidspunktet jeg ga ham NAC – hadde jeg registrert at det var blitt forsøkt mot Covid uten at jeg hadde satt meg dypere inn i tematikken. Det var således ikke en kunnskapsbasert avgjørelse av mer fundert karakter.

I etterkant har jeg satt meg dypere inn i forskningen og funnet at denne er svært interessant. Virkningsmekanismen er relatert til virusets evne til å binde seg til ACE2-respetorer på cellene, hvor en reduksjon x3 har vært observert. Mekanismene som trer i kraft er antatt relatert til svovelkomponenten i NAC-strukturen. På bakgrunn av redusert bindingsevne har man sett en reduksjon av virusreplikasjon på hele 54,3%.

«In silico analysis indicated that this covalent conjugation perturbed the stereo specific orientations of the interacting key residues of spike protein that resulted in threefold weakening in the binding affinity of spike protein with ACE2 receptor. Antiviral assay using VeroE6 cells showed that NAC caused 54.3% inhibition in SARS-CoV-2 replication. Interestingly, almost all SARS-Cov-2 variants conserved cystine residues in the spike protein. Our observed results open avenues for exploring in vivo pharmaco-preventive and therapeutic potential of NAC for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).»
[ https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/60c753ec4c89190f3bad43ca ]

Men det begrenser seg ikke kun til direkte antivirale mekanismer. Man finner også en kraftig antiinflammatorisk effekt relatert til såkalte cytokiner. Det er godt kjent at det er nettopp inflammasjonen sekundært til selve infeksjonen som er det absolutt viktigste punktet relatert til dårlig prognose ved mer avansert Covid-19-sykdom. Her har NAC vist seg svært viktig gjennom mekanismer relatert til kroppens egen gluthationproduksjon hvor denne antioksidanten har vist seg som en potent hemmer av interleukiner og andre egenproduserte immunologiske inflammasjonskomponenter.

«In human clinical trials, NAC has been used to replenish glutathione stores and increase the proliferative response of T cells. NAC has also been shown to inhibit the NLRP3 inflammasome pathway (IL1β and IL18) in vitro, and decrease plasma TNF-ɑ in human clinical trials. Mediation of the viral load could occur through NAC’s ability to increase cellular redox status via maximizing the rate limiting step of glutathione synthesis, and thereby potentially decreasing the effects of virally induced oxidative stress and cell death. We hypothesize that NAC could act as a potential therapeutic agent in the treatment of COVID-19 through a variety of potential mechanisms, including increasing glutathione, improving T cell response, and modulating inflammation. In this article, we present evidence to support the use of NAC as a potential therapeutic agent in the treatment of COVID-19.»

[ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261085/ ]

«N-acetylcysteine (NAC) is inexpensive, has very low toxicity, has been FDA approved for many years, and has the potential to improve therapeutic strategies for COVID-19. NAC administered intravenously, orally, or inhaled, may suppress SARS-CoV-2 replication and may improve outcomes if used timely. Potential therapeutic benefits of NAC include, extracellularly scavenging ROS radicals, replenishing intracellular GSH, suppression of cytokine storm, and T cell protection, thus mitigating inflammation and tissue injury. NAC administration in combination with other antiviral agents may dramatically reduce hospital admission rate, mechanical ventilation and mortality.»

[ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261085 ]

Manglende kunnskap omkring inflammasjonsbehandling

Det er den inflammatoriske kaskadereaksjonen som gjerne tar livet av intensivpasientene uavhengig av hvorvidt det i utgangspunktet dreier seg om en bakteriell sepsis, Covid-19-infeksjon eller en traume/skadeutløst reaksjon. Dette er godt kjent i den teoretiske delen av intensivmedisinen og er selve kjernen i en rekke former for intensivmedisinsk problematikk.

Grunnet manglende elementær forståelse for tematikk hos anestesilegene som gjerne troner disse avdelingene som små sosiokulturelle kuriositeter og selvutnevnte yppersteprester – kommer man sjelden i mål med god og adekvat behandling av disse pasientene. Dette er spesialleger og i de fleste tilfeller uten faglig interesse for annet enn intubering og sedering.

På de større sykehusene finnes det enkelte reflekterte anestesileger som har innsikt i kompleksiteten vedrørende slike pasienter – kompetanse som dessverre sjelden er å gjenfinne på mindre sykehus hvor «fagpersonene» gjerne er mest opptatt av interne maktkamper på barnehagenivå hvor fantasifulle overlegetitler deles ut som knapper og glansbilder etter bestått pottetrening.

