Teorien om Wuhan-lekkasjen: Fra «vill konspirasjonsteori» til mainstream på ei uke

0

I løpet av ei ukes tid gikk en klynge av teorier som ble kalt “laboratorie-lekkasje” fra å bli betraktet som feilinformasjon og et fjell av konspirasjonsteorier til å bli mainstream. De som var mest nådeløse i å slå ned denne typen teorier var de såkalte «faktasjekkerne» som har forpestet internasjonale meider siden Hillary Clinton tapte presidentvalget i USA i 2016.

Wuhan-teorien

I korte trekk går Wuhan-teorien ut på at viruset SARS-CoV-2 skulle ha lekket ut fra Wuhan Institute of Virology, og at det så skulle ha spredd seg verden over og ført til den globale koronaepidemien. De har et nært samarbeid med Galveston National Laboratory i Texas og har også hatt det med Canadas National Microbiology Laboratory. De har drevet forskning på SARS-liknende koronavirus, og arbeidet der var delfinansiert fra USA. Kinesiske myndigheter har benektet at det skulle være en slik forbindelse, og i Wikipedia omtales den i artikkelen COVID-19 misinformation omtales den som en konspirasjonsteori med utgangspunkt i høyreekstreme miljøer i USA.

Fra vår side i steigan.no har vi tatt en avventende holdning til diskusjonen om opphavet til viruset.

Vi skrev om denne diskusjonen allerede 3. februar 2020:

«Det har vært mange spekulasjoner knyttet til opphavet for coronaviruset. Noen hevder med styrke at coronaviruset er menneskeskapt og kommer fra et laboratorium. Vi har ikke sett noen definitive beviser for dette og velger å se bort fra det – i hvert fall foreløpig. Derimot er tanken interessant, og kom ikke å si at ikke stabene rundt i verden studerer dette spørsmålet nøye.»

Dette er fortsatt vår holdning. Vi har ikke forutsetinger eller metoder for å finne ut hvor viruset kom fra, men skulle det vise seg at det stammer fra et laboratorium, vil det helt sikkert komme for en dag. Både Kina og USA driver forskning på viruser, og særlig USA er langt framme på dette.

Dette er etter vårt syn den eneste vitenskapelig forsvarlige holdninga man kan innta, så lenge det ikke foreligger ugjendrivelige beviser for det ene eller det andre.

Konspirasjonskampanje fra «faktasjekkerne»

Men det har ikke vært holdninga til de såkalte «faktasjekkerne». De har kjørt hysterisk på at alt snakk om menneskelig opphav eller lekkasje fra laboratorium er å betrakte som «høyreekstreme» «konspirasjonsteorier». Her er noen eksempler:

Poynter

(Dette er «moderorganisasjonen» til Faktisk.no, og de har hatt oppslag som dette:

«Fact-checked by: AAP FactCheck

2020/01/28 | Australia

False: A “Wuhan super virus” was created in a Chinese biosecurity lab and has infected more than 100,000 people in Wuhan.»

Politifact:

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F88d01c28-86f4-4646-afc6-e73bcce7abf2_1383x442.png

Faktisk.no:

Faktasjekk«En vitenskapelig rapport (…) viser at coronaviruset kan være skapt i et laboratorium.»Ny1.no – 4. februar 2020

Facebook:

Teknogiganten Facebook tok ikke bare avstand fra teorien om en laboratorielekkasje i Wuhan. De sensurerte og streffet enhver som hevdet at noe slikt kunne være tilfelle. Her er et slikt eksempel:

Og når Facebook bruker den store slegga si, slik som dette, får det konsekvenser. Folk kan miste levebrødet og livsgrunnlaget sitt eller bedriften deres kan gå konk.

Og de liksom venstreliberale, som verken er venstre eller liberale, har applaudert det. Helt til nå!

Facebook endrer signalene 180 grader

En representant for selskapet sa til Politico 26. mai 2021 at de ikke lenger vil blokkere meldinger om et menneskapt virus.

– Var det ikke bare en vill konspirasjonsteori?

Slik spør Astrid Meland i VG 9. juni 2021.

«Men faktasjekkerne i de store mediene avviste teorien for enkelt. Med det vi vet i dag, kan vi ikke si at lablekkasje bare er en konspirasjonsteori.»

I artikkelen går det fram at hun synes det var rimelig at det bla ansett som en konspirasjonsteori så lenge det var Donald Trump som sa det, men nå snur også hun trill rundt.

Anti-vitenskapelig ny-stalinisme

Vi har ikke endret vår holdning. Vi avventer definitive bevis. Men det vi tar avstand fra er at mediene i Norge og den vestlige verden er blitt pisket inn i en monolittisk hyllest til at bare ett standpunkt er riktig, og at den som mener noe annet bør mobbes, hånes og straffes.

Dette likner veldig på Lysenko-affæren i Sovjetunionen under Stalin da partlinja var at bare teoriene til Trofim Lysenko skulle godtas og alt annet skulle fordømmes og fordrives.

Trofim Denisovitsj Lysenko var en sovjetisk biolog og agronom. Som plantefysiolog ble han kjent for sitt arbeid med vernalisering, men mest kjent ble han for sin aggressive motstand mot den mendelske genetikk. Dette skriver Store norske leksikon. Mot slutten av 1930-årene ble hans oppfatning anerkjent som den eneste riktige. Lysenko startet nå en nådeløs forfølgelse av tilhengere av klassisk genetikk, og mange ble fengslet og forvist.

I 1956 ble Lysenkos motstandere rehabilitert og i 1965 ble han avsatt som direktør for Vitenskapsakademiets genetiske institutt i Moskva.

Hovedstrømsmediene med Facebook ga «faktasjekkerne» i spissen har drevet en heksejakt i Lysenko-stil mot enhver som har antydet at viruset kan ha lekket fra et laboratorium. Og nå gjør de helomvending. Men vil de lære av det?

De vil ikke og kan ikke lære

Hele denne underlige koronaepoken har vært styrt politisk på samme måte. Bare ett syn gjelder, alt annet er konspiratorisk og anatema, bannlyst. Hvis du ikke tror på Anthony Fauci, Bjørn Guldvog eller Espen Nakstad, så er du utstøtt. Du skal stemples og gjerne hates. Og heksejakt er heksejakt, til alle tider. Det er de samme psykologiske mekanismene som slår inn.

Du er varg i veum.

Dette er ikke bare i slekt med den verste sida i stalinismen, men også med andre autoritære regimer, og med religiøs fanatisme gjennom alle tider. Og det er fullstendig i strid med de vilkåra vitenskapen må ha for å kunne utvikle seg. Fri forskning forutsetter forskningsmessig frihet. Nå sier mange forskere at de opplever et utrolig undertrykkende og ekskluderende klima.

De som har knesatt dette diktatoriske samfunnsklimaet kan ikke gi seg. De har investert for mye i det, og de vet at prisen for sjølkritikk er for høy.

Systemer som baserer seg på undertrykking av fri forskning vil gå til grunne. Det viser all historie. Dessverre kan de gjøre svært mye skade før de bukker under. Men historiens hjul vil nå dem før eller seinere.

Forrige artikkelTar du utfordringen, Ine Eriksen Søreide?
Neste artikkelAdvokatforeninga i India saksøker WHOs sjefsforsker for desinformasjon
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).