Banan-kongedømmet Danmark avslørt

0
Shutterstock

Nye avsløringer om Danmarks systematiske spionasje mot lederne av sine nærmeste naboer – Tyskland, Frankrike, Norge og Sverige – siden 2013 ble publisert av Danmark Radio (DR) den 30. mai 2021.

Av Ron Ridenour

Ron Ridenour
  1. Den danske etterretningstjenesten (Forsvarets Efterretningstjeneste – FE) har spionert på EU/NATO allierte, på USAs vegne og uten at parlamentet og kanskje til og med regjeringsledere har hatt kjennskap til det.
  2. Franske, norske og svenske ledere som ble spionert på har kommet med sterk kritikk og krav om etterforskning, full åpenhet, og en slutt på slik ”grotesk” oppførsel. De støtter Tysklands forbundskansler Angela Merkel  sine kritiske uttalelser i 2014 da Edward Snowden avslørte at USA avlyttet hennes private mobiltelefonsamtaler.
  3. Denne spionasjen fikk kodenavnet Operasjon Dunhammer  (norsk: Dunkjevle,siv)

I tillegg til å spionere på naboene, har FE ulovlig og systematisk spionert på sine egne borgere for å fremme USAs økonomiske profitt og politiske interesser. Dette har ingen relevans med å spionere på deres ”fiender” (Russland, Kina, Iran, osv).

FE tilsvarer USAs Central Intelligence Agency. Mens FE sin jurisdiksjon også dekker militær etterretning, er det meningen de ikke skal spionere på dansker – bare på utlendinger og folk i andre land. Politiets Efterretningstjeneste (PET) overvåker danskene, slik FBI overvåker folk i USA.

Både FE og NSA nekter å kommentere. Hverken Barack Obama eller Joe Biden har sagt unnskyld til Merkel. Obama fortalte henne i 2013 at en slik telefonavlytting ikke ville forekomme igjen.

I flere måneder har DR jobbet med journalister fra Sverige (SVT), Norge, Tyskland (Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR) og Frankrike (Le Monde) om denne nye utviklingen. Arbeidet deres tvang noen av de 35 nasjonale lederne som man visste USA spionerte på til å stå frem.

“Vi krever å bli fullstendig informert om saker som gjelder svenske statsborgere, selskaper og interesser. Og så må vi se hvordan svaret høres ut fra den politiske siden i Danmark, sa Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist til rikssenderen SVT.

Sputnik News skriver om andre reaksjoner:

«Vi tar påstandene på alvor,» sa hans norske motpart Frank Bakke-Jensen til rikskringkaster NRK.

Begge forsvarsministrene understreket at deres danske kollega forsvarsminister Trine Bramsen ikke hadde informert dem om NSAs spionasje mot Danmarks naboer.

«Vi fikk ikke vite noe konkret om saken i det hele tatt,» klaget Frank Bakke-Jensen fra Norge.

“Det franske utenriksdepartementets sekretær for europeiske anliggender, Clement Beaune, kalte den mulige amerikanske spionasjekampanjen mot europeiske politikere en veldig alvorlig sak, og ba om ytterligere bekreftelse av informasjonen … Hvis bekreftet, utelukket Beaune ikke ‘konsekvenser’.”

President Emmanuel Macron sa at slik oppførsel er «uakseptabel blant allierte».

«Den danske forsvarsminister Trine Bramsen sa at regjeringen «kan ikke og vil ikke gå inn i spekulasjoner om etterretningssaker», men likevel understreket hun at hun betrakter systematisk avlytting av nære allierte var «uakseptabelt».

Nøyaktig hvorfor den danske regjeringen “ikke kan» snakke offentlig (det vil si demokratisk) eller til og med privat med sine naboledere om sin spionasje, sies ikke.

Når det gjelder de nye avsløringene, uttaler Edward Snowden på Twitter:

hvis der kun havde været en eller anden grund til at undersøge for mange år siden. åh hvorfor advarede ingen os

snowden danmark

Snowden avslørte deler av spionasjen i 2013, blant annet mot Tysklands kansler Merkel med  XKEYSCORE.

Denne utviklingen kommer i tillegg til avsløringer tidligere publisert av DR i august og desember i fjor.

Danmark vil definitivt ikke tillate en fullstendig avsløring. Det ble gjort tydelig av politikere overfor DR da den først publiserte varslerens avsløringer. DRs rettsreporter Trine Marie Ilsøee sa: «Vi kan ikke forvente at de fleste av de mulige ulovlighetene begått vil bli offentliggjort.» Hun la til at Danmarks etterretningstjenester er knyttet til og avhengige av utenlandske makter [dvs. USA, og ikke Europa]. Danmark kan bli kompromittert hvis hemmeligheter ble avslørt. «Tross alt fungerer etterretningstjenester i hemmelighet».

