Proteststorm mot Ernas koronasertifikat

0
Illustrasjon: Shutterstock

Regjeringens planer om å innføre et koronapass møter en folkelig proteststorm. Engasjementet er stort. Ifølge Dagbladet er det avgitt over 9 000 høringssvar på en uke. De aller fleste er negative.

Av Jan Herdal.

I departementet bekreftes det at det er «svært mange svar», men det er usikkert om det er ny rekord. Dagbladet skriver at majoriteten av svarene er sendt av privatpersoner, og at brorparten av dem er svært kritiske til «dokumentasjonsordningen for vaksinasjonsstatus», og sår tvil om det rettslige grunnlaget.

Avisa velger imidlertid en negativ, regjeringsvennlig vinkling på oppslaget ved å fokusere på noen få som angivelig går over streken, og bruke dem som «bevis» på hvor fæle folk er. Lett å gjennomskue. Norske medier står gjerne på myndighetenes side.

Høringssvarene er lagt ut her.

Stikkprøver viser at de fleste er negative til regjeringens planer om et koronasertifikat, og at de stort sett er holdt i en saklig tone. Eli Raa Nilsens høringssvar er ganske representativt for de vanligste innvendingene mot koronapasset. Hun skriver bl.a.:

«Vaksinepasset som regjeringa føreslår er eit åtak på grunnleggjande rettsprinsipp. Medisinske inngrep skal ikkje utførast på grunnlag av press eller indirekte tvang. Dersom ein vert hindra i å dra ut av Noreg eller i å delta på kulturarrangement fordi ein ikkje har eit vaksinepass, kan vi ikkje lenger snakka om eit fritt val. Dette vil medføra at dei som ikkje vil vaksinerast, vert stempla som annanrangs borgarar, og det er ei form for tilslørt tvang , ei form for gruppepress eg ikkje vil delta i.»

Jarle Drevdal skriver:

«Koronasertifikat» er tvangsvaksinering. Svært alvorleg brot på grunnleggande Menneskerettar.Teieplikt om helseopplysningar har vore sjølvsagt i mi levetid (sidan 1955) og lenge før den tid. Kva vaksiner ein har, er helse-opplysning, og må ikkje delast.

John Paloma Nwankwos svar:

«Det er forferdelig at regjeringen ønsker at Norge skal bli et segregert samfunn. Dette er umoralsk og udemokratisk. Jeg er i mot koronasertifikat.»

«Kaisa» skriver bl.a.:

«Nei til koronasertifikat. Et koronasertifikat vil ikke skape et varmere og mer inkluderende samfunn, men et der mennesker rangeres. Det er ulike grunner til at mennesker ikke tar vaksinen og ulikt tidspunkt for når man vil ta den, noen av oss synes det er for tidlig mtp bivirkninger, andre av oss stoler på immunsystemet vårt vil hjelpe oss mer enn å ha stoffer/ vaksinen utenfra inn i kroppen.»

Artikkelforfatteren finner også sitt eget svar, korrekt gjengitt:

«Forslaget om koronasertifikat bør avvises. Dette er et svært inngripende og stigmatiserende tiltak som bringer samfunnet i autoritær retning, og det kan i praksis undergrave prinsippet om frivillig, informert vaksine/medisinsk behandling, som er en grunnleggende menneskerettighet.»

Forrige artikkelAmerikansk analytiker: – USAs Cyber-Stasi vil undertrykke all digital dissens i Bidens Dystopia
Neste artikkelSkjebnetid for kapitalen