Må Riksrevisjonen granske sin egen grav?

0
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er leder av riksrevisorkollegiet fra 2022 til 2025. Vil han prøve å finne ut hvor det er blitt av 17 milliarder kroner?

Av Eva Thomassen.

Riksrevisjonen har satt seg fore å granske hva 15 milliarder norske bistandskroner er brukt til i Syria. 15 milliarder kroner for perioden 2011–2020. Det er verdt å merke seg at av de 15 milliarder kronene ble hele 10 milliarder av dem innvilget for perioden 2016–2020. For 2021 har Norge gitt 2 milliarder i tilskudd. Disse 2 milliardene er ikke med i summen Riksrevisjonen skal granske bruken av.  Altså Norge har totalt brukt 17 milliarder kroner på krigen mot Syria. Norge er med det den største enkeltgiveren per capita. Norge er som vi vet en humanitær stormakt.

Krig – ikke fattigdom

Syria er ikke normalt et fattig land som trenger bistand. Syria er i krig og Norge har valgt side. Norge støtter regimeskiftekrigen og det er det som er bakteppe for bistanden. Ikke bistand til sivilbefolkningen. Men, bistand til den krigførende parten representert ved terrorgrupper som anvendes som proxyhær.

Jeg vil se på:

 • Bistandsportalen
 • Bistand/sanksjoner/geografi
 • Medienes propaganda som lyddemper for Norges svimlende bistand til krigen
 • De norske bistandsorganisasjonene og hemmelighold om lokale partnere
 • Lokale partnere og deres tilknytning til terrorgrupper
 • Andre organisasjoner og enkeltpersoner som har fått tilskudd fra UD til «Syria»
 • Hvilke prosjekter driver bistandsorganisasjoner med og hvilke støtter de
 • Hvem bestemmer hva pengene skal gå til
 • Korrespondanse med bistandsorganisasjoner
 • Faktasjekken av mine påstander om bistand til terror i faktisk.no 2017
 • Evalueringen av bistand til Syria NORAD 2016
 • Giverlandskonferansen i London 2016
 • Egen dokumentasjon fra mine 5 turer til Syria siden 2015
 • Bevis
 • Straffeloven
 • Stortingsmelding 15 (2008/2009
 • Hvitvasking og løgner
 • Avslutning: Er det mulig å oppspore til hva, til hvem og hvor 17 milliarder bistandskroner kroner er gått til i Syria?

Men først

Klarer Riksrevisjonen å finne ut hvor pengene har tatt vegen? Nei. Riksrevisjonen trenger hjelp. Men, kan noen hjelpe? Det spørs om Riksrevisjonen vil ha svar eller hvitvaske norske bistandsorganisasjoner og norske regjeringer fra å bli tiltalt etter straffelovens §136a. Terrorstøtte.

«Tekniske detaljer»

Vi snakker om 17 milliarder kroner. Det har et stort volum. Det er ingen bankforbindelse mellom vestlige banker og den syriske sentralbanken på grunn av sanksjoner. Det er ikke mulig å opprette en bankkonto i Syria. Det er ikke mulig å veksle dollar til syriske pund i Syria eller utenfor Syria. Det er ikke mulig å bruke dollar i Syria. Cash må derfor smugles inn i Syria. Gjennom grenser som er kontrollert av terrorgrupper. Hvem har bruk for dollar når dollar ikke kan brukes?…I Syria…

Pr. 2016 var det kun 3 personer i UD som forvaltet milliardene som skulle til Syria. Pengene ble sendt til ambassadene i nabolandene i Syria. I Beirut f.eks. holder NORWAC til. Vi vet at de oppbevarer uhorvelig mengder med cash ved deres lokalkontor. Dette vet vi både fordi en lokalansatt stjal mer enn en million kroner i cash fra kontoret deres samt at NRK ble med NORWAC på en smugletur til Syria hvor en «mann» hadde en bærepose full av dollar og fra den overbrakte 500.000 kroner i dollar til en «mann» i en mørk kjeller. Dette vil jeg komme tilbake til. Sikkert av interesse for Riksrevisjonen også.

Syriske myndigheter og offentlig sektor

Siden Norge er i krig med «Assad-regimet» er det bortkastet for Riksrevisjonen å kontakte syriske myndigheter? Fordi ikke fem øre av 17 milliarder bistandskroner har gått til offentlig sektor. Ikke skole. Ikke helse. Ikke nødhjelp. Fra Norads bistandsportal står det svart på hvitt at i perioden 2011-2020 har ikke Norge gitt 5 øre i bistand til 98% av den syriske befolkningen.

