Strømprisen – «sånn er det»!

0
Strømstans. Shutterstock.

Av Odd Handegård.

Medias beskrivelser av den aktuelle norske energikrisen, er blitt noe bedre i det siste enn den tradisjonelt har vært. Men fortsatt dominerer tendensene til bagatellisering og til å underslå de viktigste fakta. Klassekampen er typisk. Her er hovedårsaken til den økte strømprisen «en tørr sommer» og «lite vind», og lenger nede på lista antydes noe om «det europeiske kraftnettet». Men den «sosialistiske» dagsavisa KK, har ikke oppfattet at den firedoblete strømprisen er et problem for norske husstander – strømprisen er bare så vidt et problem for en del av norsk industri. (Leder: https://klassekampen.no/utgave/2021-09-17/leder Et to-siders oppslag inne i avisa er like uinteressert i Rødts og SVs velgere som lederartikkelen. https://klassekampen.no/…/2021…/trues-av-ny-kraftkabel )

TV2 var i formiddag litt mer informativ om årsakene til prisstigningen. Her ble kablene til EU og «det grønne skiftet» trukket fram som viktige årsaker, inkludert ordningen med økende CO2-avgifter som i realiteten smitter over på prisen for «grønn» energi». Paradokset er altså at en avgift hvis hensikt det er å gjøre fossil kraft dyrere (og fornybar energi relativt billigere), fører til samme prisstigning for all energi – uansett hva elektrisiteten er lagd av. Oppslaget i TV2 problematiserte ikke dette – programleder konkluderte bare med at «sånn er det».

Konklusjonen i TV2 er selvfølgelig feil. Den økte strømprisen er et resultatet av offentlig planlegging og av politiske mål, og kan like selvfølgelig endres av politiske vedtak. Det er el-markedet som må reorganiseres (Nord Pool). Ser man på tallene fra NVE og Statnett, ser vi at det særlig er magasinene på Østlandet og Sørlandet som har lite vann (nå 64 % fylling). Nordpå er magasinene ganske normale, men strømprisen er likevel i ferd med å stige også her). Nettoeksporten av kraft til EU har hittil i år vært på 12 TWh – hadde vi hatt denne strømmen i våre magasiner, ville magasinfyllingen ha vært nokså normal! Det er ikke lite nedbør som er hovedårsaken.

Jeg har tidligere skrevet om konsekvensene av den planlagt prisstigningen, og skal her bare repetere et par viktige punkter:

• Myndighetene har opprettet et nytt «skattedirektorat» som gir kraftselskapene enorm makt og enorme profittmuligheter.

• Profitten høstes gjennom sugerør til kontoene til norske husstander og delvis til norsk industri.

• Profitten planlegges bl.a. brukt til utbygging av vindkraft i Norge.

Jeg vedlegger et intervju med klimasjefen i EU – de fleste norske kommentarer bygger på ham: https://e24.no/…/skyhoeye-elpriser-skaper-nervoesitet-i…

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.