NRK og frontkjemperne = sant?

0
Kilde: NRK. Presentasjonsbilde for NRKs serie.

Jeg har overhodet ikke noe imot nyansering. Tvert imot, jeg har etterlyst det fra mediene daglig på Facebook, i avisartikler og på andre måter i over ti år. Men jeg har noe imot at noe nærmest skal «forstås i hjel» mens det ikke er plass til nyanser og forståelse over hodet i andre tilfeller. For det å nyansere eller prøve å forstå noe er ikke det samme som å forsvare det.

Av Lars Birkelund.

I Norge har nesten alt fra pedofile, til IS-krigere og andre terrorister blitt nyansert og forstått. Så kom april 2021 der NRK «forstår i hjel» frontkjemperne, dvs norske nazister under andre verdenskrig, med nærportretter der de får snakke så fritt og så lenge at man får medfølelse, ja, godhet for dem. For de drepte jo bare russere, var undertonen flere ganger. Dette på en måte som minner om da NRKs Verdibørsen 15. november 2018 foretok en helt ukritisk koseprat med Pål Salahadin Refsdal som uhindret fikk påstå at Al Qaeda-terrorister er «svært tilbakeholdne med å angripe sivile», til tross for at det dreier seg om den samme terrorgruppa som skal ha stått bak 911, da det ble drept ca 3000 sivile.  

NRKs «hvitvasking» i Frontkjemperne skjer ellers på en annen måte som er typisk for den tida vi lever i. For i denne serien legitimeres nazistenes handlinger delvis med historieforfalskning om Russland. I andre episode presterer faktisk NRK å si at Russland var demokratisk før revolusjonen i november 1917! «Bolsjevikpartiet tar makten i Russland. Partiets leder, Vladimir Lenin, utnytter den sårbare situasjon og snart er demokratiet erstattet med et kommunistisk diktatur» – vel 28 minutter ut i andre episode. Her flere tilfeller på falsk/tendensiøs historieskrivning som fungerer som legitimering av nazistenes handlinger:

«Lenin henretter hensynsløst de fleste av sine motstandere og oppretter en ny gigantisk stat, Sovjetunionen». Bare i denne ene setninger er de tre ting å bemerke.

1. det var krig og da drepes det på begge sider, mens NRK later som om det kun var Lenin som drepte.

2. USA, UK, Frankrike m fl deltok dessuten i denne såkalte borgerkrigen mot bolsjevikene, der det opptil 7 millioner sovjetrussere døde. Det sa heller ikke NRK noe om.  

3. Den «gigantiske» staten var stor, men langt mindre enn før revolusjonen, da bolsjevikene ga opp store områder for å få fred med Tyskland. Iflg norsk Wikipedia måtte Russland avstå «et territorium med til sammen 56 millioner innbyggere , eller 32 % av hele landets befolkning; en tredjepart av landets jernbanenett, 73 % av totalproduksjonen av jernmalm, 89 % av den samlede kullproduksjonen; og over 5000 fabrikker og industribedrifter (…….) Avtalen bekreftet også uavhengighet til Finland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland og Ukraina».

«Stalin har også planer om å utvide det kommunistiske Sovjetunionen. Og til verdens store overraskelse inngår Hitler og Stalin en ikke-angreps avtale». For det første: hvis det å utvide virkelig var et mål for Stalin/bolsjevikene må man spørre hvorfor de venta i 22 år med å gjøre det og hvorfor Stalin som minister i den provisoriske regjeringen som kom til makten 7. november 1917 sto for en politikk som ga avkall på områdene nevnt ovenfor.  Sammenlign med Hitler som ganske umiddelbart innførte verneplikt og stor opprustning som førte til annektering av Østerrike fem år seinere (1938), samt angrep på Tsjekkoslovakia, Polen med flere fra 1939.

