Forby ågerpris på strøm – fluksens!

0
Collage lagd av Per Gunnar Stensvaag

Over hele landet er folk forbannet, fortvilet og rasende over de vanvittige prisene på strøm i vannkraftlandet Norge.

En av de mange som ytrer seg på avisenes leserbrevsider er Per Gunnar Stensvaag, som skriver i Nordnorskdebatt:

Før jul avslørte jeg gjennom avisinnlegget GALLOPERENDE STRØM-GALSKAP hvor stokk dum jeg er. Problemet mitt er at jeg ikke kan fatte hvorfor landet har havnet i en unntakstilstand grunnet at prisen på en slik livsnødvendighet har kommet helt ut av kontroll.

Siden har jeg ikke blitt noe klokere. At en borgerlig regjering med klokkertro på markedskreftenes frie spill ledet oss inn i denne situasjonen, burde ikke være overraskende. Mysteriet ligger i hvorfor de rød-grønne med «sosialdemokraten» Støre i spissen virker så handlingslammet og ikke rydder opp.

Ekstra uforståelig er det at vår energiminister med fortid lengst ute på venstresida i norsk politikk (bl.a. nestleder i Rød Valgallianse 2003-07) heller ikke vil innføre makspris på strøm: «Et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser», mener hun. Så ille ville det altså åpenbart kunne bli at «vanlige folk» får forutsigbar og levelig pris på strøm mens staten på sin side ville få redusert sine inntekter. Nå tar de i stedet kraftig inn med den ene handa og gir litt av det ut igjen med den andre gjennom sine «avbøtende tiltak». Hvorfor gjøre det enkelt når det kan gjøres så innviklet, synes å være mantraet?

Uten å påberope meg juridisk kompetanse, tillater jeg meg å henvise til Lov om pristiltak. Der framgår det at myndighetene har full anledning til å fastsette makspriser. Videre står det svart på hvitt at det er FORBUDT å ta priser som er URIMELIGE. Om ikke det er tilfelle her, med regning ut til kunde 10-20 ganger produksjonskostnad, hva kommer da under kategorien «ÅGERPRIS»?

Les hele artikkelen her: Forby ågerpris på strøm – fluksens!

ACER, utenlandskabler og markedskrefter

Per Gunnar Stensvaag peker på sammenhengen mellom ACER, utenlandskablene og strømprisen. Det er det mange som gjør. Vanlig folk mener at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris. Det viser en ny meningsmåling.

Bare 1 av 10 mener at tilslutningen til EUs energibyrå ACER ikke gir høyere strømpris. Det viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU. Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1001 personer er spurt, og er gjennomført på telefon i perioden 16. – 22. november.

Følgende spørsmål ble stilt: «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» Her svarer 49 % ja, 12 % nei og 39 % vet ikke.

Det er ingen partier som har velgere der et flertall mener at ACER ikke gir høyere strømpris. Blant regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine velgere er det et klart flertall som mener tilslutningen til EUs energibyrå gir høyere strømpris.

Bruk norsk lov til å forby ågerpriser på strøm

Stensvaag mener at det må være mulig å bruke norsk lov til å forby disse ågerprisene på strøm, og viser til flere lovparagrafer som gir en slik adgang.

Problemet er jo at for Jonas Gahr Støre er underkastelsen under EU, EØS og ACER hellig. Om så de fattigste må fryse fast til veggen, så er det av mindre betydning så lenge Norge er lojalt mot kapitalkreftene i Europa.

Forrige artikkelRusslands rolle i Sahel-regionen i Afrika
Neste artikkelAnslagsvis 1 av 95 gutter diagnostisert med myokarditt på en privatskole i California