Informasjonen om langvarige ulovligheter begått av Forsvarets etterretningstjeneste, inkludert mot dens konstitusjon , som den danske etterretningstilsynskomiteen presenterte i august i fjor, inkluderer:

  1. Å holde tilbake ”nøkkel- og viktig informasjon til myndighetene” og tilsynskomiteen mellom 2014 og i dag;
  2. Ulovlige aktiviteter allerede før 2014;
  3. Fortelle «løgner» til beslutningstakere;
  4. Ulovlig overvåking av danske statsborgere, inkludert et medlem av tilsynskomiteen. (Noe av denne ulovlige spioneringen hadde blitt delt med ikke navngitte kilder (kanskje USA?);
  5. Uautoriserte aktiviteter er skrinlagt og;
  6. FE klarte ikke å følge opp tegn på spionasje innenfor områder av Forsvarsdepartementet.

Da DR først avslørte noe av dette spionasjen, suspenderte forsvarsminister Bramsen fem ansvarlige FE-ledere. Under press fra flere politiske partier, og mest sannsynlig fra USA, gjeninnsatte hun dem i andre jobber, men med samme lønn.

Jeg skrev om denne grunnlovsstridige og antidemokratiske politikken med å hjelpe USA mot Europa i desember i fjor. ”Danmarks militære tillater USAs nasjonale sikkerhetsetat (NSA) å spionere på landets finansdepartement, utenriksdepartementet, det private våpenselskapet Terma, hele den danske befolkningen og Danmarks nærmeste naboer: Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland og Nederland.”

Informasjonen NSA fikk fatt i ved hjelp av Danmarks forsvars-etterretningstjeneste ble brukt til å overbevise regjeringen om å kjøpe Lockheed-Martins Joint Strike Fighter F-35, som er i stand til å bestykkes med atomvåpen, selv om Danmark forbyr besittelse av atomvåpen på sitt territorium.

“NSA og FE undertegnet en avtale i 2008 som gjør det mulig for NSA å avlytte enorme mengder data hentet fra danske fiberoptiske kommunikasjons-kabler som går gjennom Danmark. Disse metadataene lagres av den danske forsvars-etterretningstjenesten i et senter bygget med NSA-veiledning og teknisk assistanse på den lille danske øya Sandagergaard som NSA har tilgang til.

Sandagergaard er et av tre danske militære etterretnings- ”lytteposter ”som tråler gjennom og analyserer globale internettdata og leter for eksempel etter informasjon om hva Terma, Danmarks største våpenselskap, driver med. Dette er helt klart et brudd på kapitalismens grunnleggende prinsipp og behov for konkurranse på det frie markedet.

24. september publiserte DR artikler og sendte om mer ulovlig aktivitet.

”FE kan ha brutt en av de klare reglene som gjelder for den danske militære og utenlands-etterretningstjenesten: FE er bare satt til verden for å beskytte Danmark mot eksterne trusler og for å ivareta danske interesser i utlandet. FE kan derfor bare komme i besittelse av dansk informasjon ved en tilfeldighet.”

“Fiberoptiske kabler suger opp og kopierer metadata, sms, chat, telefonsamtaler og e-post. Kablene henter data som går gjennom dansk internettrafikk og avlytter russisk kommunikasjon, så vel som tyske og andre europeiske lands internettverden. Uansett hva dette nye utstyret er, er det sannsynligvis like eller mer avansert enn XKEYSCORE, som Danmark også har …. I tillegg til landbasert elektronisk overvåking, er det hundrevis av undersjøiske sjøkabler som transporterer informasjon mellom mange land. I flere tiår har Danmark hatt en viktig europeisk kabel koblet til USA, som NSA avlytter. I tillegg er det nye kommersielle kabler under havet”.

En militær varsler rapporterte først om ulovlig spionasje til militærledelsen i mai 2015. Hans rapporter til overordnede ble ignorert. Han ventet fire år før han avslørte ulovlig spionasje til den danske etterretningstilsynskomiteen. Denne underbemannede sivile tilsynskomiteen på fem personer, grunnlagt i 2014, har bare åtte ansatte og et fattigslig budsjett på ca 10 millioner kroner. Komiteen har ingen makt til å avhøre eller til og med se hemmelige dokumenter FE ønsker å skjule.

2020-budsjettet til Forsvarets etterretningstjeneste var ca 1 milliard kroner. Hvordan midlene brukes er hemmelig. Ingen tilsynskomité vet hvordan pengene brukes, og det kan de heller ikke fastslå.

NSA med FE “er dypt inne i og graver i noen danske industrihemmeligheter, som vanligvis er det vi beskylder kineserne [Huawei] for å gjøre hele tiden,” fortalte Tobias Liebetrau, etterretningsforsker i Center for militære studier ved Universitet i København til DR.

