Mot koronapass og segregering – for frihet og demokrati!

0
Margrethe Salvesen taler under torgmøtet på Jernbanetorget i Oslo

Tale ved demonstrasjonen i Oslo 11. desember 2021.

Av Margrethe Salvesen.

Hei Oslo! Tusen takk for at jeg får være sammen med dere her i dag.

I november i fjor og i mai i år, da stod jeg på Eidsvoll plass og spurte når tar denne korona- situasjonen tar slutt? Det korte svaret på det er fremdeles: Aldri! 

Det er mange anerkjente fagfolk i verden som nå kommer med sterke advarsler om at vi må stoppe opp vaksineringen av våre barn, og også av voksne inntil vi har mer oversikt over langtidseffektene.

Vi ser at det nå er innrapportert over 45.000 bivirkninger hos Legemiddelverket her i Norge.

Hvorfor går ikke norske leger ut og advarer friske ungdommer mot de alvorlige komplikasjoner og dødsfall vi nå ser verden over?

Det er uansvarlig å benytte friske barn og ungdommer som skjold for å beskytte andre pasientgrupper, de aller eldste.

Det vi nå er vitne til har aldri tidligere vært praktisert av et moderne samfunn og strider mot internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk praksis. 

Det strider også mot Nürnberg-lovene.

Vi ser nå store demonstrasjoner rundt om i verden.

Millioner av mennesker kjemper for sin frihet, for det er det det handler om, frihet eller diktatur.

Situasjon er svært alvorlig. Nå står selve demokratiet og rettstaten på spill.

Østerrike, Tyskland og Australia er den definitive fronten i kampen mot koronadiktaturet.

 Australia er på nå randen av å bli en fasciststat, der politi og militæret nå går til angrep på sin egen befolkning.

VI MÅ ALDRI GLEMME og vi må kjenne våre universelle rettigheter i en tid der historien synes å gjenta seg.

Etter snart to år med styring ut fra føre var-prinsippet, er det nesten surrealistisk å se regjeringens pressekonferanse eller en politisk debatt på TV.

Hvis vi løfter blikket og kikker oss rundt i verden, ser vi at føre var-prinsippet er et virus som har spredd seg inn i alle kriker og kroker av offentlig forvaltning og næringsliv på overnasjonalt nivå.

Føre var-prinsippet har allerede vist seg å fungere suverent som global styreform med WHO som navet i hjulet.

Korona viruset fra Wuhan er blitt brukt til å få befolkningen til å akseptere stadig sterkere myndighetskontroll.

Hvordan i all verden havnet vi DER?

De «fullvaksinerte» ble lovet at de skulle få den friheten som mindretallet ikke får, at vaksinen gir dem frihet.

Men de har den bare til låns. Snart er de ikke «fullvaksinerte» lenger, og da støtes de ut i kulda de også – hvis de da ikke tar «booster» nummer 3, 4, 5, 6, 7 og 8!!

Koronasertifikatet er en farlig vei å gå!

Det er direkte diskrimineringen av uvaksinerte borgere, uansett årsak til hvorfor de ikke er vaksinert.

Det å frata menneskene grunnleggende rettigheter, er en urokkelig grense i et demokrati.

Politikere, fagfolk, journalister og bedrifter bør alle være bekymret for at den situasjonen vi nå er i globalt og nasjonalt, kan resultere i en forvitring av folkestyret og menneskerettighetene.

Vi vet at mange mennesker er redde og da er det fakta som gjelder, fra myndigheter og media, og ikke minst: Folk må selv ta ansvar for å skaffe seg informasjon!

Statsminister Jonas Gahr Støre, som Erna Solberg før ham, krisemaksimerer også på feil grunnlag for å begrunne en politikk som ikke har særlig vitenskapelig forankring.

Det foreligger liten dokumentasjon fra FHI, Helsedirektoratet eller regjeringen som på noen objektiv måte viser at nedstengning fører til færre syke og færre dødsfall.

Dette skaper et voldsomt press for at folk skal godta eksperimentelle vaksiner med mange bivirkninger, og for unge noe som blir stadig tydeligere – i siste instans for å kreve koronapass og tvangsvaksinering.

For det er dit vi skal dyttes og trues. EUs plan har helt siden 2018 vært å innføre vaksinepass i 2022. De er fullstendig i rute, og Norge er bare en vogn på det samme toget.

Har vi blitt historieløse? Har vi glemt opptakten til andre verdenskrig historien hvor man også den gang gradvis fjernet folks demokratiske rettigheter.

Hvor langt er de villige til å gå denne gangen? Det begynner i det små, men hvordan kan en stoppe en slik snøball som har begynt å rulle?

Innføring av en passerseddel som et koronapass er, er å gå over en absolutt grense. Når man våkner opp fra Tornerosesøvnen er det for sent!

Vi må stå sammen mot dette snikende tyranniet som innføres i land etter land.

Vi må stå opp for de norske samfunnsverdiene som likhet og frihet!

Vi må kjempe mot segregering og marginalisering, for vi er alle like og har samme rettigheter og plikter.

Vi ikke ha et klassedelt samfunn.

Hver og en av oss må tenke gjennom hva slags samfunn vi ønsker nå og i fremtiden, og handle deretter.

Hva er det vi vil gi våre barn?

Fra fakkeltoget i Oslo. Foto: Øyvind Sogge
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.