Norske NGOer og  Syria

Ingen av de norske bistandsorganisasjonene har egne ansatte i Syria. Det er for farlig. De bruker lokale partnere som samarbeider med terrorgrupper.  Bistanden er outsourcet til lokale partnere som NGOene overhodet ikke kan ha kontroll med eller kan stole på eller kanskje ikke kjenner. Lokale partnerne som er avhengig av å samarbeide med terrorgrupper og som i en del tilfeller er del av terrornettverket. Som i realiteten utgjør den sivile infrastrukturen til terrorgruppene. NGOene har heller ikke oversikt over områdene milliardene går til. Uansett hvor mye de insisterer de har kontroll. Hvordan ha kontroll over Al-Qaida? Her vil garantert Riksrevisjonen slite med å granske.

Riksrevisor trenger hjelp

Hvordan skal Riksrevisjonen granske pengebruken uten å besøke områdene i Syria dit 15 milliarder kroner har funnet vegen? I 2021 er det kun Idlib norske bistandsorganisasjoner opererer i. Samt nordøst der USA kontrollerer 27% av landet. Det er kun i Idlib ferske spor etter milliardene er å finne. Dit tør ikke Riksrevisjonen reise. Det er for farlig. Alle andre områder norske bistandsorganisasjoner har brukt milliarder av skattekronene våre i er befridde. Sporene etter bistandsorganisasjonene og mottakerne av milliardene finnes ikke mer.

Lokale partnere

Det er norske bistandsorganisasjoners lokale partnere Riksrevisjonen må granske. Det er gjennom dem milliardene er kanalisert. Men, Riksrevisjonen trenger hjelp. Den hjelpen får de verken fra UD eller bistandsorganisasjonene.

Men først

Vi må først tilbake til 2016.

Året de første løgnene ble plukket fra hverandre

Øst-Aleppo desember 2016

Ble Øst-Aleppo befridd- eller «falt» Øst-Aleppo?

2016 var et vendepunkt i krigen mot Syria. 23 desember 2016 befridde den syriske hæren med hjelp fra Russland Øst-Aleppo. For nøyaktig fem år siden. Dette skjedde tross høylytte protester fra FN, USA, NGOer, Hillary Clinton som i desperasjon ville innføre en flyforbudssone over Aleppo, en de facto invasjon. Ikke minst fra Jan Egeland, mannen med de mange hattene. Aldri har ordene henrettelser, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, gass, tønnebomber for ikke å snakke om løgner sittet løsere enn under frigjøringen av Øst-Aleppo.

«Moderate opprørere»

Da Øst-Aleppo «falt»  i desember 2016, fikk terroristene valget mellom å legge ned våpnene, få amnesti og gjenoppta sitt sivile liv eller ta bussen til Idlib. Terroristene som nå er i Idlib valgte fortsatt terror. I bussen til Idlib slår NORWAC, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Flyktningehjelpen, Leger uten grenser, Kirkens Nødhjelp og White Helmets følge. Da kom også de første helt klare bevisene på at det er terrorister og ikke «fredsengler» vi støtter. De første løgnene ble åpenbare.

Oslo desember 2016

Statsminister Erna Solberg om Aleppo  

14 desember 2016 åpent Norges statsminister gråtkvalt med tårer i øynene og skjelven stemme julehilsenen til det norske folk med disse ordene:

Det er rett og slett vondt å se på

Det henger et stort ansvar på Russland og andre land som støtter Assad-regimet, for å hindre en enda større humanitær katastrofe i Aleppo.

Det som skjer i Aleppo må dokumenteres for å kunne rettsforfølges og at vi kan lære av det…  Fra VG

UD

Samtidig som Erna Solberg 14. desember 2016 snakket om krigsforbrytelsene og den humanitære katastrofen i Øst-Aleppo og Russlands ansvar, planla hun bak ryggen vår å overføre bistanden Al-Nusra fikk fra Norge  i Øst-Aleppo til Idlib. Dette ble gjort i samarbeid mellom norsk UD og de norske bistandsorganisasjonene. .

NORWAC og UD

Jeg vil gå nærmere inn på NORWACs rolle under krigen helt tilbake til 2011, men la meg kort nevne kontakten NORWAC hadde med UD rett etter Øst-Aleppo ble befridd i desember 2016. NORWAC opptrer overfor UD som mellommann mellom UD og en av NORWACs lokale partnere SHAFAK.

