Høyere sykehusinnleggelsestall etter at vaksineringen begynte

0
Innfelt: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Av Terje Sørensen.

I en nettartikkel hos «2 Nyheter» 23.10.2021 med overskriften « – Som å tro på julenissen at dette vil gå over av seg selv», https://www.tv2.no/a/14308446/, uttaler vår nye helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkhol, at hun ikke er bekymret for økningen i smitte og sykdom, og hun sier ordrett (Min understrekning):

«– Vi har god oversikt og god kontroll og smittetrenden peker i riktig retning. Nå ser vi jo ikke bare på smittetall lenger, det er viktigere å se på antall innleggelser, intensivkapasitet, kapasitet i kommunene og hvor sårbare de som blir syke og smittet er.»

Slikt noe inspirerer meg som har hevdet det samme i lang tid, og jeg tar nedenfor tak i og sammenligner sykehusinnleggelsestallene for laboratoriebekreftede corona/covid-19-syke personer i noen perioder. Det er viktig å huske på at disse innleggelsestallene er absolutte tall som selvsagt ikke skal – slik som myndighetenes til nå nærmest ubrukelige ‘smittespredningstall’ – vurderes opp mot uklare og upresise variabler som f.eks. antall testede, geografisk teststedplasseringer, alder osv.

Folkehelseinstituttet nettpubliserer minst hver mandag-fredag en oversikt over hvor mange kumulativt (totalt) som per en gitt dato er blitt sykehusinnlagt, se Statistikk om koronavirus og covid-19

For eksempel er det per 25.10.2021 siden 21.2.2020 kumulativt blitt innlagt 5428 pasienter.

All den tid helse- og omsorgsministeren – øverste sjef for blant annet behandlingen av corona/covid-19-saken ­– om enn litt uoffisielt, har slått fast at innleggelsestallet er viktigere enn kanskje alle andre tall, la oss nå se på enkelte tall – og jeg viser for lettere oversikt til min medfølgende tabell, der røde rader viser tall for perioder med vaksinering, grønne rader viser tall for perioder uten vaksinering:

La oss først ta for oss to parallelle perioder:

I perioden 25.9-25.10.2021 ble det kumulativt innlagt 277 pasienter. Den 25.9.2021 var 76,69 prosent av befolkningen corona/covid-19-vaksinert med 1. dose og 67,01 prosent med 2. dose.

Tar vi for oss perioden 25.9.-25.10.2020, ble det kumulativt innlagt 122 pasienter. Da var ingen corona/covid-19-vaksinert – den første injeksjonen skjedde først 27.12.2020.

La oss så ta for oss to nye parallelle perioder:

I perioden 25.8-25.9.2021 ble det kumulativt innlagt 294 pasienter. Den 25.8.2021 var 70,98 prosent av befolkningen corona/covid-19-vaksinert med 1. dose og 52,14 prosent med 2. dose.

Tar vi for oss perioden 25.8.-25.9.2020, ble det kumulativt innlagt 76 pasienter. Dar var ingen corona/covid-19-vaksinert – den første injeksjonen skjedde først 27.12.2020.

Vi fortsetter med ytterligere to nye parallelle perioder:

I perioden 25.7-25.8.2021 ble det kumulativt innlagt 167 pasienter. Den 25.7.2021 var 63,38 prosent av befolkningen corona/covid-19-vaksinert med 1. dose og 32,43 prosent med 2. dose.

Tar vi for oss perioden 25.7.-25.8.2020, ble det kumulativt innlagt 54 pasienter. Dar var ingen corona/covid-19-vaksinert – den første injeksjonen skjedde først 27.12.2020.

Så til slutt to nye parallelle perioder:

I perioden 25.6-25.7.2021 ble det kumulativt innlagt 74 pasienter. Den 25.6.2021 var 45,79 prosent av befolkningen corona/covid-19-vaksinert med 1. dose og 28,82 prosent med 2. dose.

Tar vi for oss perioden 25.6.-25.7.2020, ble det kumulativt innlagt 25 pasienter. Dar var ingen corona/covid-19-vaksinert – den første injeksjonen skjedde først 27.12.2020.

Når vi kommer til tidligere måneder før juni 2021, er vaksinetallene så lave – under 31 prosent av befolkningen corona/covid-19-vaksinert med 1. dose og under 16 prosent med 2. dose – at de etter min mening kun kan ha hatt liten innflytelse på innleggelsestallene, om noen i det hele tatt.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.