Faktisk ganske så tvilsomt

0
Illustrasjon: T.Vestaas

Det er betenkelig at Faktisk ikke skiller mellom seriøse politiske saker som har brei støtte blant folk flest og små ekstreme grupperinger som bare har støtte av få personer. Ved å blande disse sakene i en «brun saus», bidrar Faktisk til ytterligere splittelse og polarisering, altså det motsatte av hva de påstår de ønsker å oppnå.

Dette skriver Bernt Utne, Øyvind Andresen og Per M Mathisen, som utgjør redaksjonen i Argument Agder.

Artikkelen er også publisert som kronikk i Klassekampen.

De tre viser til Faktisk-artikler som denne: SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier.

Faktisk.no eies av de kapitalsterke mediehusene VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia, altså etablerte medieaktører som konkurrerer om publikums oppmerksomhet. Faktisk kan derfor ikke oppfattes som en nøytral observatør.

Hvorfor retter ikke Faktisk et like kritisk lys mot sine egne eiere og den konsentrasjon av makt og kapital som skjer i de etablerte mediene? Hva med å analysere de etablerte medienes blindsoner, selvsensur og ekkokamre?

Metode fra den kalde krigen

Faktisk praktiserer her en metode som er kjent fra den kalde krigens dager som guilt by association, på norsk «skyldig gjennom forbindelser». Den gangen ble kritikk av den vestlige verdens samfunnssystem prøvd kneblet med begrunnelsen at det indirekte var støtte til Sovjetunionen og kommunismen. En parallell i vårt tilfelle vil f.eks. være at kritikk av islam og islamisme betyr støtte til SIAN. La oss ta et eksempel:

I år vant den kurdisk-danske forfatteren Sara Omar Bjørnsonprisen for sitt forfatterskap, som er et modig oppgjør med kvinneundertrykking og æresdrap slik hun kjenner fra sitt barndomsmiljø og innvandrermiljøer i Danmark. Det er en blodig utlevering av kvinnemishandlinga i deler av den muslimske verden, og har ført til at hun lever under politibeskyttelse. Hvis man skriver om hennes bøker og priser og truslene mot henne fra jihadister, kan dette selvsagt hos enkelte lesere tolkes i en ekstrem anti-islamsk retning. Men skal man av den grunn slutte å skrive om frihetskampen hennes?

Allierer seg med overvåkingskapitalismen

Å overvåke meninger er forbudt i Norge. At det her ikke handler om individuell overvåking, får en tro på om en vil. Det dreier seg altså om 34 millioner tilbakemeldinger på Facebook. I professor Shoshana Zuboffs epokegjørende bok «Overvåkingskapitalismens tidsalder» er det et viktig poeng at Google og Facebook er de store skurkene i å overvåke folks privatliv ned til minste detalj. Hun skriver i introduksjonen til boka si: «Overvåkingskapitalistene vet alt om oss og opererer samtidig selv på en måte som er laget for å holdes i det skjulte for oss. De akkumulerer enorme felter av ny kunnskap fra oss, men ikke til oss. De forutsier framtiden vår av hensyn til andres utbytte, ikke vår velferd».

Faktisk.no allierer seg med overvåkingskapitalismen når de bruker de metodene de gjør. Og de tre redaksjonsmedlemmene fra Argument Agder synes det er svært betenkelig at de gjør dett med støtte fra Fritt Ord.

Fritt Ord støttet den første artikkelen med et beløp som Faktisk ikke oppgir. Argument Agder har flere ganger søkt om støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet, men har fått blankt avslag, uten begrunnelse.

Les også: Se det mørke nettverket bak Faktisk.no

Forrige artikkelDe kule, de smarte og den virkelige makta
Neste artikkelFrankrike planlegger nedslakting «for å nå klimamålene»