Mens de absolutt farligste terroristene tilknyttet Al-Qaida sitter på bussen til Idlib foregår det forhandlinger i Oslo. UD sitter i forhandlinger med NORWAC om relokalisering av norsk bistand fra Øst-Aleppo til Idlib.  Sivilbefolkningen i Aleppo var ikke et tema. Sivilbefolkningen i Aleppo er nulla ut. Alle såkalte bistandsorganisasjoner forsvant fra Øst-Aleppo. Russland var alene om å gi bistand til sivilbefolkningen.

UD – NORWAC – Free Syrian Army

Første kontakt mellom NORWAC og UD etter Øst-Aleppo ble befridd var så tidlig som 23. desember 2016. Her hadde alle hastverk med å få flyttet bistanden ut av Øst-Aleppo til Idlib. 

I brev av 10. januar 2017 mellom NORWAC og UD planlegges bistanden i Idlib.

Rapporten NORWAC presenterer for UD omhandler 

1: Relokalisering av medisinsk utstyr fra Øst-Aleppo til Idlib. 

Støtte til «sykehus» i Idlib og nytt utstyr og penger til drifting av 13 ambulanser. Innkjøp av nytt utstyr. Her skriver NORWAC at den lokale partner SHAFAK trenger ambulanser i «rural Aleppo». Ambulansene vi fikk høre ble bombet av Russland i Øst-Aleppo skal flyttes. Ble de kanskje ikke bombet allikevel?

2: Sikkerhetssituasjonen i Idlib 

Vi leser at områdene hvor NORWACs lokale partner, SHAFAK opererer i er beskyttet av Free Syrian Army med støtte av tyrkiske styrker. Free Syrian Armys fremstilles som garantisten for  at bistanden er beskyttet. Det synes som det ikke er problemer med å operere i områder kontrollert av IS heller. NORWAC nærmest forsikrer UD at Free Syrian Army forsøker å ta tilbake grensebyen.  NORWAC gir også garantier for at Idlib by er trygg. UD og NORWAC vet at grenseovergangene mellom Tyrkia og Idlib er kontrollert av terrorgrupper. Og, det er gjennom disse penger og utstyr skal fraktes.

UD har ingen innsigelser til at NORWAC samarbeider med terrorgruppa Free Syrian Army. De var omforente

Les hele brevet fra NORWAC til UD her.

Sitat fra brevet:

a) Marea area (blood bank, central lab, and oxygen generator) is considered as a safe area in the
northern sector of rural Aleppo (under the control of the Free Syrian Army supported by Turkish
forces). Marea is close to Al-Bab which is a big city under the control of ISIS. The Free Syrian Army
is trying to take Al-Bab city from ISIS. The area is accessible through Bab Al-Salama border gate.
b) Safety is moderate in Idleb city, rural Idleb, and the western part of rural Aleppo. Random
airstrikes might take place any time. The area is under control of different opposition forces. The
area is accessible through Bab Al-Hawa border gate. Due to this, our partners will continue to
implement the activities accordingly.

SHAFAK i Idlib

Da har SHAFAK forflyttet seg med norske bistandsmillioner, ambulanser, hele sykehus, blodbank, dialysesutstyr etc. til Idlib. Hva gjør så SHAFAK i Idlib? Blant mye annet hjelper de terrorister som kommer med busser fra områder befridd av den syriske hæren.

SHAFAK i «rural» Aleppo

Når Riksrevisjonen skal granske bistanden NORWAC har brukt gjennom samarbeidet med SHAFAK er denne videoen en ubehagelig påminner om samarbeidet mellom UD, og terrorgruppene i Syria.  Denne videoen fra 18.2.2020, er fra et hovedkvarter for terrorister på landsbygda i «rural» Aleppo- hvor den syriske hæren finner  enorme mengder medisiner pakket i UNICEF-kartonger og hvor vi ser posters på veggene med SHAFAK påskrevet…NORWACs lokale partner!

https://www.facebook.com/The.Dragon.SY2/videos/1665654870243713/

Men, holder det som bevis for støtte til terrorgrupper eller handler det bare om umoral? Riksrevisjonen kan ikke bevise at millionene NORWAC har gitt SHAFAK har gått til sivilbefolkningen. Men, det var jo heller ikke det bistanden var ment som… 

Del 2

NORWAC fra 2011-2021

Forrige artikkelGhislaine Maxwell ble funnet skyldig, men…
Neste artikkelNRK Dagsrevyen hyllet drapsmaskinen F-16