«Yrkeskriminelle», lukrative refusjonsordninger og korrupsjon

Det finnes også en særegen interesse for hvilke prosedyrer som gir best avkastning hva angår statlige midler – der intubering og respiratorpasienter selvsagt gir full økonomisk pott. Slik jeg har forstått det syndes det mulig mest på større sykehus hva angår dette aspektet. Det er en velkjent «snakkis» på intensivavdelingene omkring hvilke sykehus som er ivrigst på intubering og trachestomier – ikke minst det økonomisk motiverte spørsmålet «hvorfor». Med coronatillegg er det snakk om mange hundre tusen kroner for én enkelt pasient dersom man kan iverksette ett enkelt slikt tiltak. Allerede i 2006 erklærte Haukeland at intensivavdeligen lever av trachestomier og oppga i overkant av 260.000 kr i refusjonsgrunnlag for prosedyren. I dag er prisen flerdoblet.

[ https://drgforum.no/sites/default/files/Aardal_DRG%20og%20Intensivmed.pdf ]

Det er ikke uten grunn at sykehusene snart har like mange byråkrater som helsearbeidere ansatt. Det er opplagt tidkrevende å fylle ut refusjonsskjemaer til statskassa. I tillegg skal man inkludere innsatsen som legges i kreativ argumentasjon i forhold til journalnotater som «faglig» alibi for lukrative prosedyrer. Her har personalet med pasientkontakt forstått sin verdi for den daglige driften og sykehusets inntjeningsmuligheter.

«Mens regjeringen innfører nye koronapåbud og intensivavdelingene er sprengt, ligger Ahus an til et overskudd på 175 millioner kroner i pandemiåret 2021

«Helseregionene varsler om historisk gode resultater i 2020, mye på grunn av statlige koronapenger. Det samla overskuddet ligger an til å bli på rundt seks milliarder kroner.»

«Akershus universitetssykehus (Ahus) gikk med 417,2 millioner kroner i pluss i fjor. Statlige tilskudd og reduserte pasientkostnader er del av forklaringen.»

Etter å ha sett innsiden av denne type avdelinger kan jeg med hånden på hjertet si at jeg heller hadde valgt å bli skutt enn å la med sedere og intubere som følge av coronainfeksjon. Man finner ikke lavere etisk forstand eller spekulativ og enfoldig kompetanse noe annet sted i helsevesenet. I media blir de framstilt som helter, mens sannheten er at intensivsykepleierne drar inn 70-80.000 i utbetalt månedslønn grunnet coronatillegg, spesialturnuser og 200% overtid for  å pådra seg sittesår som beredskapspersonell

På sykehuset der jeg jobbet hadde de hatt omkring 10, i stor grad ukompliserte coronapasienter på halvannet år – hvor personalet rev seg i håret grunnet arbeidsbelastningen covid-19 situasjonen hadde medført.  Situasjonen blir ikke mindre hårreisende og latterlig da man i samtidighet hadde hatt operasjonsstopp store deler av perioden og derav betraktelig redusert pasienttilgang som et supplert forhold. Jeg kan love at det ikke var populært da jeg begynte å pirke i denne infiserte materien og har all forståelse for at disse «yrkeskriminelle» og korrupte «heltene» i hvitt og grønt ikke satte pris ubehagelige spørsmål.

I etterkant har en av mine kollegaer fortalt meg at hun lurte på hvorfor legene stadig nektet å igangsette antibiotikabehandling på pasienter som opplagt hadde et bakterielt forløp på toppen av coronainfeksjonen. Noe som er helt vanlig i enhver annen sammenheng. Hun fortalte at hun nærmest måtte presse legen til å gi pasienten antibiotikabehandling og refererte til tydelige blodprøvesvar i forhold til utvikling i infeksjonsbildet.

Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor man ikke i utstrakt grad behandler pasienter med enkle og med langt billigere metoder som forebyggende tidligbehandling.

Ofte tenker man at korrupsjon er noe som skjer på høyere nivå – gjerne relatert til industrien. Min erfaring er at dette er en lite kompleks måte å forstå situasjonen på. Man er helt avhengig av de løgnaktige og godt lønnede fotsoldatene for å få dette regnestykket til å gå opp. Jeg sier ikke at alle forstår at de medvirker til kriminell virksomhet, en betydelig andel av disse anestesilegene og intensivsykepleierne befinner seg på et relativt begrenset nivå både hva angår intelligens og dømmekraft – således er den lave etiske forståelsen en direkte følge av noe så ærlig som iboende enfoldighet. Vi kan vel også til en viss grad takke politikerne for den innsatsen de gjør når de plasserer en slik enorm godteriskål i et slikt reir.

Anekdotisk verdi

Avslutningsvis må jeg understreke at jeg er klar over at historien omkring NAC-behandlingen av mitt familiemedlem er av anekdotisk karakter. Jeg har kun forutsetning for å si noe omkring forskningen – hvilket jeg vil kategorisere som interessant og absolutt noe verdt å snuse på dersom man skulle stifte bekjentskap med dette hypede forkjølelsesviruset.

NAC (N acetyl cystein) selges reseptfritt i Norge som Bronkyl eller N acetyl cystein i 200 mg brusetabletter.

Forrige artikkelKjære kong Harald: Si NEI til coronapass!
Neste artikkelVi spiller legemiddelindustriens spill