Min kollega Finian Cunningham forklarer hva europeiske «allierte» betyr i «realpolitikk».

“Hva dette tydelig viser forbi enhver tvetydighet er at de europeiske regjeringene er quislinger og vasaller under Washingtons kontroll. De er ikke ‘allierte’, ettersom det ordet innebærer et gjensidig partnerskap mellom likeverdige partnere. De er tafatte lakeier for amerikansk makt og er med på å lure seg selv. Snakk om forrædersk!

“Dette forklarer hvorfor Russland og Kina begge har sett at deres forhold til Europa forverres så sterkt. Under de rådende EU-regjeringene er det praktisk talt umulig for Moskva eller Beijing å drive produktive forbindelser med Europa. Dette vil kreve at EU har et minimum av uavhengighet og autonomi. Som tingene er, er imidlertid europeerne bare underordnet Washingtons diktat. Og så reflekteres USAs fornyede fiendtlighet i den kalde krigen mot Russland og Kina utvilsomt av den europeiske blokken. Fordi europeerne ikke er annet enn satellitter av USAs imperium.”

Konklusjon

Det ligger ironi i disse sakene. Den første er sviket mot Danmarks mangeårige vennlige forbindelser til europeiske land og deres ledere. Det har også vært sosialdemokratiske kvinnelige feministiske ledere som startet disse spionasjeaktivitetene siden 2013 da den første socialdemokratiske statsministeren, Helle Thorning Schmidt, ble valgt. Etter Snowdens avsløringer omfavnet hun sin «kamerat» kansler Angela Merkel og forsikret henne om at Danmark ikke var og ikke ville være involvert i dette. Hele tiden løy hun. Så vadet den neste sosialdemokratiske kvinnelige statsministeren, Merete Frederiksen, og hennes feministiske krigsminister, Trine Bramsen, dypere inn i NSAs spionasjeaktiviteter.

Disse såkalte «sosialdemokratene», som vanligvis blir referert til som «sosialister» av ønsketenkere som Bernie Sanders, til og med «kommunister» av slike som Donald Trump og andre republikanere, er de danske politikerne som er mest lydige, enda mer enn de mer ærlige borgerlige politikerne haukene, som åpent sverger evig troskap til USA.

En annen ironi er at Danmarks medier, både DR og dagsaviser, ikke engang dekket utleveringssaken mot Julian Assange i England – og de støtter ham heller ikke. Tilsynelatende er danske medier redde for å støtte en aktiv redaktør som avslører hvordan USA spionerer på alt samt fører angrepskriger for egen profitt. Likevel har DR publisert en dansk varslers avsløring av sin egen regjering som spionerer for Big Daddy.

Etter DRs første FE/NSA-avsløring snakket jeg på telefon med DR utenriksredaktør Niels Kvale om den amerikanske regjeringens trussel mot alle journalister som avslører deres»nasjonale sikkerhetshemmeligheter». Jeg fortalte ham at DR-journalister kunne bli tiltalt i USA, akkurat som de forsøker å gjøre med Julian Assange. Kvale svarte: ”Jeg var ikke klar over det. Dette høres interessant ut. Send meg artikkelen din, så informerer vi journalistene våre.”

Moses_reddes_af_Faraos_datter

(1) Dunhammer (på norsk dunkjevle, siv) vokser i myrer. En spesiell berømt historie som involverer dunkjevle, er i 2. Mosebok. I denne fortellingen blir barnet Moses funnet i en sivkurv.  Dette er sannsynligvis papirus (Cyperus papyrus).

Når fisk lager en yngleplass i dunkjevle, feier de bort sanden og blotter røttene. Denne tette regionen med røtter gir et utmerket skjulested for yngel.

Så operasjon Dunhammer kan være danske militære spioners metafor for å skjule sviket mot sine egne naboallierte. Danmark er en av USAs nærmeste Eyes, «9 Eyes», som også inkluderer Norge og Frankrike, og «14 Eyes», som inkluderer Tyskland og Sverige. Det betyr at Danmark er USAs ledende øye mot allierte Tyskland, Frankrike, Norge og Sverige. De nordiske landene har samme språk og kulturelle røtter, inkludert å ha vært krigerske vikinger. Norge og Sverige var også under dansk kolonivelde i århundrer.

denmark12

Med velvillig tillatelse fra Ron Ridenour. Første gang publisert i Strategic Culture Foundation. Ron Ridenour er en pensjonert journalist, antikrigsaktivist og radikaler; Han er forfatter av et dusin bøker, inkludert “The Russian Peace Threat: Pentagon on Alert”.

Denne artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.

Les også: Danmark som overvåkningsimperiets forpost

Forrige artikkelRødt: Isaksen feilinformerte Stortinget om Unio-streiken
Neste artikkelKoronasertifikat rulles ut tross protester og uten klarhet i regler for bruken av det
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.