Advokat: – Hvor er Advokatforeningen, Legeforeningen, Datatilsynet?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Jørgen Heier, advokat.

Hvor er de voksne? «Du må ikke sove», sa Arnulf Øverland i 1937. Diktet er like aktuelt i dag. «Hvorfor skal de uvaksinerte ødelegge for oss vaksinerte? Gjør som røykerne, gå et annet sted»!

Advokat Jørgen Heier.

Tankegodset er korttenkt og livsfarlig, og fremmes foreløpig ikke eksplisitt av FHI, Helsedirektoratet eller regjeringen. Det fremmes imidlertid av enkelte utenlandske statsledere og noen norske ordførere. Og synes å vinne et skremmende momentum i norske medier.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Øverland

Like gjerne:

  • Hvorfor skal de overvektige gjøre så vi andre må betale sukkeravgift?
  • Hvorfor skal alkoholikerne gjøre så vi andre ikke kan få kjøpt en flaske vin til søndagsmiddagen på Cirkle K?
  • Tvangskirurgi for reduksjon av magesekker og tvungen medisinering med antabus nå!
  • Opplysninger om BMI, grunnpromille og personlige preferanser inn i «borgerpasset» nå!
  • Vi «gode» vil holde det offentlige rom, og til og med parlamentene, for oss selv!
  • Hvorfor skal vi i det hele tatt forholde oss til en brysom opposisjon?

Ukritisk media

Hvorfor bidrar mediene helst til polarisering og frykt? Hvorfor stiller ikke mediene heller kritiske spørsmål? Mediene unnlater å «borre» i at det stadig kommer inn flere bivirkningsmeldinger enn Legemiddelverket rekker å behandle. Og media bagatelliserer gatedemonstrasjonene i storbyer i Australia og Europa, protester mot maktutøvelsen i smittevernets navn. Vi hører lite om hvordan enkeltstater i USA har forbudt coronapasset, eller at stadig flere av dem går til søksmål mot føderalstaten for å blokkere dens forsøk på vaksinetvang. Hvor ble det av oppfølgingen av avisoppslaget om uregelmessigheter hos Pfizer? Om at produsenten av den siste vaksinen (av opprinnelig fire) ikke er stanset helt eller begrenset for visse aldersgrupper?

Les: Later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli à jour med behandlingen av rapporter om bivirkninger.

Flere doser, til tross for bivirkninger

Vi har nå sett at vaksinenes effekt avtar, og at gjennomgått infeksjon (som over 99 % overlever) gir en bredere og mer varig immunrespons. Camilla Stoltenberg har bekrefte at både fjerde, femte og ytterligere doser kan forventes. Hva med bivirkninger når de samme menneskene stikkes om og om igjen? Burde ikke dette gi rom for alternative synspunkter? For nyansert debatt om strategi og virkemiddelbruk?

Ta vaksinen hvis det oppleves riktig for deg, men se at andres alder og/eller helsetilstand kan gi et annet forhold mellom nytte og risiko.

Ta vaksinen hvis det oppleves riktig for deg, men se at andres alder og/eller helsetilstand kan gi et annet forhold mellom nytte og risiko. Vi har høy grad av både vaksinering og tillit til myndighetene i Norge. La oss opprettholde dette ved et fritt ordskifte. Ikke ødelegge det ved innføring av tvang, utfrysing og/eller uthenging av meningsmotstandere.

Lockdown for uvaksinerte

Australia og deler av Europa styrer mot lockdown for uvaksinerte. Og krever coronapassvarianter der negativ PCR-test enten ikke gir grønt pass for uvaksinerte («2G») eller kreves i tillegg for fullvaksinerte («2G+»), samt tvangsvaksinering! For tilgang til samfunnsgoder, kreves det følgelig at man har tatt en vaksine med avtagende og følgelig usikker virkning på smittespredningen på et gitt tidspunkt for den enkelte. Mens man fryser ut borgere som kan føre bevis for at de er friske! Men det er vel de smittede som smitter, eller…?

Folkevalgte ikke tilgang til sine parlament

Vi ser eksempler på parlamenter der folkevalgte representanter som ikke har coronapasset i orden, nektes tilgang. De hindres altså i å utføre sin demokratiske rett og plikt som opposisjonspolitikere. Med «2G» og «2G+» synes smittevernlogikken forlatt. Og med begrensning av opposisjonens tilgang til parlamentene er all demokratisk logikk forlatt. Dette burde være alarmerende!

I demokratiske rettsstater har vi grunnleggende prinsipper om bestemmelsesrett over egen kropp, om ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, næringsfrihet og forsamlingsfrihet, for å nevne noen. Vi har også grunnleggende prinsipper om at myndighetenes inngrep overfor den enkelte borger skal ha klar hjemmel i lov, være faktabaserte, formålstjenlige og forholdsmessige. Disse prinsippene er nå under sterkt press.

Hvor er Advokatforeningen, Legeforeningen og Datatilsynet? Hvor er de voksne?

Dette handler ikke om konspirasjonsteoretikeres rett til være egoistiske her og nå.
Dette handler om alles autonomi på sikt:

  • Rett til å takke høflig nei til dose fem dersom du eller dine da har følt bivirkningene på kroppen.
  • Rett til å være meningsberettiget for din kropp i en annen situasjon, der tilfeldighetene leder til at det denne gangen er du som er uenig i flertallets foretrukne tilnærming til medisinsk behandling.
  • Sist, men ikke minst: Om å unngå et fremtidig mareritt, der man skal foreta fortløpende, elektronisk registrering og utveksling av personlige opplysninger. Med mulighet for logging av bevegelses- og atferdsmønstre; der bevis for vår trofasthet til myndighetene blir et vilkår for tilgang til umistelige friheter. Som ikke er opp til myndighetene å utrasjonere.Kina er der allerede, Australia er på god vei. Vi andre er heldigvis et stykke unna, ennå. Det er nå vi må våkne!

Denne artikkelen ble først publisert på Hemali.

Hemali, Helse, Mat & Livsstil gjør en stor innsats for å formidle saklige og gode artikler om disse temaene. Her er en artikkeloversikt.

Forrige artikkelNye måter å svikte arbeiderklassen på
Neste artikkelFlyktningene, flyktningene, flyktningene – slik går refrenget her
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.