I dag er det tvert imot blant historikere utbredt  å mene at Sovjets tiltak overfor land som Finnland og Estland først og fremst var defensive, altså forsvar mot det forventede angrepet fra Tyskland. Og angrepet kom. Det fikk i alle fall Sovjetunionen rett i sjøl om de nevnte «forsvarstiltakene» absolutt kan diskuteres. Den nevnte ikke-angreps avtalen var i alle fall et defensivt grep som hadde til hensikt å vinne tid, slik at Sovjetunionen rakk å ruste opp mest mulig før angrepet kom. 

For det andre var det slik at Stalin/Sovjet i en årrekke prøvde å få med seg Frankrike og Storbritania MOT Hitler. Sovjet bedrev uavhengig av dette sabotasje mot Hitlers og Mussolinis våpentransporter til nok en fascist, Spanias Franco, fra 1936. Dette er beskrevet i Lars Borgersruds «Nødvendig Innsats» (Universitetsforlaget 1997). Også det ser NRK bort fra. Så seint som 15. august 1939 tilbød Sovjet å stille med over en million soldater mot Hitler. Men Vestmaktene Storbritannia og Frankrike, som nær 11 måneder tidligere hadde inngått den katastrofale Münchenavtalen med Hitler, sa nei nok en gang. Dette forsterket Sovjets mistanke om en hemmelig avtale mellom Frankrike, Storbritania og Tyskland. Og det var først etter dette, etter flere år med forsøk på å få Frankrike og Storbritania med seg, at Sovjet gikk inn for den avtalen som NRK klandrer Sovjet for.  Se The Telegraph.

«Dokumenter som ble holdt hemmelig i nesten 70 år viser at Sovjetunionen foreslo å sende en stor militær styrke i et forsøk på å lokke Storbritania og Frankrike med på en anti-nazistisk allianse. En slik avtale kunne ha forandret historien om det 20. århundret, forhindret Hitlers avtale med Stalin som ga Hitler ryggen fri til å gå til krig mot Tysklands andre naboer (……) Men Storbritania og Frankrike (……) lot være å svare på Sovjets tilbud av 15, august 1939. I steden henvendte Stalin seg til Tyskland og signerte den notoriske ikke-angreps avtalen en uke seinere, Molotov–Ribbentrop-pakten». 

En av NRKs frontkjempere fremhever kommunisters drap på jøder og ukrainere i byen Lemberg. Men tilsvarende handlinger utført av ukrainske nazister som Stepan Bandera  og OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) nevnes ikke med et ord i NRKs serie på tilsammen nesten timer.

«Det at Stalin ikke underla seg flere land gikk nok mer på kapasitet enn intensjon». Denne påstanden blir stående som en udiskutabel sannhet, men strider mot elementære fakta som at Sovjet frivillig ga bort store deler av sitt territorium i 1917 og at Sovjet trakk seg frivillig ut av Finnmark og det meste av Finnland etter krigen, samt ut av enorme områder de frigjorde fra japansk okkupasjon.

Det finnes ikke noe fasitsvar på disse historiske spørsmålene, som fortsatt diskuteres blant verdens historikere. Men man merker seg at NRK har valgt en streng tolkning, en kaldkrigs-tolkning. Det sies at det foregår en prosess med omskrivning av historien i NATO-landene. Altså kan det se ut som om NRK har meldt seg til tjeneste. Ja, serien fungerer godt som del av den pågående propagandakrigen mot Russland. Jeg er i alle fall sikker på at den ikke ville ha blitt så Sovjet/Russland-fiendtlig hvis den hadde blitt laget for 20 år siden, eller på 90-tallet, før den nye kalde krigen.

Ja, alt og alle skal «forstås» i hjel i Norge, bortsett fra de som USA/NATO/Norge velger å ha som fiender. Og som i George Orwells 1984 varierer fiendene over tid, mens det finnes en konstant: Russland. Ergo kommer ikke NRK til å lage en TV-serie som nyanserer/prøver å forstå Stalin eller Putin (uten sammenligning forøvrig).  Heller ikke «midlertidige» fiender som Syrias president Bashar al-Assad og hans støttespillere. De skal kun males i en farve: svart. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.